Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПеред лікарем-статистиком ЦРЛ було поставлено завдання визначити рівень загальної смертності населення району. Які вихідні дані він повинен використати?
Читайте также:
  1. II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. sync Усе уведення-виведення у файловою систему повинен проводитися синхронно
  3. А как понимать молитвы перед определенными чудотворными иконами, определенным святым в разных случаях жизни?
  4. А. Передню стінку барабанної порожнини
  5. Адрес URL. Протокол передачи данных
  6. Анестезуючі засоби загальної дії
  7. Б) приемы падения вперед.
  8. Безробіття. Типи та рівень безробіття. Закон Оукена.
  9. Безсмертя перед судом віри і розуму
  10. Бели мы не готовы в должное время сделать шаг вперед, то нам хочется отступить назад.

Кафедра соціальної медицини, організації охорони здоров’я та медичного правознавства

 

Перелік тестових завдань з соціальної медицини та організації охорони здоров’я

для студентів ІV курсу медичного факультету

 

МОДУЛЬ І

«Статистика здоров’я. Організація медичного забезпечення населення на сучасних його рівнях»

1. Наука, яка вивчає закономірності територіального розміщення населення, його чисельність, структуру, механічний і природній рух та процеси відтворення, причини і наслідки цих явищ, це:

1. Демографія

2. Статика

3. Динаміка

4. Біостатистика

 

Населення міста А. має наступну вікову структуру: 0-14 років – 30%; 15-44 роки – 50%; 50 і більше років - 20%. Який тип вікової структури населення даного міста?

1. Прогресивний

2. Уповільнений

3. Стаціонарний

4. Регресивний

Кабінету обліку та медичної статистики ЦРЛ доручено вивчити народжуваність на всій території району. Завідувач доручив виконати це завдання лікарю-статистику. За яким документом вивчається народжуваність населення?

1. Медичне свідоцтво про народження

2. Результати перепису населення

3. Довідка пологового будинку про народження

4. Обмінна карта вагітної

4. В місті К. проводилось вивчення рівня загальної народжуваності населення, який становив 8 0/00. Проаналізуйте отриманий показник за критерієм оцінки рівнів народжуваності:

1. Низький

2. Дуже низький

3. Середній

4. Високий

 

5. Смерть жінки під час вагітності чи протягом 42 діб після її закінчення, це:

1. Материнська смертність

2. Пізня материнська смертність

3. Загальна смертність

4. Смертність, що пов’язана з пологами

 

Проводилось вивчення одного з демографічних показників. Для його визначення було взято дані про кількість народжених живими та середньорічну чисельність населення. Який показник можна розрахувати на основі цих даних?

1. Загальний показник народжуваності

2. Показник фертильності

3. Показник живонародження

4. Сумарний коефіцієнт плодючості

 

7. Характеристика населення на певний час (його чисельність, склад, особливості розселення тощо), це:

1. Статика

2. Демографія

3. Динаміка

4. Біостатистика 

В місті Л. при визначенні одного з демографічних показників, вивчалося співвідношення дітей і осіб пенсійного віку до чисельності працездатного населення. Який це показник?

1. Демографічного навантаження

2. Структури населення

3. Народжуваності

4. Природного приросту

 

Для характеристики здоров’я населення з точки зору поширення найбільш важкої патології, в М-ській області проводився аналіз загальної смертності населення. На основі якого документу вивчається дане явище?

1. Лікарське свідоцтво про смерть

2. Медичне свідоцтво про народження

3. Переписний лист

4. Лікарське свідоцтво про перинатальну смертність

 

10. В місті Н. проводилось вивчення рівня загальної смертності населення, який становив 21,8 0/00. Проаналізуйте отриманий показник за критерієм оцінки рівнів смертності:

1. Дуже високий

2. Низький

3. Середній

4. Високий

11. Заява про реєстрацію народження дитини повинна бути подана до органу РАГСу в термін:

1. 1 місяць

2. 1 день

3. 3 дні

4. 3 місяці

Перед лікарем-статистиком ЦРЛ було поставлено завдання визначити рівень загальної смертності населення району. Які вихідні дані він повинен використати?1. Кількість померлих та середньорічну чисельність населення

2. Кількість померлих дітей у віці до 1 року та середньорічну чисельність населення

3. Кількість померлих, внаслідок травм та загальну кількість померлих

4. Кількість народжених та кількість померлих за поточний рік

 

13. Характеристика процесів зміни чисельності населення чи рух населення, це:

1. Динаміка

2. Статика

3. Демографія

4. Біостатистика


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты