Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Exercise 3A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B. See the Introduction for details.
AB

1.The Twenty-fourth Amendment, rati­fied in 1964, abolished the imposition of a poll tax as a qualification for voting, eliminating one of the few remaining ways that states could try to reduce voting by African Americans and poor people. One final change was made to the Consti­tution to broaden the franchise. A.Важливе слово “стать” не потра-пило до цього переліку, причому зо-всім не через недогляд; відтак двері до виборчих дільниць залишилися для жінок зачиненими. Надання права го-лосу колишнім рабам вдихнуло нове життя у давно тліючу кампанію за ви-борчі права жінок.
2.This battle was finally won in 1920, when the Nineteenth Amendment said that voting could not be denied “on account of sex.” Ironically, at this point the situation was reversed. Women could now vote, but many black Americans could not. B.Таке ущемлення виборчих прав тривало й добру половину XX століт-тя. Рух за права людини, який почався в 1950-х роках, призвів до прийняття 1965 року Акту про виборчі права, фе-дерального закону, який оголосив не-чинними нечесні виборчі процедури, а також зажадав від Міністерства юсти-

  ції наглядати за виборами в південних штатах.
3.Beginning in the 1890s, southern whites had systematically removed blacks from electoral politics through voting regulations such as the “grandfather clause” (which required literacy tests for all citizens whose ancestors had not been voters before 1868), the imposition of poll taxes, and, too often, physical intimi­dation. C.Двадцять четверта поправка, ра-тифікована 1964 року, відмінила стягу-вання виборчого податку як умову участі в голосуванні, усунувши один із тих небагатьох шляхів, які ще лишали-ся у штатів для обмеження участі у виборах чорношкірих і незаможних американців. Нарешті, до Конституції було внесено останню зміну щодо розширення права голосу.
4.The Twenty-sixth Amendment, ratified in 1971, reduced the voting age from 21 to 18 years. Now, nearly all adult citizens of the United States, native-born or natural­ized, over the age of 18 are eligible voters. Legal restrictions deny the vote only to some ex-felons and to those who have been declared mentally incompetent. D.Битва врешті була виграна 1920 року, коли Дев’ятнадцята поправка визнала, що права голосу не можна позбавити “на підставі статі”. За іроні-єю, на цей час ситуація змінилася з точністю до навпаки. Жінки тепер мо-гли голосувати, але багато чорношкі-рих американців не могли.
5.The crucial word “sex” was left off this list, not through oversight, therefore, women continued to be barred from the polls. The extension of suffrage to include former slaves gave new life to the long-simmering campaign for women's right to vote. E.Участь США у в’єтнамській війні у 1960-ті – на початку 1970-х років надала нового життя ідеї, висунутій ще під час Революції, ідеї, яка відроджу-валася щоразу, тільки-но починалася нова війна. Йшлося про те, що люди, які є достатньо дорослими, аби захи-щати зі зброєю в руках свою країну, є достатньо дорослими і для того, щоб брати участь у виборах.
6.This disfranchisement continued well into the 20th century. The civil rights movement, which began in the 1950s, resulted in the Voting Rights Act of 1965, a federal law that outlawed unfair elec­toral procedures and required the De­partment of Justice to supervise southern elections. F.Починаючи з 1890-х років, біло-шкірі мешканці Півдня систематично усували чорношкірих із виборчого по-літичного процесу, запроваджуючи додаткові статті конституцій штатів, що визначали умови одержання права голосу, такі як “статті про дідуся” (во-ни вимагали проходження тестів на грамотність усіма громадянами, пред-ки яких не були виборцями до 1868 року), введення податку на голосуван-ня, а найчастіше вдавались і до фізич-ного залякування.

7.U.S. involvement in the Vietnam War during the 1960s and early 1970s gave new impetus to the idea, first dis­cussed during the Revolutionary War and revived during every war fought since, that people old enough to bear arms for their country were also old enough to vote.


G.Двадцять шоста поправка, ратифі-кована 1971 року, знизила віковий ценз з 21 до 18 років. Нині практично всі доро-слі громадяни Сполучених Штатів, на-роджені або натуралізовані тут і старші за 18 років, мають право голосу. Законо-давчі обмеження права голосу наклада-ються лише на деяких колишніх кримі-нальних злочинців, а також на осіб, ви-знаних душевнохворими.Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 52; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты