Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТехнологічні вимоги до використання опорних сигналів, структурно-логічних схем, матриць у використанні соціально- педагогічних дисциплін
Наочність відіграє важливу роль у навчанні, оскільки спирається на зорове сприйняття.За визначенням дидактики вищої школи А. Алексюка. Наочність у навчанні - це спеціально організоване в ході навчальної роботи й підпорядковане її завданням використання викладачем об'єктів реальної дійсності чи їхніх зображень з опорою на чуттєвий досвід студентів. Роль наочності в навчанні%

1) не потребує перекодування;

2) виступає джерелом нових знань, уявлень про об'єкт, події та явшца;

3) є ілюстрацією й опорою для розуміння теоретичних положень;

4) слугує стимулом розвитку мислення;

5) є засобом розуміння зв язку наукових знань із життям;

6) може використовуватися для активізації самостійної пізнавальної діяльності й інструктажу;

7) слугує засобом повторення, систематизації, ущільнення та контролю знань,

Різновиди наочності:

1) натуральні об'єкти (рослини, тварини, знаряддя, природні явища тощо);

2) зображувально-ілюстративна наочність (Картьини, фотографії, репродукції);

3) зображувально-обємні (макети,муляжі, макети, чкчела);

4) символічні (географічні, топографічні карти);

5) графічно-схематичні (схеми, діаграми, графіки, таблиці, матриці);

6) звукотехнічні (магнітофонні записи, радіо- і телепередачі);

7) екранні засоби (кінофільми, діафільми, діапозитиви).

 

Дидактична мета використання схематично-графічної наочності:

1) підвищення ефективності сприйняття навчального матеріалу через активізацію зорового каналу;

2) осмислення нового матеріалу, його усвідомлення;

3) систематизація й узагальнення, закріплення;

4)перевірка знань.

Схематисно- графічна наочність, яка використовується під час викладання соціально-педагогічних дисциплін:

1)опорні схеми. їх завдання є засвоєння теоретичного матеріалу великими блоками, формування системи знань і сприяння швидкомк запапмятовуванню. В основі опорної схеми лежать так звані опорні графічні сигнали. До них належать різні символи, ключові слова, літери, сигнали. Схематичні малюнки, піктограми , стрілки, геометричні фігури, які мають певне значення й відображають основний зміст поняття, явища, ідеї.

2.) структурно-логічні схеми - узагальнене, змодельоване та спрощене зображення змісту основних понять або системи основних понять і логічних зв'язків між ними. У структурно-логічних схемах використовують графічні зображення, у середині яких записані визначення чи поняття, та використовують стрілки, які показують взаємозвяхки й зв'язки між ними.

3) матричний спосіб. Це подача в компактній табличній формі в словесному, числовому, графічному вигляді опорних знань основних ідей, понять, порівнянь. Порівняльні матриці використовуються під час лекційних, семінарських і практичних занять, самостійної роботи студентів. Позитивом є те, що матеріал подається в концентрованому вигляді, що робить можливим диференціацію та порівняння понять й інформації.

 

72.Прикладні задачі соціальної педагогіки:

Розвиток відчуття власної гідності, самостійності, упевненості в собі у клієнта соціального педагога.

Розвиток прагнення пізнавати навколишній світ, іншу людину, його унікальність, фізичні і духовні особливості, має рацію і обов'язки в суспільстві.

Привиття бажання і уміння спілкування з навколишніми людьми, в малих і великих групах, в сім'ї, в школі, в трудовому колективі, в сімейно- сусідському суспільстві і так далі Навчити вирішувати конфлікти між людьми, особою і суспільством, спираючись на етичні і правові норми суспільних відносин, навколишнього людину середовища. Виховання в свідомості людини морально-етичних понять: добра і справедливості, любові до ближньому, до всього живого, творчості, взаєморозумінню.

Постановка мети самостійного виходу з кризи, пошук шляху виходу, визначення мети і сенсу життя.

 

73. Технологічні вимоги до використання розповіді та бесіди у підготовці соціального педагога в навчальному процесі.

Основні методи, які використовуються у викладанні соціально- педагогічних дисциплін:

1. розповідь;

2. інструктаж;

3. бесіда;

4. обговорення;

5. ілюстрація;

6. демонстрація;

7. спостереження;

8. виконання вправ (завдань, графічних робіт, творчих робіт, робота з книгою, підготовка портфоліо);

9. розв'язування соціально-педагогічних задач (кейс-навчання);

10. використання ігор.


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 7; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты