Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Exercise 3A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B. See the Introduction for details.

A B
1.The constitutions of the various states differ in some details but generally follow a pattern similar to that of the fed­eral Constitution, including a statement of the rights of the people and a plan for or­ganizing the government. A.Та будь-яка конституція штату проголошує, що найвищі повноважен-ня має народ, й визначає певні норми та принципи, що складають основу системи управління в штаті.
2.Like the national government, state governments have three branches: execu­tive, legislative, and judicial; these are roughly equivalent in function and scope to their national counterparts. B.Конституції різних штатів відрізня-ються в деталях, та загалом наслідують структуру, федеральної Конституції, включаючи положення про права на-роду та виклад принципів організації системи управління.
3.On such matters as the operation of businesses, banks, public utilities, and charitable institutions, state constitutions are often more detailed and explicit than the federal one. C.На чолі виконавчої влади в штаті стоїть губернатор, який обирається прямим народним голосуванням, най-частіше на чотирирічний термін (хоча в деяких штатах цей термін обмежу-ється двома роками).
4.The chief executive of a state is the governor, elected by popular vote, typi­cally for a four-year term (although in a few states the term is two years). D.За винятком Небраски, яка має од-нопалатний законодавчий орган, усі штати мають двопалатні законодавчі органи, де верхня палата зазвичай на-зивається Сенатом, а нижня – Палатою представників, Палатою делегатів або Загальними зборами. У більшості шта-тів сенатори обираються на чотири ро-ки, а члени нижньої палати – на два.
5.Except for Nebraska, which has a sin­gle legislative body, all states have a bi­cameral legislature, with the upper house usually called the Senate and the lower house called the House of Representatives, the House of Delegates, or the General As­sembly. In most states, senators serve four-year terms, and members of the lower house serve two-year terms. E.Такі сфери, як робота компаній, банків, комунальних закладів та сис-тем, благодійних організацій, у консти-туціях багатьох штатів виписані док-ладніше та чіткіше, ніж у Конституції федеральній.
6.Each state constitution, however, provides that the final authority belongs to the people, and sets certain standards and principles as the foundation of gov­ernment F.Подібно до системи державної влади, уряди штатів мають три гілки влади: законодавчу, виконавчу та судо-ву, які в основному за функціями та сферами впливу еквівалентні до своїх федеральних відповідників.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 45; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты