Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


VOCABULARY – 4
 

 

 

 

 

by a two-thirds vote двома третинами голосів embrace the power надавати право
initiate an amendment вносити проект поправки bring up to date ураховувати вимоги сучасності
call a national convention cкликати загаль-нодержавні збори thrust of constitutional law застосування Конституційного закону
draft amendments формулювати проект поправки conform with the intent відповідати змісту
enter into force набувати чинності implement provisions of the basic law втілювати в життя положення основного закону
constitutionality конституційність
judicial interpretation судове витлумачення doctrine of judicial review доктрина юридич-ного перегляду
governmental regulation of radio and television урядове регулювання радіомовлення та телебачення rules and regulations регулятивні постанови
acid test лакмусовий папірець

           
     

Exercise 4A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B. See the Introduction for details. AB

1.Over the years, a series of Court decisions, on issues ranging from governmental regulation of radio and television to the rights of the accused in criminal cases, has had the effect of bringing up to date the thrust of constitutional law, with no substantive change in the Constitution itself.


A.Окрім безпосередніх змін тексту Конституції, зміст окремих її положень може бути змінений внаслідок судово-го витлумачення. На самому початку становлення республіки, у справі 1803 року “Марбері проти Медісона”, Вер-ховний Суд запровадив доктрину юри-дичного перегляду.2.Congressional legislation, passed to implement provisions of the basic law or to adapt it to changing conditions, also broadens and changes the meaning of the Constitution. The rules and regulations of the many agencies of the federal government may have a similar effect. The acid test is whether, in the opinion of the courts, such legislation and rules conform with the intent of the Constitution. B.Доктрина також надає Суду право роз’яснювати значення різних частин Конституції з урахуванням змін право-вих, політичних, економічних та суспі-льних обставин.
3.The Congress, by a two-thirds vote in each house, may initiate an amendment. Alternatively, the legislatures of two-thirds of the states may ask Congress to call a national convention to discuss and draft amendments. Amendments must have the approval of three-fourths of the states before they enter into force. C.Законодавча діяльність Конгресу, спрямована на втілення в життя поло-жень основного закону чи його адапту-вання до реалій сьогодення, також розширює та змінює зміст Конституції. Регулятивні постанови багатьох орга-нів федерального уряду також діють схожим чином. Лакмусовим папірцем є думка судів, які вирішують, чи відпо-відають такі закони та правила духові Конституції.
4.The doctrine also embraces the power of the Court to explain the meaning of various sections of the Constitution as they apply to changing legal, political, economic, and social conditions. D.Накопичуючись роками, рішення Верховного Суду у справах, діапазон яких коливався від урядового регулю-вання радіомовлення та телебачення до прав обвинувачених у кримінальних справах, призвели в кінцевому підсум-ку до змін у застосуванні конституцій-ного закону, з урахуванням вимог су-часності, але суттєво не позначилися на тексті Конституції.
5.Aside from the direct process of changing the Constitution, the effect of its provisions may be changed by judicial interpretation. Early in the history of the republic, in the 1803 case of Marbury v. Madison, the Supreme Court established the doctrine of judicial review. E.Проект поправки може внести Конгрес 2/3 голосів у кожній з палат. I законодавчі органи 2/3 штатів можуть звернутися до Конгресу з проханням скликати загальнодержавні збори для обговорення та формулювання проекту поправок. Поправки для набуття чин-ності мають бути визнані 3/4 штатів.

Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 34; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты