Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ukrainian – English

акт виконавчої влади

аморальна поведінка

арешт

білль про імпічмент

Білль про права

більшість


еxecutive act

misconduct

arrest

bill of impeachment

Bill of Rights

majorityблокувати прийняття рішень

бракувати одного голосу

бути примушеним

вважати невинними

вдаватися до цензури

велике журі

вердикт “винний”

Верховний Суд

виборний урядовець

виборча урна

виборчий податок

визначення громадянства

визначна риса

виконавча структура

виконавчий

виправдати

висувати проти

відкриті судові слухання

відповідати конституції

відповідати змісту

відшкодовувати завдані збитки

відшкодування

вік учасників голосування

влада

владні структури

вносити поправки

вносити проект поправки

врівноважуваити

всенародним голосуванням

втілювати положення в життя

гарантувати

Генеральний прокурор

гілки влади

Голова Верховного Суду

Головний правник федерального уряду

головнокомандувач збройних сил

голосувати статті

громадянські свободи

двоетапна процедура

двома третинами голосів

делегувати

державна безпека


block action

fall one vote short

be compelled (to)

presume innocent

censor

Grand jury

guilty verdict

Supreme Court

elected official

ballot box

poll tax

definition of citizenship

salient feature

executive department

executive

acquit

bring against

public trial

conform to the Constitution

conform with the intent

correct wrongs

compensation

voting age

power

authority

amend

initiate an amendment

balance

by popular vote

implement provisions

grant

Attorney General

branches of government

chief justice

Chief Law Officer

commander-in-chief of the armed forces

vote the articles

civil liberties

dual process

two-thirds vote

delegate

national security


державна зрада treason

Державний секретар Secretary of state

державний службовець public official

добробут welfare

довести винність prove guilty

довічне призначення lifetime appointment

додержуватися abide (by)

доктрина юридичного перегляду doctrine of judicial review

доступ access

жорстоке покарання cruel punishment

загальне положення broad statement

загальнодержавна криза national crisis

загальнодержавні збори national convention

закон штату state law

законодавчий legislative

законодавчий орган legislative body

законодавчі органи штату state legislature

заміщувати посаду fill the office

запровадити institute

застава bail

застереження safeguards
застосування Конституційного закону thrust of constitutional law

збільшувати amplify

звинувачений accused

звинувачення charge

імпічмент impeachment

Кабінет міністрів Cabinet

конституційне верховенство constitutional supremacy

конституційне розв’язання проблеми Constitutional arrangement

конституційні збори Constitutional Convention

конституційність constitutionality

конституція штату state constitution

конфіскація майна seizure of property

користуватися exercise

лакмусовий папірець acid test

лжесвідчення perjury

мати право на be entitled to

міністр фінансів Secretary of the treasury

міністр оборони Secretary of war

місцеве оподаткування local taxation

місцеві справи local affairs

можливі зловживання potential excessesнабувати чинності enter into force
надавати право embrace the power
надмірний excessive
найвищі повноваження final authority
найсерйозніший far-reaching
належний due
національна оборона military security
Національний Конгрес national Congress
невідкладні судові слухання speedy trial
незвичне покарання unusual punishment
необґрунтований unreasonable
непродуманий ill-conceived
неупереджені присяжні unbiased jury
обшук search
однакове відношення equal treatment
округ Колумбія District of Columbia
основний закон (конституція) fundamental law
основоположні права fundamental rights
особиста свобода personal liberty
охоплювати cover
охорона здоров’я public health
Палата Представників House of Representatives
перебування у стані рабства servitude
переглядати revise
передбачати make provision
переобрання re-election
перешкоджання відправленню правосуддя obstruction of justice
пильні очі громадськості public scrutiny
підлягати be subject to
підприємницька угода business arrangement
підривна діяльність subversion
підтримувати maintain
повноваження powers
повторні судові слухання repeated trial
подати у відставку (з посади) resign from office
поділ повноважень division of authority
покарання punishment
політичні свободи political liberties
положення provision
попередник forerunner
попередня діяльність record
посадовий злочин malfeasance

поспішно прийнятий

поставати перед судом

постанова

поширити повноваження Конгресу

права людини

право на допомогу адвоката

право на мирні зібрання

право на справедливий судовий розгляд

право звертатися до уряду

право носити зброю

правова угода

правові засоби

правопорушення

пред’явлення звинувачення

представник ворожої країни

прибутки фізичних осіб

привід

призначений на постій

призупиняти

приймати(закон тощо)

рабство

pатифікувати

реалізувати

регулятивні постанови

режим особливого сприяння

розподіляти фонди

розширювати

свідчити проти самого себе

свобода віросповідання

свобода преси

свобода слова

свободи особи

Сенат

Сенатор

скасовувати

складати (проект тощо)

cкликати

службова діяльність

Статті договору про Kонфедерацію

стаття (закону, конституції тощо)

стримування

стягувати податки


hastily passed

be tried

regulation

extend congressional power

human rights

right to legal counsel

right of peaceful assembly

right to a fair trial

right to petition

right to bear arms

legal agreement

legal means

misdemeanor

indictment

enemy national

individual incomes

underlying issue

quartered

suspend

adopt; pass

slavery

ratify

exercise

rules and regulations

special treatment

appropriate funds

expand

testify against oneself

freedom of worship

freedom of press

freedom of speech

individual liberties

Senate

Senator

abrogate

draft

call

public actions

Articles of Confederation

article

check

levy taxesсуверенні права

суворий захід

суд (судові слухання)

суд присяжних

суд щодо одного й того самого злочину

суддя Верховного Суду

судова комісія (Палати Представників)

судове витлумачення

судовий

судовий розгляд

суперечки

сфери компетенції Конституції

термін перебування на посаді

тяжкий злочин

угода

Уотергейтський скандал

уповноважений

ураховувати вимоги сучасності

урядова структура

урядове регулювання

урядовець

урядовець, що призначається

ухвалювати (закон тощо)

федералізм

федеральна конституція

федеральний суддя

федеральний уряд

формулювати

формулювати проект поправки

хабарництво

центральний уряд

цивільна справа

цивільний урядовець

цивільні суперечки

член Кабінету

широкий спектр

шпигунство

штраф

юридична влада


sovereign power

drastic measure

trial

trial by jury

trial for the same offense

justice of the Supreme Court

Judiciary Committee (of the House )

judicial interpretation

judicial

process of law

controversy

Constitutional authority

term in office

major crime; high crime

treaty

Watergate affair

empowered

bring up to date

governmental structure

governmental regulation

government official

appointed official

pass

federalism

federal constitution

federal judge

federal government

spell out

draft amendments

bribery

central government

civil case

civil officer

civil disputes

member of Cabinet

wide range

spying

fine

judicial power
UNIT 2


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 83; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты