Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Правопис префіксів та суфіксів
1. Правопис префіксів.

Правило Приклади, вправи
1.Перед к, п, т, ф, х (кафептах) префікс з переходить у с: Сказати, схопити.
Вставте пропущені префікси (з чи с): ...палахнути, ...тверджувати, ...кочити, ...фотографувати, ...писати, ...питати.
2. В усіх інших випадках пишеться префікс з: зжитися, зчепити.
Вставте пропущені префікси (з чи с): ...ціпити, ...бавити. ...вести, ...житися, ...ніяковіти, ...садити, ...чепити, ...бігати.
3. Зі пишеться, коли корінь слова починається сполученням приголосних: зіставити, зібгати, але: зігрівати — зогрівати, зітлівати — зотлівати.
Правильно напишіть слова (з, счи зі): ...знаватися, ...гнутися, ...ставляти, ...грати, ...драти,...п’ястися, ...в’ялий, ...млівати, ...прівати, ...дирати, ...казати, ...тягти.
4. У префіксах, які складаються з двох і більше літер, кінцевий дзвінкий не змінюється: Обпалити, розжитися.
Правильно напишіть слова: ві...стань, на...потужний, пона...плановий,о...трусити, мі...планетний, чере...плічник, ро...кидати, о...патрати, мі...галузевий, пі...тримка.

 

Префікси пре-, при-, прі-.

Правило Приклади, вправи
Префікс пре- вживається:
1.Для вираження найвищого ступеня ознаки прикметників, прислівників: гарний — прегарний, добре — предобре.
Утворіть вищий ступінь ознаки: високий, сильний, мудрий, великий, слизько, погано, завзятий, красний, щедро, дорого.
2. У словах: преосвященний, преподобний, престол, презирливий, презирство.
Префікс при- вживається:
1.У дієсловах для вираження приєднання, наближення, частковості дії: йти — прийти, крити — прикрити.
Утворіть слова з префіксом при-: ...їхати, ...крутити, ...вабити, ...буття, ...брати, ...будувати, ...єднання, ...мара, ...голомшити, ...боркати.
2. У словах: пригірок, приярок, прикордонник, прибережнийтощо.
Префікс ПРІ- вживається:
У словах: прізвище, прізвисько, прірва.

 

2. Правопис суфіксів.

2.1. Іменникові суфікси.

Правила Приклади, вправи  
 
-ичок, -ичк кошик — кошичок, палка — палиця — паличКа.  
в іменниках, утворених від слів із суфіксами -ик, -иц(я): Утворіть іменники із суфіксами –ичок, -ичк: вузлик, вулиця, полиця, вогник, возик, братик, горлиця, пшениця, горбик, дощ, криниця,вулик, полуниця, горщик, паляниця, рукавиця, спідниця.  
В усіх інших випадках уживаються суфікси з е або є (-ечок, -єчок, -ечк, -єчк, -еньк, -єньк): вершЕЧОК, краЄЧОК, діжЕЧКа, копіЄЧКа; сердЕНЬКо, ніжЕНЬКа, краЄНЬКо.  
Утворіть зменшену форму іменників: мішок, місто, доріжка, літо, слово, яйце, доля, книга, річка, нічка, вершок, жито, вікно, стежка, стрічка, ножик, батько, піч, ніч, свічка, Марія, Софія.  
-ив(о) паливо, добриво, але: марево.  
в іменниках середнього роду, що означають матеріал або продукт праці: Вставте пропущені літери: печ...во, кур...во, мереж...во, мороз...во, мел...во, пряд...во, вар...во, ма...во, ся...во.  
- ик брат — братик, кухоль — кухлик.  
у зменшувальних формах: Утворіть зменшувальну форму: брикет, город, двір, вузол, тхір, віз, пакет, лом.  
-ник, -щик, -чик двір — двірник, баня — банщик.  
Утворіть іменники, що означають назви професій: пожежа, гора, макет, вантаж, бакен, газ, ліс, прапор. Утворіть зменшувальну форму: хлопець, борщ, горобець, стілець, стіл.  
у назвах професій, спеціальностей та інших іменниках:  
-ик, -ік, -їк історія — історик, проза — прозаїк.  
в іншомовних словах и, і, ї пишуться згідно з вимовою: Утворіть іменники, що означають назви професій: проза, фізика, лірика, механіка, техніка, логіка, медицина.  
-ич Кузьма — Кузьмич, Москва — москвич.  
у прізвищах, по батькові тощо Утворіть прізвища, по батькові: Григорій, Антін, Артем, Лука, Сава.  
-ен(я), -єн(я) кішка — кошеня, змія — змієня.  
у назвах живих істот середнього роду: Утворіть назви живих істот середнього роду: чайка, собака, лев, тигр, качка, лебідь, олень, морж, гуска, вовк.  
-иськ(о), -ищ(е) дівчина — дівчисько, звалити — звалище.  
у словах з негативним значенням після приголосних: Утворіть слова з негативним значенням: чудо, вовк, хлопець, баба, вогонь, рука, голос, колос, очі, нога, прізвище, вітер, мороз, грім, очерет, сом, оберемок.  
-їськ(о), -їщ(е) побити — побоїще, гній — гноїсько  
після голосних пишеться ї: Утворіть слова з негативним значенням: убити, бугай, сувій.  
-ир, -ист, -изм бригадир, касир, але: п’ятірка, ганчірка.  
після д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, рпишеться и: Вставте пропущені літери: команд...р, фігур...ст, такс...ст; афор...зм, діалект...зм, даос...зм, кірас...р, футур...ст, ганч...рка.  
-ір, -іст, -ізм канонір, пацифіст, ідеалізм; але: боротьбист, речовизм (утворені від власне українських коренів).  
після інших приголосних пишеться і: Вставте пропущені літери: банк...р, віолончел...ст, реал...ізм, піан...ст, сапф...р, вамп...р, спеціал...ст, плюрал...зм, танк...ст, пациф...іст, утоп...зм, дарвін...зм.  
-їр, -їст, -їзм конвоїр, альтруїст, ламаїзм.  
після голосних пишеться ї: Вставте пропущені літери: акме...зм, ліце...ст, лама...ст, ате...ст, геро...зм, Альта...р.  
-инн(я) картопля — картоплиння.  
збірні поняття середнього роду: Утворіть збірні поняття середнього роду: гарбуз, цибуля, терен, бараболя, павук.  
-інн(я) шарудіти — шарудіння, а також: камінь — каміння.  
збірні поняття, утворені від дієслів із и, іоснови: Утворіть збірні поняття: голосити, корінь, насінина, говорити, шепіт, торохтіти, скреготіти, воскресати.  
-анн(я), -янн(я) зростати — зростання.  
утворені від дієслів із голосним основи: Утворіть іменники: коливатися, сприяти, сяяти, розгортати, підпалювати, полювати, гойдати.  
-енн(я) звертатися — звернення.  
віддієслівні іменники з наголосом на корені: Утворіть іменники: напружуватися, порушувати, поселитися, поширити, розпорошити.  
-аль, -ень, -ець, -єць, -ість, -тель: кувати — коваль, красивий — красень, Корея — кореєць, ніжний — ніжність.  
після кінцевого приголосного у словах із суфіксами: Утворіть іменники від слів: скрипка, перемога, Бельгія, здатний. цінити, виховувати, боротися, учити, перемагати, Канада, брати, промисловий, перший, цінити, правити.  
-альник, -ильник, -ільник, -альник: будити — будильник, геній — геніальність, прибирати — прибиральник.  
після л перед н: Утворіть іменники від слів: уболівати, коригувати, лічити, полоти, дресирувати, модальний, лущити, газозварювальний, мастити, паяти.  
-івк(а), -ївк(а) долівка, покоївка, але: головка (капусти).  
в іменниках жіночого роду: Вставте пропущені літери: нож...вка, спирт...вка, пол...вка, шал...вка, част...вка, ма...вка, підгот...вка, зарис...вка, дух...вка.  
-ок край — крайок, день — деньок; вінок.  
В іменниках чол. роду з випадним отапісля приголосного з ь: Від даних слів утворіть зменшувальну форму і родовий відмінок іменників: міст, колос, голос, гай, кіл, луг, друг, жук, кожух, кий, млин, тин, стіг; пень, кінь.  
-ар, -яр лікувати — лікар, малювати — маляр.  
у позначеннях професії, роботи: Утворіть іменники, що означають професію: крам, вівці, тесати, господарювати, газета, байка, карти, володіти, зброя.  
-анин, -янин село — сільчанин, Харків — харків’янин.  
належність до місця, нації, становища: Утворіть іменники, що означають належність до місця, нації: Вінниця, Молдова, хутір, Київ, Львів, гори, Афіни, Полтава, Крим, Данія.  
-ович, -йович, -ич, -іч Іван — Іванович; Олексій — Олексійович; Кузьма — Кузьмич — Кузьмович; Ілля — Іллі; Федір — Федорович; Ян — Янович; Микола —Миколайович.  
-івн(а), — ївн(а) Іван — ІванівнА; ОлексіЙ — Олексіївна; Кузьма — Кузьмівна; Микола — Миколаївна.  
при творенні чоловічих і жіночих імен по батькові: Утворіть чоловічу і жіночу форми по батькові (усі правильні варіанти): Петро, Валерій, Яків, Сергій, Прокіп, Сава, Хома, Григір, Григорій, Лука, Семен, Джон, Мустафа, Алі, Генріх, Климент, Климентій, Антон, Віктор.  
       

 

2.2. Прикметникові та дієприкметникові суфікси.

Правила Приклади, вправи  
 
-н(ий) схід — східний, дружити — дружний (клас).  
у якісних та відносних прикметниках (тверда група): Утворіть прикметники: принаджувати, мільйон, фабрика, проба, захід, диво, згадка, тисяча.  
-н(ій) город — городній, жито — житній.  
1. У відносних прикметниках (м’яка група): Утворіть прикметники: освіта, субота, хата, всесвіт, верх, літо, сторона, рано, пізно, вечір, давно.  
2. В усіх прикметниках, утворених від іменників та прислівників з основою на ж, ш: художник — художній, рано — вранішній, але: потужний.  
Утворіть прикметники: дорога, друг, зовні, порожньо, сьогодні, низько, давно, торік, дома, завтра, нині, справді, близько, навколо, сіни, подорож, колись; бадан, осінь, рано, туман, знамена, паркан, кардан.  
-анн(ий), -енн(ий), -янн(ий) невблага#нний (не можна вблагати); але: невбла#ганий, (ще не вблаганий).  
Поясніть значення прикметників: жаданий, нездоланний, несказаний, незліченний, нескінчений, неоціненний, страшенний. Запам’ятайте: благословенний, блаженний, огненний, священний, мерзенний, окаянний.  
для вираження найвищого ступеня ознаки  
-ан(ий), -ян(ий), -ен(ий) жаданий, полум’яний, навіжений.  
для вираження позитивного ступеня ознаки: Вставте пропущені літери: коха...ий, була...ий, бавовня...ий, скаже...ий, пече...ий, шале...ий, варе...ий, навіже...ий.  
У прикметниках, утворених від слів іншомовного походження:  
-ичн(ий) медицина — медичний, фізика — фізичний.  
з основою на д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р: Утворіть прикметники: пластика, ортопед, артист, історик, гімнастика.  
-ічн(ий) філолог — філологічний, орган — органічний.  
після решти приголосних: Утворіть прикметники: комік, класик, математик, теоретик, логіка.  
-їчн(ий) прозаїк — прозаїчний, герой — героїчний.  
після голосних: Утворіть прикметники: архаїзм, алгебра, проза.  
У присвійних прикметниках, утворених від іменників 1 відміни:  
-ин донька — доньчин, Галя — Галин.  
після приголосних (крім й): Утворіть присвійні прикметники (чий?): сваха, Коля, Наталка, тітка, баба, Віта,теща, жінка, Онисько, Іванна, Злата, Руслана, Олеся.  
-їн Надія — Надіїн, Марія — Маріїн.  
після голосних: Утворіть присвійні прикметники (чий?): Анастасія, Софія, Зоя, Дарія, Євдокія, Агафія, Євгенія, Єфросинія,Валерія.  
!!!Перед суфіксом -инприголосніг, к, х, шк змінюються на ж, ч, ш, щ: Ольга — Ольжин, г → ж  
донька — доньчин, к → ч  
сваха — свашин, х → ш  
Мелашка — Мелащин) шк → щ  
Утворіть присвійні прикметники: Наталка, дочка, свекруха, Галька.  
У прикметниках зі значенням присвійності, утворених від назв тварин:  
-ин(ий), -їн(ий) голуб — голубиний, соловей — солов’їний.  
-ин — після приголосних (крім й); -їн — після голосних та апострофа: Утворіть присвійні прикметники: змія, орел, журавель, бджола, тетерев, сокіл, качка.  
Після м’якого та шиплячого у прикметниках з наголосом переважно на основу слова:  
-ев(ий) груша — грушевий.  
перед суфіксом на м’який та шиплячий приголосний: Утворіть прикметники: вишня, борщ, березень, овочі, ситець.  
-єв(ий) значення — значеннєвий.  
після м’яких н, т або й основи: Утворіть прикметники: мить, алюміній, суть, дія, життя, взуття.  
-ов(ий) казка — казковий, клен — кленовий.  
з твердим приголос. перед суфіксом: Утворіть прикметники: ясен, кварц, дуб, граб, бук, казка, палац, вітер, служба, верба.  
після шиплячих, м’яких або й з наголосом на закінченні: гроші — грошовий, бій — бойовий.  
Утворіть прикметники: край, ключ, вісь, гай, річ, дія, дощ, стиль, нуль.  
У присвійних прикметниках жіночого ісереднього роду, утворених від іменників:  
-ов- майстер — майстрове(а).  
твердої групи: Утворіть присвійні прикметники: капітан, робітник, Ковальченко, єфрейтор, директор.  
-ев-, -єв- скрипаль — скрипалеве — скрипалева.  
м’якої та мішаної групи: Утворіть присвійні прикметники: кобзар, шахтар, березень, груша, селезень, вересень.  
-ов-, -ів-, -єв-, -їв-, -ев-, -ів- майстер — майстрова — майстрів.  
у присвійних прикметниках можливе чергування суфіксів: Утворіть присвійні прикметники: Юрій, Василь, Ілля, Петро, сторож, товариш, Олексій.  
У прикметниках на позначення певного вияву ознаки:  
-уват(ий), -юват(ий) терпкий -терпкуватий, синій — синюватий.  
невисокий ступінь вияву ознаки: Утворіть прикметники з невисоким ступенем ознаки: короткий, довгий, круглий, твердий, червоний, великий, вузький, жрсткий.  
-овит(ий) гордий — гордовитий.  
високий ступінь вияву ознаки: Утворіть прикметники з високим ступенем ознаки:талант, гроші, сум, сік, діло, плід.  
-оват(ий) стовбоватий, плисковатий.  
з наголосом наосуфікса:  
                 

2.3. Дієслівні суфікси.

Правило Приклади, вправи
-ува(ти), -юва(ти) закреслити — закре#слювати — закреслювання — закреслюваний.
у віддієслівних іменниках та дієприкметниках, коли наголос не падає на суфікс: Утворіть дієслова, іменники та дієприкметники за наведеним зразком: прищепити, підбілити, здійснити, підсилити, завершити, підпалити, розіграти, розповсюдити.
-ова(ти) друкувати — друкування — друкований.
коли на перший голосний суфікса падає наголос: Утворіть іменники та дієприкметники: здивувати, малювати, рихтувати, лаштувати, підпорядковувати, гартувати.
-овува- завойовувати — завойовування — завойований.
перший голосний суфікса завжди наголошений: Утворіть іменники та дієприкметники: підпорядковувати, перемальовувати, скуповувати, загартовувати, спростовувати.
-ір-, -ир- полірувати, лавірувати, пікірувати, марширувати, але:(сагитировать — рос.) загітувати — загітований
дієслова іншомовного походження в українській мові втрачають суфікс -ір-: Перекладіть наведені слова українською мовою і утворіть від них дієслова та дієприкметники: завизировать, информировать, конструировать, зарегистрировать, забетонировать, резервировать, сканировать, торпедировать.
     

Самостійна робота № 6. Правопис префіксів.

Завдання 1.

Правопис префіксів.

1. Вставте пропущені префікси (з, с, зі тощо):
...палахнути, ...фотографувати, ...питати, ...ціпити, ...бавити; ...житися, ...садити, ...чепити; ...знаватися, ...грати, ...млівати; ві...стань, о...трусити, ро...кидати, о...патрати, пі...тримка.

2. Утворіть слова з префіксами пре-, при-, прі-:
...мара, ...боркати, ...голомшити, ...гірок, ...кордонний, ...звище, ...рва, ...освященний, ...подобний, ...зирливий; ...їхати, ...буття, ...брати, ...високий, ... мудрий, ...великий, ...погано, ...щедро, ...дорого.

Правопис суфіксів.

Іменникові суфікси.

1. Утворіть зменшувальну форму іменників:
вузлик, вулиця, полиця, вогник, криниця, горщик, паляниця, вулик; мішок, місто, доріжка, слово, книга, вершок, вікно, стежка, стрічка, Марія, Софія; город, двір, вузол, віз; борщ, хлопець, стілець, стіл; край, вінок, колос, млин, кінь.

2. Утворіть іменники, що означають збірні поняття:
палити, марити, морозити, варити, сяяти; картопля, цибуля, терен, говорити, воскресати.

3. Утворіть іменники, що означають назви професій:
пожежа, вантаж, бакен, ліс; проза, фізика, механіка, медицина; команда, таксі; танк, банк, віолончель; ліцей; дресирувати, коригувати, уболівати; скрипка, виховувати, правити; вівця, тесати, газета, лікувати, зброя.

4. Утворіть іменники, що означають належність до місця, нації:
Харків, Вінниця, Молдова, хутір, Київ, Канада, Львів, Крим, Данія, Корея, Фінляндія, Швеція, Франція, Черкаси, Феодосія, Москва.

5. Утворіть назви живих істот середнього роду:
кішка, чайка, собака, лев, тигр, лебідь, морж, гуска, вовк.

6. Утворіть слова з негативним значенням:
побити, чудо, вовк, баба, рука, голос, очі, нога, вітер, сом; дівчина, убити, бугай.

7. Перекладіть українською мовою:
ножовка, головка, полевка, частушка, духовка, подготовка.

8. Утворіть чоловічу і жіночу форми по батькові (усі правильні варіанти):
Іван, Олексій, Кузьма, Ілля, Федір, Джон, Микола, Григір, Мустафа, Олаф.

Прикметникові та дієприкметникові суфікси.

1. Утворіть прикметники:
захід, дружити (клас), мільйон; город, жито, освіта, вечір, давно; художник, дорога, друг; сьогодні, торік, дома, сіни, подорож; осінь, рано; туман, кардан; благословити, освятити; пекти, здолати, не злічити, жадати; варити,шаленіти; фізика, проза, орган, алгебра.

2. Утворіть присвійні прикметники (чий? чиє?):
Коля, Наталка, тітка, баба, Віта, Іванна, Злата, Надія, Валерія, Ольга. донька. сваха, Мелашка, Олексій, Ігор, Віктор, Анастасія; майстер, капітан, Коваленко; скрипаль, шахтар; Юрій, Василь, Ілля, сторож, товариш.

3. Утворіть прикметники зі значенням присвійності:
голуб, змія, соловей, орел, бджола, качка, гуска; вишня, борщ, березень; мить, алюміній, дія; ясен, кварц, дуб, палац; край, ключ, вісь, гай, річ, дія, дощ, нуль.

4. Утворіть прикметники з високим та невисоким ступенем ознаки:
терпкий,синій, короткий, довгий, круглий; талант, сік, діло.

Дієслівні суфікси.

1. Утворіть іменники та дієприкметники:
закреслити, здійснити, підсилити, завершити, розповсюдити; здивувати, малювати, гартувати; скуповувати, спростовувати.

2. Перекладіть наведені слова українською мовою і утворіть від них дієслова та дієприкметники:
завизировать, информировать, конструировать, регистрировать, резервировать, сканировать; маршировать, пикировать, лавировать.

Завдання 2.

Відтворіть правила, позначені нижченаведеними зразками, і письмово доповніть їх додатковими прикладами:

симпозіум

дилема

антидот

дециметр

Африка

Чилі (але: Джібуті, Чувашія)

Мадрид, Цюрих

Сирія, Тиса (але: Сідней, СілезІя, Тіроль)

Єрусалим

миля

кизил

єпископ

авіатор, соціолог

Ріо-Негро, Трієст

Кіпр, Монтевідео (! Дізель — дизель).

Джессі, Кап-Джубі

журі, візаві

гід, бінокль

дезінформація

круїз, прозаїк (але: староіндійський)

Гімалаї, Гавайї

Єрихон, єзуїт

феєрія

Лур’є, канотьє (але: траєкторія)

журі, парфуми

Александров — Александров

Октябрьское — Октябрьське

Донской — Донськой

Отрадное — Отрадне

Некрасов — Некрасов

Бестужев — Бестужев

Егоров — Єгоров

Беляев — Бєляєв

Серов — Сєров (але: Каменєв)

ГолубеВ — Голубєв (але: Ботев — Ботев)

Соловьев — Соловйов

Алферов — Алфьоров

Артемов — Артемов

Чечеткин — Чечоткін

Эрнестов — Ернестов

Черных — Черних

Шишков — Шишков

Силаев — Силаєв (але: Філіппов)

Пришвин — Пришвін

Петрик — Петрик

Билибин — Білібін

Ибраимов — Ібарїмов

Розділ І. Контрольна робота.

Завдання 1.

1.Утворіть родовий відмінок однини та прикметники:
ніч, піч, овес, вісь, осінь, вечір, сім, шість, мій, мох, лев, колір, табір, курінь, Яків, пішохід, Козоріг, газопровід, ХаркІв, Київ, Кишинів, Гур’єв, Симонов, Серпухов, Чугуїв, Бориспіль, Тирасполь, вишня, борщ, мить, алюміній, ясен, кварц, дуб, палац, край, вісь, гай, річ.

2. Утворіть родовий відмінок множини та зменшувальну форму однини:
борода, джерело, ворота, болото, вікно, зірка, півень, лебідь, марка, кільце, ніч, піч, колесо, дорога, вівця, палиця, вулиця, вулик, кошик, мішок, слово, стрічка, вузол, стіл, край, пеньок.

3. Утворіть назви живих істот середнього роду:
тигр, лев, кішка,змія, чайка, собака, лебідь, морж, гуска, вовк, свиня, корова, кобила.

4. Утворіть присвійні прикметники (чий? чийого?):
В’ячеслав, Коля, Василь, Ігор, Наталка, тітка, Надія, Мелашка, Ольга. донька, сваха, Ахіллес, Олексій, Анастасія, капітан, Коваленко, скрипаль, голуб, змія, соловей, качка.

5. Утворіть неозначену форму недоконаного виду дієслів:
вигребти, замести, наректи, заплести, схопити, допомогти, затесати, виполоскати, набрехати, беру, стер, завмер.

6. Перекладіть українською мовою:
обжечь, сыграть, сомлеть, укротить, ошеломить, фамилия, презрение, ножовка, духовка,курево, марево, Аверьянов, Аркадьин, Захарьин, Алябьев, Арефьев, Дягилев, раньтье, Вьентьян, ательє, бульон, батальон, курьез, лье, Самуилчук, бультерьер, волосы, бытие, премьер, фельдъегерь, Рейкьявик, Жуаньи, Жюльен, Алексеев, Майский, Доброе, Толстой, Егоров, Ружье, Каменев, Ботев, Сергеев, Соловьев, Елкино, Алферов, Чечеткин, Силин, Филиппов, Ильин, шасси, нетто, комиссия, одиссея, тонна, барокко, Ипполит, Филипп, Анна.

7. Утворіть прикметники:
Донецьк, Полтава, козак, Галичина, пісок, мавпа, торф, Мерефа, різдво, Будда, Торрічеллі, Голландія, Яффа, інновація, Прага, Париж, Лейпциг, Дамаск, Канни, Нью-Йорк, істина, баласт, контраст, агент, тиждень, зап’ястя, поїзд, Дамаск, ткач, Гринвіч, Сиваш, птах, казах, жито, освіта, дорога, друг, торік, подорож, варити, алгебра.

8. Правильно напишіть слова:
пів...яблука, пів...ями, транс...європейський, пів...Японії, д...Артан...ян, д...Обін...ї, фой...є, секвой...я, ант...под, дец...метр, Флор...да, Ч...лі, Чуваш...я, Мадр...д, Кр...т, С...рія, С...дней, Т...рана, С...нгапур, Єрусал...м, Вав...лон, В...флеєм, ск...п...дар, імб...р..., К...пр, Луидж..., ж...рі, пен...і, дез...нформація, кру...з, жу...р, Гімала..., Гава..., Шанті..., ...зуїт, ... пископ, канот...є, кутюр...є, Гош...є, брош...ра, парф...ми, Ват..., ват..., ан...отація.

9. Утворіть вищий ступінь прикметників та прислівників:
дужий, легкий, дорого, широкий, тонкий, високий. свіжий.

10. Утворіть дієслова із суфіксом –ну(ти):
брязк, бризк, блиск, писк, виск.

11. Утворіть чоловічу і жіночу форми по батькові (усі правильні варіанти):
Ігор, Ілля, Сава, Микола.

Завдання 2.

Відтворіть правила, позначені нижченаведеними зразками, і письмово доповніть їх додатковими прикладами:

ніч — ночі

вікно — вікон

село — сіл

мох — моху

колір — кольору

пішохід — пішохода

борода — борід — борідка

Харків — Харкова — харківський

Гур’єв — гур’євський

Мелітополь — мелітопольський

Василь — Василів, Василевого

несе — ніс — носити

вигребти — вигрібати

затесати — затісувати — затісуввання

буряк — бурячиння

стер — зітри — стирати

відповідати — вівдповідаючі — відповідаючи

вовк — по-вовчи

удача — вдача

Уільям — Вільям

Захар’їн

Ільюшин (але: Дягілєв)

мільйон (але: кольоровий)

балка — балці (але: Галька — Гальці)

б’ють (але: Румянцев)

об’їхати

дит’ясла

пів’яблука (але: піввропи)

ін’єкція

комп’ютер

Руж’є

фельд’єгер — фельд’єгерський (але: Фейербах)

мавпячий (але: торф’яний)

курйоз

гондольєр

Ґімалаї — Гімалаї

віддати

військкомат

Філіппіни — філіппінський

Ватт — ват

Аполлон, Ганна (Анна),

Інеса (укр.) — Инесса (рос.)

шасі

тонна, Одіссея

тиждень — тижня — тижневий (але: кістлявий)

брязк — брязнути — брязне (але: виск — вискнути)

баласт — баластний

агент — агентство

невістка — невістці

донецький — Донеччина (але: галицький — Галичина)

луганський — Луганщина

писк — пищати — пищу

Лейпциг — лейпцизький

Париж — паризький

боягуз — боягузький — боягузтво

турок — турецький (але: дамаський, баскський)

Сиваш — сиваський

птах — птаський — птаство (але: казахський)

дужий — дужчий — дужче — дужчати (але: вищий, легший)

Африка

Чилі (але: Джібуті, Чувашія)

Мадрид, Цюрих

Сирія, Тиса (але: Сідней, СілезІя, Тіроль)

Єрусалим

єпископ

Ріо-Негро, Трієст

Кіпр, Монтевідео (! Дізель — дизель)

Джессі, Кап-Джубі

Гімалаї, Гавайї

Єзуїт (але: староіндійський)

Лур’є, канотьє (але: траєкторія)

журі, парфуми

Александров — Александров

Донской — Донськой

Отрадное — Отрадне


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 382; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты