Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Exercise 4B. Translate the following words and word combinations into Ukrainian.
1. pure forms; 2. city manager; 3. mayor-council; 4. commission; 5. manage the city’s affairs; 6. executive officer; 7. department heads; 8. central council; 9. city governments; 10. meet the needs; 11. cooperation with both state and federal organizations; 12. municipal government; 13. objectives and powers; 14. chartered by states; 15. charters; 16. mayor of New York; 17. next to the presidency; 18. run America’s major cities; 19. health regulations; 20. fire protection; 21. sanitary codes; 22. overall pattern; 23. suburbs of cities; 24. overall pattern; 25. critically important.

Exercise 4C. Translate the following words and word combinations into English.

1. аграрний; 2. високоурбанізована країна; 3. передмістя; 4. показник; 5. обслуго-вування запитів людей; 6. міський уряд; 7. протипожежний захист; 8. санітарний конт-роль; 9. охорона здоров’я; 10. громадський транспорт; 11. житлове будівництво; 12. по-сада у виконавчій владі; 13. діяти на підставі статуту штату; 14. докладно визначені завдання; 15. повноваження муніципального уряду; 16. задоволення потреб; 17. цент-ральна рада; 18. виконавчий урядовець; 19. голови департаментів; 20. міське госпо-дарство; 21. мер-муніципалітет; 22. управитель міста; 23. комісія; 24. міське вряду-вання; 25. співпраця зі структурами федерального рівня.

Exercise 4D. Listen to text 4D in Ukrainian. Use your shorthand to write it down. Translate it into English.

Exercise 5. Translate the following words and word combinations into English.

1. найвищі повноваження має народ; 2. визначати певні норми та принципи; 3. конституція проголошує; 4. чіткий; 5. докладний; 6. робота компаній; 7. кому-нальні заклади; 8 принципи організації; 9. положення про права народу; 10. відрізня-


тися в деталях; 11. система управління; 12. благодійні організації; 13. діяти на підставі статуту штату; 14. докладно визначені завдання; 15. повноваження му-ніципального уряду; 16. задоволення потреб; 17. центральна рада; 18. виконав-чий урядовець; 19. голови департаментів; 20. міське господарство; 21. мер – муніципалітет; 22. управитель міста; 23. комісія; 24. міське врядування; 25. співпра-ця зі структурами федерального рівня; 26. контроль за випуском та обігом гро-шей; 27. централізований уряд; 28. вирішувати на місцевому рівні; 29. міжна-родні відносини; 30. санітарія; 31. місцевий транспорт; 32. оборона; 33. верхо-венство загальнодержавної структури; 34. низка урядів; 35. чутливий до людсь-ких потреб; 36. багаторівнева система врядування; 37. творці конституції США; 38. Мейфлауерська угода; 39. внутрішні комунікації; 40. виняткова компетенція уряду штату; 41. кримінальний кодекс штату; 42. умови праці в штаті; 43. аграр-ний; 44. управлятися; 45. автономна адміністративна одиниця; 46. життєздат-ний; 47. до здобуття незалежності; 48. намір зберегти права штатів; 49. на світанку республіки; 50. постанови.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 60; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты