Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Exercise 2A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B. See the Introduction for details.

A

1.The electors of all 50 states and the Dis­trict of Columbia – a total of 538 persons – make up what is known as the electoral col­lege. Under the terms of the Constitution, the electoral college never meets as a body.


B

A.Для успішного здобуття посади Пре-зидента кандидат має набрати 270 голосів виборників із 538 можливих. Конституція зумовлює що, якщо жоден із кандидатів не набере більшості голосів,  рішення має приймати Палата Представ-ників, причому всі представники від од-ного штату розглядаються як одна оди-ниця. Отже, у цьому випадку кожен штат, а також округ Колумбія мають лише по одному голосу.
2.The method of electing the president is peculiar to the American system. Although the names of the candidates appear on the ballots, the people technically do not vote directly for the president. Instead, the voters of each state select a slate of presidential "electors," equal to the number of senators and representatives that state has in Con­gress. B.Натомість, одразу після виборів, виборники кожного штату збираються в своїх столицях і подають голоси за того з кандидатів, який у їхньому штаті здобув найбільшу кількість голосів виборців.
3.To be successful, a candidate for the presidency must receive 270 electoral votes out of the possible 538. The Constitution stipulates that if no candidate has a major­ity, the decision shall be made by the House of Representatives, with all members from a state voting as a unit. In this event, each state and the District of Columbia would be allotted one vote only. C.Виборники від усіх 50 штатів та округу Колумбія (всього 538 осіб) утворюють орган, відомий як Колегія виборників. Згідно з Конституцією, ця Колегія ніколи не збирається разом.
4.The presidential term of four years begins on January 20 following a No­vember election. The president starts his official duties with an inauguration cere­mony. The president publicly takes an oath of office, which is administered by the chief justice of the Supreme Court. D.Існуюча процедура обрання Прези-дента притаманна лише американській системі. Хоча імена кандидатів зазначені у виборчих бюлетенях, громадяни фор-мально не голосують безпосередньо за Президента. Натомість виборці кожного штату обирають президентських “вибор-ників”, чисельність яких дорівнює кіль-кості сенаторів та членів Палати Пред-ставників від відповідного штату в Конгресі.
5.Instead, the electors in each state gather in their state capital shortly after the election and cast their votes for the candidate with the largest number of popular votes in their state. E.4-річний термін перебування Прези-дента на посаді починається 20 січня піс-ля листопадових виборів. Президент роз-починає виконання своїх офіційних обов’язків з інавгураційної церемонії. Президент публічно приймає присягу; розпорядником цієї церемонії виступає Голова Верховного Суду.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 60; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты