Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Exercise 2A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B. See the Introduction for details.

A

1.First came the elimination of reli­gious and property-owning restrictions, so that by the middle of the century most white male adults were able to vote. Then, after a Civil War was fought (1861–1865) over the question of slavery


B

A.І хоча нові американці пишалися з того, що вони позбулися королів-ських династій та дворянської знаті, “зви-чайні” люди ще деякий час про-довжували рахуватися з “дворянами”. Отже, члени заможних родин з впли-(see Addendum 4), three amendments to the U.S. Constitution significantly altered the scope and nature of American democracy. вовими зв’язками здебільшого вигра-вали вибори на політичні посади без особливої конкуренції.
2.The Fifteenth Amendment, ratified in 1870, prohibited the federal or state gov­ernments from discriminating against po­tential voters because of race, color, or previous condition of servitude. B.Протягом XIX ст. до політики в Сполучених Штатах повільно, але не-впинно долучалася усе більша кіль-кість людей. Старі підходи ставали іс-торією, соціальні групи, що раніше були виключені з політичного процесу, включалися до нього, й право на участь у виборах потроху надавалося все ширшим верствам народу.
3.This state of affairs, however, did not last long. The concept of democracy turned out to be so powerful, it could not be contained, and those who were not so rich and not so well-connected began to believe that they, too, should have the opportunity to help run things. C.Тринадцята поправка, ратифікова-на 1865 року, скасувала рабство. Чо-тирнадцята, прийнята 1868 року, про-голосила, що всі особи, народжені чи натуралізовані в Сполучених Штатах, є громадянами цієї країни та того штату, в якому вони мешкають, а також що їхні права на життя, свободу, власність і рівність перед законом мають забез-печуватися федеральним урядом.
4.Even though these new Americans were proud of the fact that they had got­ten rid of royalty and nobility, “common” people, at first, continued to defer to the “gentry.” Therefore, members of rich and well-connected families generally won political office without much opposition. D.Спершу були скасовані обмежен-ня права голосу на підставі релігійного та майнового статусу, отож до середи-ни сторіччя більшість білошкірих до-рослих чоловіків отримали право го-лосу. Згодом, після Громадянської війни (1861–1865 роки), що розгорілася через конфлікт навколо проблеми рабс-тва (див. Додаток 4), було прийнято три поправки до Конституції США, які суттєво змінили рамки та суть амери-канської демократії.
5.The Thirteenth Amendment, ratified in 1865, abolished slavery. The four­teenth, ratified in 1868, declared that all persons born or naturalized in the United States are citizens of the country and of the state in which they reside, and that their rights to life, liberty, property, and the equal protection of the laws are to be enforced by the federal government. E.Проте такий стан речей тривав не-довго. Концепція демократії виявилася настільки могутньою, що її неможливо було стримати. Ті, що не були дуже вже заможними і не мали таких уже впливо-вих зв’язків, почали вірити, що й вони також повинні мати змогу залучатися до процесу управління.

6.Throughout the 19th century, politics in the United States became, slowly but inexorably, more inclusive. The old ways broke down, groups previously excluded became involved in the political process, and the right to vote was given, bit by bit, to more and more of the people.


F.П’ятнадцята поправка, ратифікова-на 1870 року, заборонила федеральному урядові та урядам штатів завдавати по-тенційним виборцям будь-яких утисків на підставі раси, кольору шкіри та ко-лишнього перебування в рабстві.Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 48; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты