Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


VOCABULARY – 10
 

підлягати be subject to Міністр фінансів Secretary of the treasury
цивільні супереч-ки civil disputes Державний секретар Secretary of state
правова угода legal agreement Міністр оборони Secretary of war
доступ access національна оборона military security
підприємницька угода business arrangement Генеральний прокурор Attorney General
підтримувати порядок maintain order Головний правник федерального уряду Chief law officer
уповноважений empowered виконавчі структури executive departments
розподіляти фон-ди для оборонних потреб appropriate funds for defense головнокомандувач збройних сил commander-in-chief of the armed forces
особиста свобода personal liberty визначна риса salient feature

TEXT 10 “...Утвердження правосуддя”

Конституція не визнає жодних відмінностей між людьми за рівнем їхнього доб-робуту та за статусом: усі рівні перед законом і всі однаково мають підлягати суду й покаранню, якщо закон порушили. Те ж стосується і цивільних суперечок, щодо майнових питань, правових та підприємницьких угод. Вільний доступ до механіз-му судового захисту є однією з життєво важливих гарантій, записаних у “Біллі про права”.

“...Забезпечення спокою в краї”

З 1815 року жодна частина континентальних Сполучених Штатів не зазнала чу-жоземної агресії. Уряди штатів також виявилися загалом достатньо сильними у справі підтримання порядку в межах власних кордонів. Однак за ними стоїть поважна сила


федерального уряду, конституційно уповноваженого вживати необхідних заходів зара-ди збереження спокою.

“...Налагодження спільної оборони”

Конституція поділяє відповідальність за оборону між законодавчою та виконав-чою гілками влади: тільки Конгрес уповноважений оголошувати війну та розподіляти фонди для оборонних потреб, тоді як Президент є головнокомандувачем збройних сил і несе першочергову відповідальність за оборону країни.

“...Сприяння загальному добробуту”

Для забезпечення фіскальних інтересів держави було призначено Міністра фінансів, а для налагодження відносин з іншими країнами – Державного секретаря. Також було призначено військового міністра, який відповідав за національну оборону, та Генераль-ного прокурора як головного правника федерального уряду. Згодом, із розширенням кордонів країни та ускладненням її економічної системи, сприяння добробуту народу зумовило необхідність запровадження додаткових виконавчих структур.

“...Забезпечення переваг свободи нам і нашим нащадкам”

Наголос на особистій свободі був однією з визначних рис нової американської республіки. Творці Конституції при наданні повноважень федеральному урядові з усією уважністю ставилися до захисту прав кожної людини, обмежуючи повноваження урядів окремих штатів і держави в цілому.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 96; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты