Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСума, яка відображається в звітному періоді за дебетом субрахунку 981 “Податки на прибуток від звичайної діяльності”, є витратами з
Читайте также:
  1. Банки, їх роль та функції. Банківський прибуток.
  2. Валовий продукт, дохід і прибуток
  3. Два підходи до обчислення ВВП − за витратами і за доходами
  4. Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати
  5. Лекція № 12. Капітал. Витрати виробництва, ціна і прибуток.
  6. Методи обчислення ВВП за витратами і за доходами
  7. Модуль ІІ. Організація управління витратами підприємства за різних систем управління витратами
  8. Облік відстрочених податкових активів і зобов'язань з податку на прибуток. Облік розрахунків з бюджетом з інших податків і обов'язкових пла­тежів.
  9. Облік податку на прибуток: визначення суми податку за деклараці­єю, відображення розрахунків з податку на прибуток в системі рахунків.
  10. Податок на прибуток.

Податку на прибуток і наводиться в рядку 180 Звіту про фінансові результати.

В аналогічному порядку визначається і відображається в бухгалтерському обліку сума відстроченого зобов’язання з сальдо на рахунку 39

Витрати майбутнього часу”.

Запис на відображення в бухгалтерському обліку відстрочених податкових активів проводиться з урахуванням сальдо на рахунку 17

“Відстрочені податкові активи” на початок звітного року. При цьому необхідно скласти бухгалтерську проводку:

Дт 17 “Відстрочені податкові активи”

Кт 641“Розрахунки за податками”, аналітичний рахунок “Податок на прибуток”

В аналогічному порядку визначається і відображається в бухгалтерському обліку сума відстроченого податкового активу з сальдо на рахунку

Доходи майбутніх періодів”.

Якщо на кінець звітного року в бухгалтерському обліку підприємства існують відстрочені податки у вигляді відстрочених податкових

Зобов’язань і податкових активів, то здійснюється згортання відстрочених податкових активів і податкових зобов’язань (сальдо рахунків 17 та

Для визначення остаточної суми відстроченого податкового зобов’язання або відстроченого податкового активу, яка має бути

Відображена в Балансі за станом на кінець звітного року.

У консолідованій фінансовій звітності підприємства згортання сальдо відстрочених податкових активів і податкових зобов’язань не

Дозволяється.

При визначенні і відображенні в бухгалтерському обліку відстрочених податкових зобов’язань і відстрочених податкових активів доцільно

користуватись коментарями спеціалістів з цього питання, оприлюдненими в професійних виданнях з бухгалтерського обліку.

Крім тимчасових різниць, за Положенням визначається й відображається в бухгалтерському обліку та звітності постійна різниця.

Постійна різниця – це різниця між податковим прибутком (збитком) і обліковим прибутком (збитком) за певний період, що виникає в

Поточному періоді та не анулюється в наступних звітних періодах. Якщо різниця між показниками облікового та податкового прибутку є лише

Постійною, то в Звіті про фінансові результати відображається сума податку на прибуток за звітний рік (рядок 180).Облік платежів ведуть окремо по кожному податку чи платежу. Наприклад, податок на додану вартість треба обліковувати окремо від податку на прибуток тощо.

Схема обліку за цим рахунком така. На підставі відповідних первинних документів - податкових накладних з податку на додану вартість, розрахунків встановленої форми з інших податків і платежів і платіжних доручень про їх перерахування у бюджет - проводять записи у розрізі кожного податку чи платежу у реєстрах аналітичного обліку розрахунків з бюджетом. Для обліку податку на додану вар­тість, крім того. використовують книги обліку продажу і придбання товарів (робіт, послуг), записи в яких проводять на основі податкових накладних. Одночасно податок на додану вартість відображають у товарно-транспортних накладних та платіжних дорученнях про оплату покупцями вартості відвантажених їм товарів, продукції, виконаних робіт чи послуг або отриманих від постачальників чи підрядників сировини, товарів, робіт і послуг. При цьому має бути повна відповід­ність щодо запису операцій як у податкових накладних, так і в інших документах.Облік розрахунків за податками і платежами треба організувати таким чином, щоб за кожним із них окремо можна було мати дані про нараховані і сплачені суми, заборгованість на кінець місяця. Тому до перших двох субрахунків треба відкрити аналітичні рахунки за назвою податків і платежів. Зокрема, до субрахунку 641 "Розрахунки за податками" треба відкрити такі аналітичні рахунки:

6411 "Розрахунки з податку на додану вартість";

6412 "Розрахунки з податку на прибуток (фіксованого сільськогосподарського податку)";

6413 "Розрахунки з акцизного збору");

6414 "Розрахунки з прибуткового податку";

6415 "Розрахунки з комунального податку";

6416 "Розрахунки зі збору на розвиток виноградарства і хмелярства";


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 7; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты