Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Особливі випадки скорочень слів, що часто трапляються у бібліографічному описі
Таблиця А.1

 

Слово (словосполучення) Скорочення Умова застосування
абетка А абет.  
абонентська скринька а/с  
автобіографія автобіогр.  
автоматизована система    
керування АСК  
автомобільний автомоб.  
автор авт.  
автореферат автореф.  
авторське свідоцтво а. с.  
авторський аркуш авт. арк.  
аграрний аграр.  
агрономічний агр.  
агропромисловий комплекс АПК  
адаптація адапт.  
адміністративний адм.  
адміністрація адмін.  
академік акад. При прізвищі
академія акад.  
акомпанемент акомп.  
акціонерне товариство АТ  
алфавіт алф.  
альбом альб.  
альманах альм.  
американський амер.  
аналітичний аналіт.  
англійський англ.  
анотація анот.  
антологія антол.  
аркуш арк. При цифрах і в області приміток
артист арт. При прізвищі
археологія археол.  
архів арх.  
архітектура архіт.  
асистент асист. При прізвищі
асоціація асоц,  
аспірант асп. При прізвищі
атлас атл.  
атомна електрична станція АЕС  
без видавництва Б б. в.  
без даних б.д.  

ДСТУ 3582-97

Продовження таблиці А.1

 

Слово (словосполучення) Скорочення Умова застосування
без масштабу б. м-бу  
без місця б. м.  
без року б. р.  
без тиражу б. т.  
без титульного аркуша б. тит. арк. В області приміток
без ціни б. ц.  
безкоштовно (безплатно) безкошт. (безпл.)  
березень берез.  
біблійний біблійн.  
бібліографія бібліогр.  
бібл іог рафознавство бібліографозн.  
бібліологія бібліол.  
бібліотека б-ка Скорочується у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка
бібліотечка б-чка  
бібліотечний бібл.  
бібліотечно-бібліографічна    
класифікація ББК  
біобібліографія біобібліогр.  
біографія біогр.  
болгарський болг.  
брошура брош.  
будинок б. При цифрах
будівельний буд. Скорочується у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка
будівний будів.  
будівництво буд-во  
бульвар б-р При назві
бухгалтерський бух.  
бюджетний бюдж.  
бюлетень бюл.  
введення (уведення) в введ. (увед.)  
вводиться (уводиться) ввод. (увод.)  
вдосконалення (удосконалення) вдоскон. (удоскон.)  
Велика Вітчизняна війна ввв  
вересень верес.  
ветеринарний вет.  
вивчення вивч.  
видавець вид. При прізвищі
видавництво вид-во Скорочується у заголовку опису, якщо не є першим словом заголовка
видавничий відділ вид. від. В області вихідних даних
видання вид.  
викладач викл. При прізвищі або назві установи


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 62; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты