Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Правопис приголосних.
1. Позначення м’якості приголосних.

М’який знак пишеться:

Правила Приклади, вправи
Ь пишеться: кінь, боротьба.
1. Після д, т, з, с, ц, л, н, дз (де ти з’їси ці лини) у кінці слова та складу: Перекладіть українською мовою слова: дедушка, кольцо, тень, калька, ось, восьмой, сегодня, соль, радость, конец, играют, венец, польза
2. Після м’яких приголосних перед я, ю, є, ї, приголосними та у кінці прізвищ: Ільюшин, Глуховець, але: Дягилєв, Тюменєвв (м’який приголосний+а, у).
Перекладіть українською мовою прізвища: Третьяков, Аркадьин, Кальянов, Мальцев, Кольцов, Савельев; Захарьин, Алябьев, Аверьянов, Арьев, Дядьков, Соболь, Король.
3. В іншомовних словах та географічних назвах після д, т, з, с. л, нперед я, ю, є, ї, йо: рантьє, В’єнтьян.
Перекладіть українською мовою слова: лье, бульон, конферансье, ателье, батальон, шансонье, Кордильеры, совиньон, коньяк, досье, Пхеньян, Дьепп, Сьерра-Леоне.
4. Відповідно до вимови після л перед приголосними, в кінці слів та географічних назв: мільйон, спаніель, але: залп, катафалк, бал, метал, рулон, Суец;Аляска, Челябінськ (сполучення приголосних з а, у).
Вставте, де треба, пропущені літери: ал...т, амал...гама, бракон...єр, філ...м, гондол...єр, ал...батрос, ал...бом, бул...тер’єр, спектакл..., монокл..., газел..., Кал...він, Л...вів, Маріупол..., Тян...-Шан..., ел...ф; л...орнет, ал...гебра, Кол...орадо, А...жир, ал...хімія.
5. У -льц-, -льч-, -ньц-, -ньч-, похідних від -льк-, -ньк-: донька — доньці, бренькіт — бриньчати.
Утворіть давальний відмінок: ненька, дівчинонька, скринька, невістонька, Юлька, Галька, нянька, кулька.
6. Після м’яких приголосних у середині складу перед о: дзьоб, сьомий.
Перекладіть українською мовою слова: цветной, лен, деготь, троих, синего, рисованый.
7. У суфіксах -зьк-, -ськ-, -цьк-+(-ий), (-о), (-ість), (-ому), (-и): близький, близько, близькість, близькому; військо, по-німецьки.
Утворіть граматичні форми з використанням указаних суфіксів: близький, Харків, француз, вузький, українець, Гадяч.
8. У зменшено-пестливих суфіксах -еньк-, -оньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-: тонкий — тоненький — тонесенький; річка — річенька.
Утворіть усі можливі граматичні форми з використанням указаних суфіксів: високий, легкий, свіжість, голова, вузький, ніжність, зелений, гарний.
9. Після л перед наступним приголосним: польський, кільце; але: балка — балці, галка — галці (ь не ставиться після л у групах -лц-, -лч-, якщо вони походять від -лк-).
Вставте пропущені літери: сіл...ський, біл...ше, пал...ці, їдал...ня, госпітал...ний, вітал...ня. Утворіть давальний відмінок: Наталка, рибалка, спілка, гойдалка, монголка.
10. У родовому відмінку множини іменників ж. р. м’якої групи І відміни й с.р. на -ння(я), -це(е): місце — місць, бажання — бажань.
Утворіть родовий відмінок множини від слів: полуниця, матриця, крамниця, відлуння, змагання, стайня, яйце, болітце, перукарня, серце, старання, покарання, друкарня, пісня.
11. У дієслівних формах дійсного та наказового способу: ходити — ходить — ходять, кидати — кинь — киньте.
Утворіть дійсний чи (та) наказовий спосіб: косити, будити, стати, виносити, робити.
12. У похідних відмінках, якщо ьє у називному відмінку: галька — гальці, письмо — на письмі, але: палка — палці.
Утворіть давальний відмінок однини: дівчинонька, донька, редька, калька, мальки; сторінка, каталка, дочка.
           

Ь не пишеться:

Правила Приклади, вправи
1. Після р у кінці складу: харківський, воротар, але: Горький.
Перекладіть українською мовою: пекарь, горняк, горький, секретарь, врач, снегирь, школьник, проверь, вратарь, поводырь.
2. Після н перед ж, ч, ш, щ та суфіксами -ськ(ий), -ств(о): менший, пончик, але: женьшень, Маньчжурія, бриньчати, доньчин.
Правильно напишіть слова: уман...ський, пан...ство, кін...чик, ін....ший, коростен...ський, громадян...ський, партизан...ський, чигирин...ський, освітян...ський.
3. У-лц-, -лч-, -нц-, -нч-, похідних від -лк-, -нк-: галка — галці, сопілка — сопілчи.
Утворіть давальний відмінок однини та присвійні прикметники: балка, Наталка, рибалка, голка, спілка, матінка, нянька, монголка, палка.
4. Між приголосними, перший з яких м’який (крім л): віНЦя, кориСТь, але: різьбяр.
Поставте, де треба, м’який знак: щас...тя, лис...тя, лан...цюжок, с...вято, сьогод...ні; різ...ба, т...мяний.
5. Після д, т, н (дитина) перед суфіксами -ченк(о), -чук, -чишин: Семенченко, Дем’янчук, але: Михальченко, Михальчук (після л).
Перекладіть українською мовою: Кравчук, Панченко, Гречишин, Самуилчук, Мальченко, Мельничук, Федчишин, Ковальчук, Шевченко.
6. Між м’якими подовженими приголосними: життя, клоччя, але: підносься, кицьці.
Правильно напишіть слова: камін...я, гіл...я, волос...я, зусил...я, бут...я, л...ється, винос...ся.
7. Після ц у кінці іншомовних іменників: Моріц, плац, але: Скиталець.
Правильно напишіть слова: плац..., палац..., Клаузевіц..., кварц..., шприц..., Єлец..., удалец....
8. Після губних б, п, в, м, ф: скіф, сором.
Перекладіть українською мовою: любовь, восемь, насыпь, верфь, барельеф.

Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 89; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты