Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Печінка.
3.6.1. У хворого розвинулась холестатична недостатність печінки. Яка причина її виникнення?

А. Механічна жовтяниця

В. Віруси гепатиту

С. Ішемія печінки

Д. Портальна гіпертензія

Е. Гепатотропні отрути с. 506

 

3.6.2. У хворого розвинулась печінково-клітинна недостатність. Яка можлива причина її виникнення?

А. Віруси гепатиту

В. Ішемія печінки

С. Портальна гіпертензія

Д. Механічна жовтяниця

Е. Холестаз с. 506

 

3.6.3. У хворого розвинулась печінково-судинна недостатність. Яка причина її розвитку?

А. Ішемія печінки

В. Холестаз

С. Гепатотропні отрути

Д. Віруси гепатиту

Е. Механічна жовтяниця с. 506

 

3.6.4. Що не є причиною розвитку у хворого печінково-клітинної недостатності?

А. Портальна гіпертензія

В. Гепатотропні отрути

С. Віруси гепатиту

Д. Дистрофічні ураження гепатоцитів

Е. Некротичні ураження гепатоцитів с. 506

 

3.6.5. Які зміни вуглеводного обміну будуть у хворого з патологією печінки?

А. Гіпоглікемія, галактоземія, фруктозурія, зниження активності глікогенезу

В. Гіперглікемія, галактоземія, підвищення активності глікогенезу

С. Гіпоглікемія, підвищення активності глікогенезу, гіпогалактоземія

Д. Гіпогалактоземія, гіперглікемія, фруктозурія

Е. Гіперглікемія, зниження активності гліконеогенезу, фруктоземія с. 509

 

3.6.6. Що лежить в основі розвитку у хворого з патологією печінки наступних симптомів: безсоння, емоційна лабільність, головний біль, головокружіння, сонливість вдень?

А. Порушення антитоксичної функції печінки

В. Порушення білоксинтезуючої функції печінки

С. Порушення жовчовидільної функції печінки

Д. Порушення гемодинамічної функції печінки

Е. Порушення видільної функції печінки с. 513

 

3.6.7. Які зміни у крові будуть характерними у хворих із печінковою комою?

А. Підвищення концентрації церебротоксичних речовин

В. Зменшення концентрації церебротоксичних речовин

С. Гіперглікемія

Д. Гіпонатріємія

Е. Холемія с. 514

 

3.6.8. Яка концентрація непрямого білірубіну вважається нормальною для здорової людини?

А. 6,8 – 20,5 мкмоль/л

В. 6,8 – 20,5 ммоль/л

С. 1,7 – 17,0 мкмоль/л

Д. 1,7 – 17,0 ммоль/л

Е. 4,44 – 6,66 ммоль/л с. 515

 

3.6.9. У хворого з патологією печінки розвинувся холемічний синдром. Чим пояснити появу у нього артеріальної гіпотензії і брадикардії?

А. Підвищенням тонусу блукаючого нерва

В. Зниженням тонусу блукаючого нерва

С. Ураженням ЦНС

Д. Подразненням нервових закінчень

Е. Зниженням концентрації білірубіну у крові с. 522

 

3.6.10. Які зміни характерні для ахолічного синдрому?

А. Зниження активації ліпази, зниження всмоктування жирів

В. Підвищення активації ліпази, зниження всмоктування жирів

С. Зниження активації ліпази, підвищення всмоктування жирів

Д. Підвищення тонусу кишок, зниження всмоктування жирів

Е. Посилення емульгації жирів, гіпервітаміноз с. 523

 

3.6.11. У хворого із яким видом жовтяниць буде характерний холемічний синдром?

А. Печінкової і підпечінкової жовтяниць

В. Печінкової і надпечінкової жовтяниць

С. Підпечінкової і надпечінкової жовтяниць

Д. Надпечінкової жовтяниці

Е. Усіх видів жовтяниць с. 520

 

3.6.12. У хворого виник асцит. Яка ймовірна причина його розвитку?

А. Портальна гіпертензія

В. Портальна гіпотензія

С. Гіперпротеїнемія

Д. Дисхолія

Е. Білірубінемія с. 524

 

3.6.13. У скільки етапів здійснюється повне видалення печінки для моделі печінкової недостатності?

А. ІІІ

В. ІІ

С. ІV

Д. І

Е. V с. 507

 

3.6.14. Які патологічні зміни будуть у експериментальної тварини (собаки) після гепаректомії?

А. Збільшення концентрації аміаку

В. Гіперглікемія

С. Зменшення вмісту амінокислот в крові

Д. Білірубінемія

Е. Білірубінурія с. 507

 

3.6.15. Який можливий механізм виникнення ахолічного синдрому?

А. Зниження функції гепатоцитів

В. Гіпокінетична дискінезія

С. Збільшення у крові прямого білірубіну

Д. Гіперпродукція секретину

Е. Порушення транспорту білірубіну у крові с. 522

 

3.6.16. При якому спадковому синдромі підвищується вміст непрямого білірубіну?

А. Жільбера

В. Дубіна—Джонсона

С. Віскотта—Олдріча

Д. Ротора

Е. Ді Джорджі с. 520

 

3.6.17. При якому спадковому синдромі підвищується вміст прямого білірубіну?

А. Ротора

В. Жільбера

С. Ді Джорджі

Д. Кріглера-Найяра

Е. Луї-Барр с. 520

 

3.6.18. Хворий скаржиться на пожовтіння шкіри, свербіж, зниження артеріального тиску. Для якого типу жовтяниці характерні ці зміни?

А. Обтураційна жовтяниця

В. Печінкова жовтяниця

С. Надпечінкова жовтяниця

Д. Гемолітична жовтяниця

Е. Гемолітичної і печінкової жовтяниць с. 522

 

3.6.19. У хворого розвинувся ахолічний синдром. Що не є ознакою цього синдрому?

А. Тахікардія

В. Стеаторея

С. Безбарвний кал

Д. Авітаміноз

Е. Закрепи с. 522

 

3.6.20. Що не може бути причиною розвитку у хворого порушень жовчоутворення?

А. Порушення інервації жовчних шляхів

В. Ураження печінки

С. Холецистит

Д. Білкове голодування

Е. Патологія тонкої кишки с. 523

 

3.6.21. У хворого сеча набула кольору пива. Що є причиною зміни кольору сечі?

А. Поява білірубіну в сечі

В. Розвиток печінкової коми

С. Портальна гіпертензія

Д. Гепатит

Е. Гемоліз еритроцитів с. 522

 

3.6.22. Яка картина крові характерна для гемолітичної жовтяниці?

А. Збільшення непрямого білірубіну

В. Збільшення прямого білірубіну і стеркобіліну

С. Збільшення непрямого білірубіну і холестерину

Д. Збільшення прямого білірубіну і жовчних кислот

Е. Збільшення стеркобіліногену та непрямого білірубіну с. 519

 

3.6.23. У хворого розвинулася дисхолія. Чим зумовлене це явище?:

А. Порушенням жовчоутворення

В. Слабістю насосної функції серця

С. Гіперпротеїнемією

Д. Збільшенням вмісту холестерину у крові

Е. Енцефалопатією с. 523

 

3.6.24. Артеріальна гіпотензія та брадикардія при жовтяниці зумовлена:

А. Підвищенням тонусу блукаючого нерва

В. Слабістю насосної функції серця

С. Гіперпротеїнемією

Д. Збільшенням вмісту холестерину у крові

Е. Енцефалопатією с. 522

 

3.6.25. У хворого на жовтяницю в крові підвищений вміст прямого білірубіну, жовчних кислот, в сечі не виявлено стеркобіліноген. При якій жовтяниці можуть бути такі ознаки?

А. Механічній

В. Печінковій

С. Паренхіматозній

Д. Гемолітичній

Е. Надпечінковій с. 522

 

 

3.6.26. У хворої 38 р. через добу після больового приступу, з’явилась жовтяниця. При дослідженні виявлено: печінка незначно збільшена, чутлива при пальпації. В крові: підвищений вміст прямого білірубіну. Сеча темна, кал знебарвлений. Визначити тип жовтяниці.

А. Механічна жовтяниця

В. Гемолітична жовтяниця

С. Паренхіматозна жовтяниця

Д. Надпечінкова жовтяниця

Е. Печінкова жовтяниця с. 522

 

3.6.27. У хворого 33 р. протягом тижня спостерігались катаральні явища, слабість, головний біль, субфебрильна температура. За день до звертання до лікаря з’явилась жовтушність склер, темна сеча. В крові підвищений вміст вільного і зв’язаного білірубіну. Сеча темно-бурого кольору, мутна, реакція на білірубін різко позитивна. Кал слабо забарвлений. Визначити тип жовтяниці.

А. Печінкова жовтяниця

В. Підпечінкова жовтяниця

С. Надпечінкова жовтяниця

Д. Гемолітична жовтяниця

Е. Жодна з вище перерахованих с. 520

 

3.6.28. Чим обумовлений розвиток дихання Кусмауля у хворого з важким перебігом вірусного гепатиту?

А. Порушенням антитоксичної функції печінки

В. Порушенням фагоцитарної функції печінки

С. Порушенням обміну вітамінів

Д. Порушенням білоксинтетичної функції печінки

Е. Порушенням функції легень с. 513

 

3.6.29. На 2-й день після народження третьої дитини, у резус від’ємної матері при резус позитивному батькові розвинулась виражена жовтушність шкіри та слизових. Яких змін слід чекати у крові?

А. Збільшення непрямого білірубіну

В. Збільшення прямого білірубіну

С. Зменшення непрямого білірубіну

Д. Зменшення прямого білірубіну

Е. Зменшення прямого білірубіну і збільшення непрямого с. 517

 

3.6.30. Про що може свідчити поява зв’язаного (прямого) білірубіну в крові в великій кількості при паренхіматозній жовтяниці?

А. Результат поступлення жовчі у кров

В. Порушення захоплення його гепатоцитами

С. Підвищене утворення білірубіну у клітинах системи мононуклеарних фагоцитів

Д. Порушення гемодинаміки

Е. Зменшення тиску у жовчних капілярах с. 518

 

3.6.31. Чим пояснити зменшення стійкості організму до дози алкоголю у хворого з хронічним алкоголізмом?

А. Порушенням детоксикаційної функції печінки

В. Порушенням водно-електролітного обміну

С. Порушенням утворення біологічно активних форм вітамінів

Д. Порушенням екскреторної функції печінки

Е. Збільшенням синтезу алкогольдегідрогенази с. 522

 

3.6.32. Чим зумовлений темний колір сечі при механічній жовтяниці?

А. Результат появи білірубіну у сечі

В. Наявністю стеркобіліногену у сечі

С. Порушенням гемодинаміки у печінці

Д. Відсутністю білірубіну у сечі

Е. Порушенням білоксинтезуючої функції печінки с. 522

 

3.6.33. Які зміни пігментного обміну спостерігаються у крові хворого із гемолітичною жовтяницею?

А. Збільшення вмісту непрямого білірубіну

В. Збільшення вмісту прямого і непрямого білірубіну

С. Зменшення вмісту непрямого білірубіну

Д. Зменшення вмісту непрямого білірубіну і збільшення вмісту прямого

Е. Зменшення вмісту прямого білірубіну с. 519

 

3.6.34. Про що свідчить поява у хворого ахолічного калу?

А. Виникнення жовтяниці

В. Порушення білоксинтезуючої функції печінки

С. Розлади шлунку

Д. Збільшення поступлення жовчі у кишківник

Е. Дисбактеріоз с. 522

 

3.6.35. У хворого з жовтяницею встановлено: підвищення у плазмі крові вмісту загального білірубіну за рахунок непрямого (вільного), в калі і сечі – високий вміст стеркобіліну, рівень прямого (зв’язаного) білірубіну у плазмі крові в межах норми. Про який вид жовтяниці можна стверджувати?

А. Гемолітична

В. Паренхіматозна

С. Механічна

Д. Жовтяниця немовлят

Е. Хвороба Жильбера с. 519

 

3.6.36. Чим зумовлений розвиток гіповітамінозу у хворого із патологією печінки?

А. Зменшенням всмоктування вітамінів у кишківнику

В. Посиленням утворення активних форм вітамінів

С. Підвищеним використанням вітамінів

Д. Депонуванням вітамінів

Е. Руйнуванням вітамінів с. 511

 

3.6.37. Що є причиною розвитку у хворого печінкової коми?

А. Токсичне ураження ЦНС

В. Накладання гастро-інтестинального анастомозу

С. Введення великих доз сечовини

Д. Накладання зворотної фістули Екка

Е. Накладання фістули Екка-Павлова с. 514

 

3.6.38. Що не є причиною надпечінкової жовтяниці?

А. Лікарські засоби, що гальмують захоплення білірубіну гепатоцитами

В. Великі гематоми

С. Білкове голодування

Д. Бета-таласемія

Е. Переливання крові с. 519

 

3.6.39. У крові хворого виявлено підвищений рівень кон’югованого і не кон’югованого білірубіну, у сечі - уробілін і сліди стеркобіліну. Який вид жовтяниці у хворого?

А. Печінкова

В. Підпечінкова

С. Надпечінкова

Д. Гемолітична

Е. Обтураційна с. 520

 

3.6.40. У хворого із механічною жовтяницею знизився у крові вміст вітаміну К. Які зміни слід очікувати?

А. Порушення зсідальної функції крові

В. Розвиток авітамінозу К

С. Підвищення зсідання крові

Д. Утворення тромбоемболів

Е. Порушення всмоктування жиророзчинних вітамінів с. 523

 

3.6.41. Що може бути причиною розвитку у хворого підпечінкової жовтяниці?

А. Порушення жовчовиділення

В. Підвищення рН жовчі

С. Патологія печінки

Д. Посилення синтезу жовчних кислот

Е. Посилений гемоліз с. 522

 

3.6.42. Що не є характерним для синдрому портальної гіпертензії?

А. Зниження тиску у ворітній вені

В. Порушення загальної гемодинаміки

С. Утворення анастомозів ворітної вени з порожнистими венами

Д. Спленомегалія

Е. Асцит с. 524

 

3.6.43. Який механізм виникнення геморагічного синдрому у разі патології печінки?

А. Порушення утворення протромбіну

В. Порушення депонування ціанокобаламіну

С. Зменшення синтезу плазміногену

Д. Гіперпродукція секретину

Е. Гіпохолестеринемія с. 525

 

3.6.44. У хворого із портальною гіпертензією розвинувся асцит. Чим зумовлене дане явище?

А. Накопиченням рідини у черевній порожнині

В. Варикозним розширенням вен стравоходу

С. Шлунково-кишковими кровотечами

Д. Посиленням кровообігу

Е. Спленомегалією с. 524

 

3.6.45. Проявом якого синдрому є поява у крові хворого жовчних кислот, зуду шкіри, брадикардії?

А. Холемічний синдром

В. Ахолічний синдром

С. Синдром Дабіна-Джонсона

Д. Синдром Ротфа

Е. Синдром гепатоцеребральної недостатності с. 522

 

3.6.46. У хворого розвинувся ахолічний синдром. Що є основною ознакою даного синдрому?

А. Знебарвлення калу

В. Потемніння сечі

С. Потемніння калу

Д. Сверблячка

Е. Відсутність жовчі у сечі с. 522

 

3.6.47. У хворого з жовтяницею спостерігається метеоризм, закреп та жир у калі. Про розвиток якого синдрому свідчать ці симптоми?

А. Ахолічний синдром

В. Холемічний синдром

С. Синдром портальної гіпертензії

Д. Синдром Ротора

Е. Синдром гепатоцеребральної недостатності с. 522

 


Нирки.

3.7.1. У хворого з патологією нирок виявлено масивну протеїнурію, набряки, гіпопротеїнемію, ретенційну гіперліпідемію. Як називається цей патологічний процес?

А. Нефротичний синдром

В. Гіпертензивний синдром

С. Сечовий синдром

Д. Анемічний синдром

Е. Синдром втрати с. 542-543

 

3.7.2. У хворого з хронічною патологією нирок після проведення проби Зим-ницького виявлено ізогіпостенурію. Які зміни сечовиділення будуть спостерігатися

при цьому?

А. Поліурія

В. Олігурія

С. Анурія

Д. Полакіурія

Е. Гематурія с. 537

 

3.7.3. У хворого внаслідок патології тубулярного відділу нефрона за допомо-гою проби Зимницького виявлено істотне зниження здатності нирок до осмотичної концентрації сечі. Як називаються ці зміни?

А. Ізогіпостенурія

В. Протеїнурія

С. Гематурія

Д. Циліндрурія

Е. Лейкоцитурія с. 537

 

3.7.4. У хворого внаслідок отруєння сулемою має місце пошкодження нирок з розвитком протеїнурії і глюкозурії. Який відділ нефрону зазнає найбільшого уш-кодження при даному патологічному процесі?

А. Проксимальний каналець

В. Нирковий клубочок

С. Дистальний каналець

Д. Петля Генле

Е. Збірний каналець с. 530

 

3.7.5. У хворого внаслідок отруєння сулемою має місце ураження просима-льного відділу нефрона з втратою з сечею крупномолекулярних речовин. Як називаються ці патологічні зміни?

А. Тубулярна протеїнурія

В. Тубулярна аміноацидурія

С. Тубулярна глюкозурія

Д. Тубулярна бікарбонатурія

Е. Тубулярна фосфатурія с. 531

 

3.7.6. У хворого на мієломну хворобу виявили білок в сечі. Яка форма протеїнурії має місце у даного хворого?

А. Супраренальна

В. Ренальна гломерулярна

С. Ренальна тубулярна

Д. Субренальна пухирна

Е. Субренальна уретральна с. 528

 

3.7.7. Хвора 35 років скаржиться на біль в попереці. В сечі: білок – 5 г/л, еритроцити – 2-3 в полі зору, лейкоцити – 20-30 в полі зору. При бактеріальному посіві виділена кишкова паличка. Для якої патології характерні ці зміни?

А. Гострий пієлонефрит

В. Гострий дифузний гломерулонефрит

С. Хронічний гломерулонефрит

Д. Нефротичний синдром

Е. Туберкульоз нирок с. 544

 

3.7.8. У хворого 58 років, який поступив у клініку з гострою серцевою недостатністю, спостерігалося зменшення добової кількості сечі – олігурія. Який чинник міг спричинити це явище?

А. Зниження клубочкової фільтрації

В. Зниження кількості функціонуючих клубочків

С. Зниження онкотичного тиску крові

Д. Підвищення гідростатичного тиску на стінку капілярів

Е. Зниження проникності клубочкової мембрани с. 526

 

3.7.9. У хворого 30 років, який потрапив до клініки з діагнозом «гострий гло-мерулонефрит», спостерігалась протеїнурія. Які порушення в організмі спричинили це явище?

А. Підвищення проникності клубочкової мембрани

В. Затримка виведення продуктів азотистого обміну

С. Зниження онкотичного тиску крові

Д. Підвищення гідростатичного тиску на стінку капілярів

Е. Зниження кількості функціонуючих нефронів с. 528

 

 

3.7.10. У дитини 5 років через 2 тижні після перенесеної ангіни виник гост-рий дифузний гломерулонефрит, що характеризувався олігурією, протеїнеруєю, ге-матурією, гіперазотемією, артеріальною гіпертензією, набряками. Порушення якої функції нирок найбільш суттєве для виникнення цих порушень?

А. Клубочкової фільтрації

В. Канальцевої реабсорбції

С. Канальцевої секреції

Д. Сечовиведення

Е. Інкреторної функції с. 540-541

 

3.7.11. Хворий скаржиться на постійну спрагу, головний біль, слабість, масив-не сечовиділення (до 10 л/добу). Переніс черепно-мозкову травму. Питома вага сечі 1008, патологічних складників немає. Який можливий механізм порушення водно-електролітного обміну в даному випадку?

А. Недостатня продукція антидіуретичного гормону

В. Гіперпродукція антидіуретичного гормону

С. Недостатній синтез інсуліну

Д. Гіперпродукція альдостерону

Е. Недостатній синтез альдостерону с. 530

 

3.7.12. Після масивної крововтрати у хворого відмічається олігурія, гіперазотемія, набряк мозку, набряк легень. В зниженні діурезу в даному випадку має значення:

А. Зниження ефективності фільтраційного тиску

В. Збільшення реабсорбції води в канальцях

С. Збільшення реабсорбції натрію в канальцях

Д. Перерозподіл води в організмі

Е. Зниження проникності клубочкової мембрани с. 526

 

3.7.13. В результаті порушення техніки безпеки відбулося отруєння сулемою (хлористою ртуттю). Через 2 дні добовий діурез був 620 мл. У хворого з’явились головний біль, блювота, судоми, задишка, в легенях – вологі хрипи. Як називається таке порушення функції нирок?

А. Гостра ниркова недостатність

В. Хронічна ниркова недостатність

С. Уремічна кома

Д. Гломерулонефрит

Е. Пієлонефрит с. 535

 

3.7.14. У хворого 38 років, на 3-му році захворювання системним червоним вовчаком виявилося дифузне ураження нирок, яке супроводжується масивними набряками, вираженою протеїнурією, гіперліпедемією, диспротеінемією. Який найбільш ймовірний механізм розвитку протеінурії в даній клінічній ситуації?

А. Аутоімунне пошкодження нефронів

В. запальне пошкодження нефронів

С. Ішемічне пошкодження канальців

Д. Збільшення рівня протеїнів в крові

Е. Ураження сечовивідних шляхів с. 541

 

3.7.15. Хворий 27 років, попав до лікарні з профузною шлунковою кровоте-чею в важкому стані. АТ – 80/60 мм рт.ст. Добовий діурез хворого 60 –80 мл з питомою вагою 1,028-1,036. В плазмі крові збільшений: залишковий азот, сечовина, креатин. Який патогенетичний механізм найімовірніше обумовив зниження добового діурезу в даній клінічній ситуації?

А. Зниження гідростатичного тиску в капілярах клубочків

В. Підвищення осмотичного тиску сечі

С. Високий рівень залишкового азоту в крові

Д. Підвищення колоїдно-осмотичного тиску в крові

Е. Підвищення гідростатичного тиску в капсулі Шумлянського-Боумена с.

 

3.7.16. В добовій сечі хворого визначені вилужені еритроцити. Для якої патології нирок найбільш характерний виявлений симптом?

А. Дифузний гломерулонефрит

В. Нефротичний синдром

С. Сечо-кам’яна хвороба

Д. Пієлонефрит

Е. Гостра ниркова недостатність с. 526

 

3.7.17. При патології нирок в сечі з’являються патологічні складові частини. Поява яких патологічних складових частин сечі свідчить про підвищення проникності клубочкової мембрарни?

А. Протеїнурія

В. Глюкозурія

С. Аміноацидурія

Д. Алкаптонурія

Е. Піурія с. 528

 

3.7.18. У хворого з ГНН в стадії поліурії азотемія не тільки не зменшилась, але продовжувала наростати. З порушенням якої функції нирок це зв’язано?

А. Секреція

В. Фільтрація

С. Реабсорбція

Д. Концентрація сечі

Е. Дилюція сечі с. 536

 

3.7.19. При дослідженні сечі у хворого з хронічним пієлонефритом виявлено зниження її відносної густини до 1,010, що поєднувалося з підвищеним діурезом. Яка функція нирок порушена?

А. Реабсорбція натрію і води

В. Клубочкова фільтрація

С. Канальцева секреція

Д. Реабсорбція глюкози

Е. Реабсорбція білка с. 542

 

3.7.20. У хворого з гострою нирковою недостатністю на 6-й день проведення терапевтичних заходів виникла поліурія (добовий діурез склав 2,7 л). Зростання діу-резу на початку поліуричної стадії гострої ниркової недостатності зумовлене:

А. Відновленням фільтрації в нефронах

В. Збільшенням об’єму циркулюючої крові

С. Збільшенням маси діючих нефронів

Д. Зменшенням альдостерону в плазмі

Е. Зменшенням вазопресину в плазмі с. 537

 

3.7.21. У жінки 30 років на фоні цукрового діабету протягом місяця виникли набряки ніг, обличчя. При обстеженні виявлено протеїнурію (5,87 г/л), гіпопротеї-немію, диспротеїнемію, гіперліпідемію. Поєднання цих ознак характерне для:

А. Нефротичний синдром

В. Нефритичний синдром

С. Хронічного пієлонефриту

Д. Гострої ниркової недостатності

Е. Хронічної ниркової недостатності с. 542-543

 

3.7.22. У хворого на первинний нефротичний синдром встановлений вміст загального білку крові 40 г/л. Яка причина обумовила гіпопротеїнемію?

А. Протеїнурія

В. Вихід білка з судин у тканини

С. Зниження синтезу білка у печінці

Д. Підвищений протеоліз

Е. Порушення всмоктування білка у кишечнику с. 542

 

3.7.23. У хворого на хронічний гломерулонефрит швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) знижена до 20% від нормальної. Що спричинює зниження ШКФ при хронічній нирковій недостатності?

А. Зменшення кількості діючих нефронів

В. Тубулопатія

С. Обтурація сечовивідних шляхів

Д. Ішемія нирок

Е. Тромбоз ниркових артерій с. 542

 

3.7.24. Хворий 55 років хворіє на хронічний гломерулонефрит протягом 15 років. Які зміни складу крові або сечі найбільш характерно свідчать про обмеження фільтраційної функції нирок?

А. Гіперазотемія

В. Гіперглікемія

С. Гіпопротеїнемія

Д. Протеїнурія

Е. Гіпо-, ізостенурія с. 529

 

3.7.25. У хворого діагностовано нирковий цукровий діабет (ренальна глюкозу-рія). При постановці діагнозу лікар опирався на:

А. Ослабленні реабсорбції глюкози в нирках

В. Зменшенні секреції паратгормону

С. Зменшенні секреції інсуліну

Д. Зменшенні рецепції інсуліну

Е. Гіперглікемії с. 532

 

3.7.26. У хворого 18 років при лабораторному обстеженні виявлено глюкозу в сечі при нормальній концентрації її в плазмі крові. Найімовірнішою причиною цього є порушення:

А. Клубочкової фільтрації

В. Канальцевої секреції

С. Секреції інсуліну

Д. Кальнальцевої реабсорбції

Е. Секреції глюкокортикоїдів с. 532

 

3.7.27. Після інсульту з ураженням ядер гіпоталамуса у хворого виник нецукровий діабет. Що стало причиною посиленого сечовиділення у цього хворого?

А. Зменшення реабсорбції води

В. Зниження артеріального тиску

С. Прискорення клубочкової фільтрації

Д. Гіперглікемія

Е. Зменшення реабсорбції натрію с. 531

 

3.7.28. Хворий 50 років скаржиться на спрагу, вживає багато води, виражена поліурія. Глюкоза крові 4,8 ммоль/л, в сечі глюкози і ацетонових тіл немає, сеча безколірна, питома вага 1,002

. Яка причина поліурії?

А. Недостатність АДГ

В. Інсулінова недостатність

С. Тиреотоксикоз

Д. Альдостеронізм


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 126; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты