Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Читайте также:
  1. В аптеках, що обслуговують населення і лікувально-профілактичні заклади
  2. В який заклад охорони здоров'я подається звітна документація сільської лікарської амбулаторії?
  3. В якому з перерахованих закладів охорони здоров'я надається третинна медична допомога?
  4. Возвращение к жизни. Еще раз оазис Матери Анны и первое свидание с нею. Новые аллеи и памятники нашей любви и благодарности на них. Закладка часовни «Звучащая Радость».
  5. Выясните, существует ли возможность застраховаться на случай потери работы. Пример иллюстрирует применение Быстрого поиска, установку закладки.
  6. Державний борг і методи управління ним
  7. Державний бюджет. Податки
  8. Державний бюджет. Податки:суть та функції. Типи фіскальної політики.
  9. Державний бюджет. Фіскальна політика і фінансова стратегія
  10. Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

КРЕДИТНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з навчальної роботи

_________________ А.М. Колот

“_____” _________________ 2012 р.

Методичні матеріали

щодо поточного і підсумкового контролю

знань студентів з нормативної науки

“Операції банків та небанківських кредитних установ”

для студентів напряму підготовки «Фінанси та кредит»

 

Укладачі:

д.е.н., проф. Алексеєнко М.Д.

к.е.н., доц. Остапишин Т.П.

д.е.н., проф. Івасів І.Б.

к.е.н., доц. Чуб П.М.

ст.викл. Коряк А.М.

 

 

УХВАЛЕНО

На засіданні кафедри банківської справи

Протокол № 10 від 10 травня 2012р.

Завідувач кафедри______________А.М.Мороз

 

 

Начальник відділу

організаційного забезпечення

навчального процесу Жданович А.Д.

 

Начальник науково-

методичного відділу Гуть Т.В.

 

Київ-КНЕУ-2012


З М І С Т

1. Перелік питань, що ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ І МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ.............................................................................3

2. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит та модульний контроль........................................................................5

3. НАВЧАЛЬНІ КАРТИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА...........51

4. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ .................................................................................................................55

4.1. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань для студентів денної форми навчання, що навчаються за спеціалізацією «Кредит»…55

4.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань для студентів, що навчаються за за спеціалізацією «Фінанси»..........................................68

5. ОСОБЛИВОСТІ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ напряму підготовки «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»…………………………………………………………………… ..68

5.1. Об’єкти поточного контролю знань студентів заочної форми навчання..............................................................................................................68

5.2. Порядок підсумкового оцінювання знань студентів заочної форми навчання..............................................................................................................746. Тематика рефератів, ессе, курсових робіт. Типовий екзаменаційний білет..........................................................................75

6.1. Перелік тем рефератів, есе........................................................................76

6.2. Перелік тем курсових робіт......................................................................78

6.3. Зразок екзаменаційного білета.................................................................80

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА..........................................................84


1. Перелік питань, що ВиНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ І МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

1. Кредитні установи: сутність та місце серед фінансових посередників

2. Банки і небанківські кредитні установи як провідні суб’єкти фінансового посередництва

3. Види послуг, які надаються банками і небанківськими кредитними установами

4. Ринок послуг банківських і небанківських кредитних установ та його регулювання

5. Банківські ресурси та їх структура

6. Власний та регулятивний капітал: взаємозв’язок та відмінності7. Структура, функції та порядок формування власного капіталу банку

8. Порядок формування і використання резервного фонду банку

9. Залучені ресурси банків

10. Види банківських вкладів і їх економічна характеристика

11. Договірне регулювання вкладних (депозитних) операцій банків

12. Банківські операції із запозичення ресурсів

13. Запозичення банками ресурсів на міжбанківському ринку

14. Рефінансування банків Національним банком України

15. Запозичення банками коштів шляхом емісії власних боргових зобов’язань

16. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття і ведення

17. Способи і форми міжгосподарських безготівкових розрахунків

18. Економічна характеристика розрахунків платіжними дорученнями

19. Особливості використання платіжних вимог-доручень у міжгосподарських безготівкових розрахунках

20. Економічна характеристика чекової форми розрахунків

21. Економічна характеристика акредитивної форми міжгосподарських розрахунків

22. Економічна характеристика вексельної форми розрахунків

23. Платіжні картки , їх види та порядок функціонування

24. Організація розрахунків з використанням платіжних карток

25. Види та економічна характеристика операцій банків з платіжними картами

26. Особливості функціонування НСМЕП

27. Порядок здійснення банками касових операції

28. Організація готівкових грошових розрахунків у національній економіці

29. Види, принципи й умови банківського кредитування

30. Умови кредитної угоди, кредитний договір

31. Оцінка кредитоспроможності позичальника - юридичної особи

32. Оцінка кредитоспроможності позичальника - фізичної особи

33. Форми забезпечення зобов’язань позичальника перед банком34. Методи банківського кредитування

35. Плата за кредит та її диференціація

36. Етапи процесу банківського кредитування

37. Проблемні позички та робота банків з ними

38. Кредитний ризик і методи управління ним

39. Банківський споживчий кредит

40. Особливості банківського кредитування у формі овердрдрафта

41. Особливості кредитування банками сільськогосподарських виробників

42. Особливості банківського кредитування у формі кредитної лінії

43. Іпотечні кредити банків

44. Сутність і види факторингу. Порядок здійснення банками факторингових операцій

45. Довгострокове банківське кредитування

46. Лізингові операції банків

47. Кредитні операції банків у сфері вексельного обігу

48. Види діяльності банків на ринку цінних паперів

49. Емісійні операції банків з цінними паперами

50. Інвестиційні операції банків з цінними паперами

51. Заставні операції банків з цінними паперами

52. Професійна,торговельна та депозитарна діяльність банків на ринку цінних паперів

53. Сутність та види операцій банків в іноземній валюті

54. Порядок відкриття та ведення валютних рахунків клієнтів

55. Банківський переказ як форма міжнародних розрахунків

56. Розрахунки чеками при зовнішньо-економічних операціях

57. Розрахунки за допомогою документарного інкасо. Їх переваги і недоліки з точки зору учасників угоди

58. Документарний акредитив: сутність, види, порядок застосування, переваги та недоліки для учасників розрахунків

59. Неторговельні операції банків в іноземній валюті

60. Операції банків з торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку

61. Загальна характеристика та види банківських послуг

62. Порядок здійснення банком операцій із надання гарантійних послуг

63. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги банків

64. Довірчі послуги банків та послуги зі зберігання цінностей

65. Послуги банків з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням. Фінансовий інжиніринг.

66. Сутність та принципи діяльності кредитної спілки

67. Майно, капітал, резерви та інші фонди кредитної спілки

68. Операції кредитних спілок та їх економічна характеристика

69. Ломбарди та правові основи їх діяльності

70. Власні та залучені ресурси ломбарду

71. Ломбардна операція. Порядок видачі кредитів та оформлення застави.

72. Фінансові компанії: сутність та операції.

73. Сутність фінансової стійкості та способи її забезпечення

74. Операції банків із формування обов’язкових резервів

75. Операції кредитних установ із формування загальних резервів

76. Операції кредитних установ із формування спеціальних резервів

77. Операції із підтримання ліквідності кредитних установ

78. Операції кредитних установ із забезпечення регуляторних вимог (норм)

 

2. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит та модульний контроль


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 21; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты