Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Особливості роботи з поняттями і термінами під час вивчення соціально-педагогічних дисциплін.
Поняття - цілісна сукупність суджень, у якій наявні твердження про особливі (найбільш загальні й суттєві) риси (ознаки) досліджуваного об'єкту (процесу, предмета, явища).

Кожному поняттю відповідає термін, інколи декілька термінів. Термін - слово, словосполучення для вираження поняття в різних галузях наук, виробництва.

Методика роботи з поняттями й термінами.

1. Під час лекцій, семінарів і практичних занять викладач навчає студентів розрізняти родові та видові поняття й відшукувати зв'язки між ними та взаємозалежності. Студенти мають усвідомити, що більш узагальненим с родова поняття, а похідними його складниками є видові поняття. Водночас одне й те саме поняття може набувати різних функцій, буїи стосовно одних родовим, а щодо інших - видовим. Задля вироблення умінь розрізняти взаємозалежності між поняттями можна застосовувати низку прийомів:

1) «Побутовий ланцюг». Викладач називає тему й пропонує котромусь зі студентів назвати поняття, інші за вказівкою викладача мають дібрати до нього більш узагальнені чи, навпаки, відомі поняття.

2) «Хто більше». Група поділяється на дві підгрупи й почергово, за визначеною викладачем темою, називають поняття та коментують його належність до родового чи видового. 2. Вивчення змісту понять може відбуватися декількома способами:

1) тлумачення змісту за допомогою аналогій (хоча повних аналогій не існує, у кожному явищі є щось своє) та прикладів;

2) використання різних ілюстрацій, структурно-логічних схем тощо;

3) кількісна обробка студентами ознак поняття з різних довідників, словників, підручників (контент-аналіз) і заповнення відповідної таблиці.

Зразок

№ з/п Літературне джерело (автор) Вивчення поняття Суттєві ознаки
     

3.Аналіз дефініцій поняття й виділення його найсуттєвіших ознак. Студенти визначають, які з ознак є найтиповішими (ключовими). Вибирають визначення поняття, яке їм найбільше імпонує, аргументуючи власну думку.

4.Задля запам'ятовування понять і термінів студенти ведуть термінологічні словники навчальних дисциплін - глосарії. їх можуть пропонувати никладачі.на початку вивчення навчальної дисципліни, або ж студенти самостійно відшукують записують поняття.

5.Закріплення понять і термінів за допомогою вправ, завдань на ідентифікацію, педагогічних диктантів, кросвордів тощо.

6.Переведення термінологічного апарату п актуальний словниковий запас студентів (під час обговорення, взаємоперевірки тощо).

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 79; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты