Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Обмеження президентської влади
Політичні аналітики, зважаючи на широкий спектр ролей і обов’язків та надзви-чайну помітність Президента у вирішенні внутрішніх та зовнішніх справ, неодноразово наголошували на надмірності його влади. Дехто навіть вживає термін “імперське пре-зидентство”, посилаючись на розширення кола власних повноважень, якого добився Франклін Д. Рузвельт за часів свого президентства.

Однією з перших суворих реалій, що постає перед новообраним Президентом, є успадкована бюрократична структура, керувати та змінювати напрями діяльності якої виявляється вкрай тяжко. Президент призначає на держанні посади лише 3000 осіб із тримільйонної армії цивільних урядовців.

Exercise 10. Familiarize yourself with the Vocabulary first and listen to text 7 in English. Use your shorthand to write it down. Translate it into Ukrainian.


VOCABULARY – 7

 

 

 

 

 

machinery of government урядова машина mandated by law затверджені законом
presidential intervention втручання Президента cooperative налаштований на співпрацю
backlog of decisions завали невиконаних завдань informal agreements неформальні домовленості
veterans' benefits пільги ветеранам predecessors попередники
formulated складений foreign affairs закордонні справи
spending programs витратні програми temporary alliances тимчасові зв’язки
outgoing administration попередня адміністрація media засоби масової інформації
enacted затверджений
social security payments виплати для соціального забезпечення defeat a bill провалити законопроект
medicare health insurance медичне страхування людей похилого віку antagonistic interests антагоністичні інтереси
pass a bill провести законопроект (через Конгрес)

Exercise 11. Familiarize yourself with the Vocabulary first and listen to text 8 in Ukrainian. Use your shorthand to write it down. Translate it into English.

VOCABULARY – 8

 

обмеження constraint проголошувати ідеї articulate ideas
законодавчі цілі legislative goals пропагувати по-літичні рішення advocate policies
запобігати шля-хом накладання вето prevent by veto громадська свідо-мість public consciousness
відповідати інте-ресам нації be in the nation's best interests політичні супро-тивники political rivals

питання війни та миру conduct of war and peace порушити питання raise an issue
укладення договорів negotiation of treaties громадське обговорення public debate

Exercise 12. Familiarize yourself with the Vocabulary first and translate text 9 into Ukrainian.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 66; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты