Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Правопис слів іншомовного походження.




1. Правопис голосних в іншомовних словах.

Правило Приклади, вправи
И пишеться:
Післяд, т, з, с, ц, ч, ж, р(детиз’їси цючашужиру):
1. В основах слів (загальні назви) перед приголосними (крім й): симпозіум, ритм.
Вставте пропущені літери: с...мвол, ц...тата, р...тміка, р...тор...ка, форт...симо, ц...кл, ц...ркуль, д...зель, т...ран, д...фузія, ц...када, конс...ліум.
2. У складних словах з першою частиною ди-: дилема, дискурс.
Вставте пропущені літери: д...логія, д...дактика, д...фтонг, д...скусія, д...віденд, д...птих, д...вергенція, д...ктофон, д...ліжанс.
3. У префіксі анти-: антидот.
Вставте пропущені літери: ант...вірус, ант...біотик, ант...кваріат, ант...под.
4. Післяц у словах з деци-: дециметр.
Вставте пропущені літери: дец...мація, д...цибели, дец...літр, дец...грам.
И пишеться у власних георгафічних назвах:
1. У закінченнях -ида, -ика: Африка, Мексика.
Вставте пропущені літери: Атлант...да, Флор...да, Амер...ка, Атлант...ка, Аркт...ка.
2. Після ж, ч, ш, щ: Чилі, Алжир, Щецин, але: Джібуті, Чувашія.
Вставте пропущені літери: Ж...родна, Віш..., Ваш...нгтон, Ц...нц...наті, Ч...каго, Ч...мкент.
3. У звукосполученні -ри-перед приголосними: Мадрид.
Вставте пропущені літери: Мавр...кій, Кембр...дж, Цюр...х, Анкор...дж, Кр...т, Тр...нідад, Пуерто-Р...ко, Гр...нвіч.
4. У власних назвах після д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р(детиз’їси цючашужиру?): Сирія, Тиса, але: Сідней, Сілезія, Фіджітощо.
Вставте пропущені літери: Т...бр, С...бір, Т...рана, С...ракузи, Анд...жан; С...нгапур, С...ам, Т...т...кака, С...мферополь, С...хоте-Алінь, С...дзян, Т...роль, Т...льз...т.
И також пишеться:
1. У деяких власних назвах: Єгипет, Єрусалим.
Вставте пропущені літери: Вав...лон, Пак...стан, В...флеєм, Туркмен...стан.
2. У давнозапозичених словах: миля, графин.
Вставте пропущені літери: ск...п...дар, імб...р, єх...дна, в...мпел, х...мера.
3. У деяких словах (переважно тюркських): кизил, гиря.
Вставте пропущені літери: башк...р, к...нджал, к...шлак, к...сет; бакш...ш, м...тар, кум...с.
4. У словах церковного вжитку: єпископ, камилавка.
Вставте пропущені літери: м...тра, м...тропол...т, хр...стиянство, м...рт.
     

 

І пишеться:

Правила Приклади, вправи
1. Після приголосного перед голосним та й: авіатор, соціолог, Ріо-Негро, трієра.
Вставте пропущені літери: коліз...я, дивіз...я, тр...умф, кл...єнт, Тр...єст, д...єз, стронц...й,
2. У власних назвах між приголосними (крім д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р): Кіпр, Монтевідео, але: Дізель (прізвище) — дизель(двигун).
Вставте пропущені літери: К...ліманджаро, Гв...нея, М...ллер, В...зантія, Партен...т, Ізм...р, Кал...мантан, Л...ма, Мальд...ви, К...ншаса.
3. У кінці невідмінюваних власних назв: Джессі, Кап-Джубі.
Вставте пропущені літери: Бетт..., Сомал..., Луїдж...,Соч..., Нагасак..., Торрічелл..., Джибут....
4. У кінці невідмінюваних загальних назв: журі, візаві.
Вставте пропущені літери: пенн..., пон..., колібр..., шас..., равіол..., конфет..., жалюз....
5. Після б, п, м, ф, г, к, х, л, ну загальних назвах перед приголосним гід, бінокль.
Вставте пропущені літери: м...раж, м...ніатюра, ф...льтр, ф...зика, н...мб, л...мфа, піан...симо, в...траж, м...нор, ф...льтр, п...рога, п...роксилін, п...лотаж.
6. Після префікса дез-: дезінформація.
Вставте пропущені літери: дез...нтеграція, дез...нфекція, дез...нсекцція.
     

Ї пишеться:

Правила Приклади, вправи
1. Після голосних: круїз, прозаїк, але: староіндійський (і — у складних словах після префіксів).
Вставте пропущені літери: жу...р, Альта...р, Лу...зіана, Лу...свіль, де...ст, моноте...зм, Ізма...л; по...нформувати, до...сторичний.
2. У кінці власних назв після м’якого приголосного чи голосного: Гімалаї, Гавайї.
Вставте пропущені літери: Шантій..., де Вінь....
     

Є пишеться:

1. На початку слова (іншомовне є звучить як йе): Європа, Єгипет.
Вставте пропущені літери: ...зуїт, ...пископ, ...нісей, ...мен, ...сентуки, ...рихон.
2. Після е, і, й, ь, апострофа: феєрія, фієста, Мейєрхольд, кар’єра.
Вставте пропущені літери: фой..., жуль...н, Корділь...ри, дос..., круп’..., атель..., вінь...тка.
3. У кінці невідмінюваних слів після м’яких приголосних та апострофа: Лур’є, канотьє, але: траєкторія.
Вставте пропущені літери: кутюр’..., Лавуазь..., дось..., Гош’..., конферансь..., Руж’...,сомель....

У пишеться:

У, а не ю пишеться після ж, ш: журі, брошура, а також парфуми.
Вставте пропущені літери: параш...т, парф...мерія, ж...їр, ж...льєн.

 

1. Правопис приголосних в іншомовних словах.

Правила Приклади, вправи
1. В іншомовних загальних назвах приголосні як правило не подвоюються: акумулятор, група, але: нетто, брутто, мадонна, манна, пенні, тонна, вілла.
Вставте, де необхідно, дві літери: Ідил...ія, лібрето...о, сум...а, піцикат...о, шас...і, клас..., коміс...ія, парабел...ум, пен...і, інтел...ект; мул...а, осан...а, ал...о, пан...о, мок...о, ел...ін.
2. Приголосні подвоюються, якщо є непрефіксальне слово: міграція — імміграція, але: нотація — анотація, конотація (непрефіксальне слово за змістом далеке від префіксального).
Утворіть паралельні слова з префіксами: революція, реальний, новація, перцепція.
3. Подвоєні приголосні зберігаються у власних назвах: Голландія — голландець, Ахіллес — ахіллесів, але: Каміла, Каліста, Інеса, Сара.
Вставте, де необхідно, дві літери: Марок...о, марок...анець, Калькут...а, Ін...а, Іван...а, Мюл...ер, Рус...о, Шіл...ер, яф...ський, Агнес...а, Нел...я, Таміл...а, пен...і, Фад...ей, Тор...ічел...і, кан...ський, Сав...а, філіп...інський.
4. Правопис слів залежить від їх значення (власна чи загальна назва): Ватт (прізвище) — ват (одиниця виміру); біль (страждання) — білль (законопроект); гал (наріст на дереві) — галл (мешканець Галлії).
Вставте, де необхідно, дві літери: Максвел... — максвел...; Гаус... — гаус...; Бес...емер — бес...емер; Ім....ельман — ім....ельман; віл..а (будинок) — віл...а (русалка); ман...а (застиглий сік дерева) — ман...а (привид, ілюзія).

 

3. Переклад іншомовних власних назв.

Правило Приклади, вправи
Російська мова Українська мова
1. Прізвища та географічні назви не перекладаються: Александров Александров
Цветочное Цвєточне
Лунный Лунний.
Перекладіть українською мовою: Майский, Алексеев, Усть-Каменогорск, Орехово-Зуево, Филиппов, Николаевский, Северо-Курильск, Североморск, Іваново-Вознесенск, Острог.
2. У прізвищах зберігається закінчення -ой: Донской Донськой
Толстой. Толстой.
Перекладіть українською мовою: Круговой, Луговой, Боровой, Броневой.
3. Закінчення -ое, -ее в географічних назвах передається через -е: Научное, Отрадное, Веселое, Горячее. Научне, Отрадне, Веселе, Гаряче.
Перекладіть українською мовою: Лунное, Октябрьское, Доброе, Счастливое, Богатое, Приветное, Гремячее, Опытное.

4. Вживання голосних при перекладі власних назв.

Правила Приклади, вправи
Літера Російська мова Українська мова
Рос. Укр.
Е Е  
1. Після приголосних: Некрасов, Пенза. Некрасов, Пенза.
Перекладіть українською мовою: Федин, Пенза, Чапек, Шушкевич, Фет, Херасков, Кемерово.
2. Після ж, ч, ш, щ, р: Бестужев, Ревель Бестужев, Ревель.
Перекладіть українською мовою: Шевцова, Желябовский, Реутов, Чебоксары, Шекана, Щецин, Жешув. Ревель, Щеглов, Черников.
Е Є Егоров, Ейск. Єгоров, Єйськ.
1. На початку слова: Перекладіть українською мовою: Евлампий, Елец, егерь, Енакиево, Енисей, Емельянов.
2. Після м’якого знака, голосних, та апострофа: Беляев, Гурьев, Ананьев. Беляєв, Гур'єв, Ананьєв.
Перекладіть українською мовою: Арсеньево, Ананьин, Григорьев, Барбье, Ружье, Арефьев, Савельев, Прокофьев. Астафьев, Захарьев.
3. У корені, якщо російському е відповідає споріднене українське і: Серов, Цветов, Каменев. Сєров (сірий), Цвєтов (цвіт). Каменєв (камінь — каменя).
Перекладіть українською мовою: Крепиков, Зверев, Белгород, Железноводск, Песков, Светлов, Твердохлебов, Лесков, Репин, Хмелев, Коренев .
4. У суфіксі -єв-, -єєв- після приголосних, крім ж, ц, ч, ш, щ, р: Голубев, Дягилев, Ботев. Голубєв, Дягілєв, але: Ботев (болг.).
Перекладіть українською мовою: Арекчеев, Сергеев, Лаптев, Федосеева, Тургенев, Андреев, Берендеево.
ё йо  
На початку слова, складу: Соловьев, Елкино. Соловйоов, Йолкіно.
Перекладіть українською мовою: Муравьев, Бугаев, Елкин, Окаемов.
ё ьо  
У середині і на кінці складу: Алферов, Ковалев. Алфьоров, Ковальов.
Перекладіть українською мовою: Кортелев, Ковалев, Новоселовка, Королев, Кораблев.
Ё Е  
В утвореннях від спільних для обох мов імен: Артемов. Артемов.
Перекладіть українською мовою: Артемовск, Федоров, Семенов.
ё о  
Під наголосом після ч, щ Рогачев, Борщев. Рогачов, Борщов.
Перекладіть українською мовою: Чечеткин, Лихачев, Хрущев, Щипачев.
э е  
Завжди: Эрнестов, Элиста Ернестов, Еліста.
Перекладіть українською мовою: Эммануил, Эверест, Эфиопия, Эссен.
ы и  
Завжди: Черных, Тырново. Черних, Тирново.
Перекладіть українською мовою: Сыктывкар, Рыков, Рыбинск, Крысин.
и и  
1. Після ж, ч, ш, щ, ц перед приголосними: Шишков, Тучин. Шишков, Тучин.
Перекладіть українською мовою: Тушино, Циркуны, Рощин, Жилкин.
2. В утвореннях від назв, імен, спільних для обох мов: Куликов, Силаев, але: Филиппов. Куликов, Силаєв, але: Філіппов.
Перекладіть українською мовою: Гаврилин, Пивоваров, Осипенко, Силин, Никитин, Николаев, Синицын, Сидорцов.
3. У префіксі при-: Пришвин. Пришвін.
Перекладіть українською мовою: Привольное, Приднепровье, Прилуцкий, Прибрежное, Приморье, Пригожин.
4. У суфіксах -ик-, -ич-, -иц-, -ищ-, -ович-, -євич-: Петрик, Батищев. Петрик, Батищев.
Перекладіть українською мовою: Йовович, Билык, Лифшиц, Катрич, Станюкович, Радзилевич, Вобласевич.
И І
На початку слова та після приголосних, крім ж, ч, ш, щ: Иванов, Билибин. Іванов, Білібін.
Перекладіть українською мовою: Селигер, Гагарин, Кузьмичев, Аниканов, Хибины, Титикака, Фиджи.
и ї  
Після голосних, апострофа і м’якого знака: Ибраимов, Гурьин, Ильин. Ібраїмов, Гур’їн, Ільїн.
Перекладіть українською мовою: Заикин, Захарьин, Марьино, Воинов, Каир, Измаил, Израиль, Луиджи.
               

Самостійна робота № 5. Правопис слів іншомовного походження.

Завдання 1.

1. Правопис голосних в іншомовних словах.

Вставте пропущені голосні:

форт...симо, д...зель, конс...ліум, р...тор...ка; д...логія, д...віденд, д...вергенція; ант...вірус, ант...біотик; дец...мація, д...цибели; Флор...да, Ваш...нгтон, Ц...нц...наті, Ч...каго; Дж...буті, Чуваш...я; Кембр...дж, Кр...т, Тр...нідад, Пуерто-Р...ко, Гр...нвіч; Т...бр, С...бір, Т...рана, С...ракузи; С...нгапур, С...ам, Т...т...кака, С...хоте-Алінь; Вав...лон, Пак...стан, В...флиєм; ск...п...дар, імб...р, єх...дна; башк...р, м...тар, кум...с, м...тропол...т, хр...стиянство, м...рт; Р...о-Негро, тр...єра; Мальд...ви, К...ншаса; Луїдж..., Джибут..., Сомал...; пенн..., пон..., колібр..., равіол...; дез...нтеграція, дез...нфекція; жу...р, Альта...р, Лу...зіана, по...нформувати, до...сторичний; Шантій..., де Вінь...; ...зуїт, ...пископ, ...рихон; жуль...н, дось..., круп’...; кутюр’..., Лавуазь..., Гош’..., парф...мерія, ж...їр, ж...льєн.

2. Правопис приголосних в іншомовних словах.

Поставте, де необхідно, дві літери:
лібрет...о, сум...а, шас...і, коміс...ія, пен...і, інтел...ект; мул...а, осан...а, ал...о, пан...о, мок...о, ел...ін, тон...а, нет...о, брут...о; контр...еволюція, ір...еальний, ін...овація, ап...ерцепція; Марок...о, марок...анець, Калькут...а, Іван...а, Рус...о, Шіл...ер, яф...ський, Нел...я, Таміл...а, пен...і, Тор...ічел...і, кан...ський, Сав...а, Філіп...інський; Ват..., ват..., Максвел..., максве(л).

3. Переклад іншомовних власних назв.

Перекладіть українською мовою:
Майский, Усть-Каменогорск, Орехово-Зуево, Николаевский, Научное, Североморск; Броневой, Круговой; Доброе, Счастливое, Приветное.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 116; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав





lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты