Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗдоров’я населення характеризує група показників. Які з нижче наведених відносяться до демографічних?
Читайте также:
  1. Будівництва та масового відпочинку населення
  2. В аптеках, що обслуговують населення і лікувально-профілактичні заклади
  3. Вартість робочої сили, рівень життя та структура доходів населення
  4. Група III РЕЗУЛЬТАТИ ЗМАГАННЯ час публікації: 15:20
  5. Диференціація доходів населення. Чинники, що її зумовлюють. Бідність
  6. До якої із перерахованих функцій стаціонару відносяться ведення облікової оперативної та звітної документації, аналіз діяльності показників?
  7. Здоров’я матерів та дітей Н.Я.Жилка
  8. Корінне населення
  9. Лекція: № 13. Доходи населення та його соціальний захист.

1. Загальна смертність

2. Захворюваність

3. Летальність

4. Інвалідність

 

В країні проводилося вивчення структури населення на основі даних про чисельність та віковий склад. За яким документом це вивчається?

1. Переписний лист

2. Свідоцтво про народження

3. Свідоцтво про смерть

4. Статистичний талон

 

16. В місті С. проводилось вивчення рівня загальної народжуваності населення, який становив 25 0/00. Проаналізуйте отриманий показник за критерієм оцінки рівнів народжуваності:

1. Середній

2. Дуже низький

3. Низький

4. Високий

 

17. Статистичне поняття, пов'язане із смертю жінки під час вагітності або впродовж 42 діб після її закінчення, незалежно від тривалості і локалізації вагітності, від будь-якої причини, пов'язаної з вагітністю або її ускладненням, але не від нещасного випадку або інших випадкових причин це:

1. Материнська смертність

2. Пізня материнська смертність

3. Загальна смертність

4. Смертність, що пов’язана з пологами

18. Очікувана середня кількість дівчаток, яку може народити кожна жінка за весь репродуктивний період її життя, це:

1. Брутто-коефіцієнт відтворення

2. Сумарний коефіцієнт плодючості

3. Нетто-коефіцієнт (чистий коефіцієнт) відтворення

4. Показник фертильності

19. Визначення різниці між показниками народжуваності і загальної смертності, або відношенням різниці між народжуваністю і смертністю в абсолютних числах до середньої кількості населення х на 1000, це:

1. Природній приріст населення

2. Середня очікувана тривалість життя

3. Природній рух населення

4. Сумарний показник відтворення населення

Що з переліченого є прикладом механічного руху населення?

1. Урбанізація

2. Народжуваність

3. Смертність

4. Природній приріст

В структурі населення регіону питома вага осіб від 0 до 14 років складає 25%, вона однакова з питомою вагою населення у віці 50 років і старше. Яке поняття найбільш влучно характеризує цю демографічну ситуацію?

1. Стаціонарний тип населення

2. Уповільнений тип населення

3. Регресивний тип населення

4. Прогресивний тип населення

 

22. Очікувана середня кількість дівчаток, яку може народити кожна жінка за весь репродуктивний період її життя, що доживуть до кінця свого репродуктивного періоду, це:1. Нетто-коефіцієнт (чистий коефіцієнт) відтворення

2. Сумарний коефіцієнт плодючості

3. Брутто-коефіцієнт відтворення

4. Коефіцієнт фертильності

23. В місті Т. проводилось вивчення рівня загальної смертності населення, який становив 8,4 0/00. Проаналізуйте отриманий показник за критерієм оцінки рівнів смертності:

1. Низький

2. Середній

3. Високий

4. Дуже високий

 

24. Заява про реєстрацію випадку смерті повинна бути подана до органу РАГСу в термін:

1. 3 дні

2. 1 день

3. 1 місяць

4. 3 місяці

 

Який з інтегральних показників оцінки стану здоров’я населення характеризується наступним визначенням – середнє число років, що належить прожити поколінню, яке народилося при умові, якщо протягом наступного життя показники смертності будуть такими ж, як і в роки, для яких робились розрахунки?

1. Середня очікувана тривалість життя

2. Середня тривалість життя

3. Природній приріст населення

4. Очищений показник відтворення

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 21; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты