Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


VOCABULARY – 6
 

cвобода віроспо-відання, слова й преси freedom of worship, speech, and press право на мирні зі-брання right of peaceful assembly
давати примусові свідчення проти самого себе be compelled to testify against himself покарання без на-лежного судового розгляду punishment without due process of law

право звертатися до уряду для відшкодування завданих збитків right to petition the government to correct wrongs повторні судові слухання щодо одного й того самого злочину repeated trials for the same offense
право громадян носити зброю right of citizens to bear arms призначені на постій у приватних будинках quartered in private houses
сфери компетенції Конституції Constitutional authority невідкладне та відкрите судочинство speedy public trial
необґрунтовані обшуки, арешти unreasonable searches, arrests неупереджені присяжні unbiased jury
конфіскація майна seizures of property право на допомогу адвоката right to legal counsel
суд за вчинення тяжкого злочину trial for a major crime цивільні справи civil cases
пред’явлення звинувачення indictment суд присяжних trial by jury
надмірні застави або штрафи excessive bail or fines жорстокі чи незвичні покарання cruel or unusual punishment
загальні положення broad statements велике журі Grand jury

TEXT 6

Ці поправки (див. Додаток 3) залишилися незмінними й досі, вони мають такий самий вигляд, як і два сторіччя тому. Перша поправка гарантує свободу віросповідання, слова й преси; право на мирні зібрання; право звертатися до уряду для відшкодування завданих владою збитків. Друга поправка гарантує право громадян носити зброю. Тре-тя передбачає, що війська не можуть бути призначені на постій у приватних будинках без згоди на те їхніх власників. Четверта поправка забороняє проводити необґрунтовані обшуки, арешти та конфіскацію майна.

Наступні чотири поправки стосуються правової системи. П’ята забороняє судити будь-кого за вчинення тяжкого злочину без вироку великого журі. Вона виключає прове-дення повторних судових слухань щодо одного й того самого злочину, забороняє пока-рання без належного судового розгляду, а також гарантує звинуваченому свободу від примусових свідчень проти самого себе. Шоста поправка гарантує невідкладне та відкри-те судочинство у випадку вчинення кримінального злочину. Вона вимагає ведення судо-вого процесу неупередженими присяжними, гарантує право обвинуваченого на допомо-гу адвоката, передбачає обов’язкову участь у судовому засіданні свідків та надання ними свідчень у присутності обвинуваченого. Сьома поправка забезпечує право на суд присяжних у цивільних справах, що стосуються будь-якої речі, вартість якої перевищує 20 доларів США. Восьма забороняє застосування надмірних застав або штрафів, а та-кож жорстоких чи незвичних покарань. Останні дві з 10 поправок містять дуже загальні


положення щодо сфери компетенції Конституції. Дев’ята проголошує, що перелік прав особи не є вичерпним і що громадяни мають інші права, не зазначені в Конституції. Десята поправка передбачає, що права, які не делеговані Конституцією федеральному уряду та не заборонені штатам, належать штатам чи народові.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 71; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты