Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКазкотерапевтичні заняття в практичній роботі психолога дошкільного закладу. Структура казкотерапевтичного заняття.
Читайте также:
  1. IV. СТРУКТУРА КОМИТЕТА
  2. V. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ
  3. А) Структура ид
  4. Агресивність дітей дошкільного та шкільного віку. Причини формування та засоби подолання
  5. Банківська система: суть та структура. Основні банківські операції.
  6. Брачная структура населения
  7. Бригадная (кросс - функциональная) структура управления
  8. В) Структура эго
  9. Вартість робочої сили, рівень життя та структура доходів населення
  10. Взаимодействие людей в хозяйственной жизни. 2. Экономические отношения и их структура. 3. Отношения в переходной экономике.

КАЗКОТЕРАПІЯ — метод, що використовує казкову форму для інтеграції особистості, розвитку творчих здатностей, розширення свідомості, удосконалювання взаємодії з навколишнім світом. Це спосіб передачі знань про духовний шлях душі та соціальну реалізацію людини.

Ефективність казкотерапії виправдовується такими поло­женнями:

- Казка— один з не багатьох на сьогодні засобів,який до­зволяє об'єднатидорослого та дитину, дає можливість зрозуміти один одного

- Казкадає дитині необхідну гаму переживань,які викли­кають добрі, серйозні почуття. В. О.Сухомлинський так визначав цю властивість казкового твору: «Казка розвиває внутрішні сили дитини, завдяки яким людина не може не робити добре».

- Казка— це засіб соціалізаціїдитини. Вона допомагає увійти у суспільне життя, адаптуватися в ньому та самовиразитися у соціумі.

- Казка — це вид мистецтва,що має своєрідну терапевтич­ну, мистецьку функцію, яку Аристотель означив терміном «ката­рсис» — очищення душі, зняття стресу, заспокоєння.

- Казкамає профілактичну функцію(виховання здорового способу життя).

- Ця виховна си­стема відповідає духовній природі людини.

- Тексти казок викликають інтенсивний емоційний резонанс як у дітей, так й у дорослих.

До казок зверталися у своїй творчості відомі закордонні й вітчизняні психологи: Е.Фромм, Е.Берн, Е.Гарднер, А.Менегетті, М.Осоріна, Е.Лісіна, Е.Петрова, Р.Азовцева, Т.Зінкевич-Євстігнєєва (директор Інституту казкотерапії доктор психологічних наук, авторка унікальних методик роботи з казкою для дітей) тощо.

 

Основні завданняказкотерапії:

1. Розвиток душі.

2. Підвищення рівня усвідомленості подій. (Цікавий сю­жет казки може викликати серйозні роздуми дитини про життя.)

3. Отримання знань про закони життя та варіанти соціального прояву творчої сили людини.

4. Використовування «Ресурсу недоліків»: бачення зворотного боку проблеми. Наприклад: жадоба — щедрість, боягузливість — хоробрість тощо.

5. Пробудження Віри (а не надії): тому що щира віра в успіх призводить до результату, тоді як надія спонукає лише до пасив­ного очікування на цей результат!

Алгоритм казкотерапевтичного заняття

Ритуал входження в казку

Повторення

Розширення уявлення

ЗакріпленняІнтеграція

Резюмування

Ритуал виходу із казки

 

Структура:

Этап Назначение Содержание
1.Ритуал «входа» в сказку Создать настрой на совместную работу, «войти в сказку» Коллективные упражнения. Например, взявшись за руки в кругу, все смотрят на свечу или передают друг другу мячик; или совершается иное «сплачивающее» действие.
2. Повторение   Вспомнить то, что делали в прошлый раз и какие выводы для себя сделали, какой опыт приобрели, чему научились. Ведущий задает детям вопрос о том, что они помнят, использовали ли они новый опыт.
3. Расширение Расширить представления ребенка о чем-либо. Ведущий рассказывает или показывает детям новую сказку. Предлагает детям попробовать, помочь какому-либо существу из сказки.
4. Закрепление Приобретение нового опыта, проявление новых качеств личности ребенка. Ведущий проводит игры, позволяющие детям приобрести новый опыт; совершаются символические путешествия, превращения.
5. Интеграция Связать новый опыт с реальной жизнью. Ведущий обсуждает и анализирует вместе с детьми в каких ситуациях из жизни они могут использовать тот опыт, что приобрели.
6. Резюмиро-вание Обобщить приобретенный опыт, связать его с уже имеющимся. Ведущий подводит итог занятия. Четко проговаривает последовательность происходившего на занятии, отмечает отдельных детей за их заслуги, подчеркивает значимость приобретенного опыта.
7.Ритуал «выхода» из сказки Закрепить новый опыт, подготовить ребенка к взаимодействию в привычной среде.  

 
Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 37; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты