Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Літературна мова. Мовна норма. Культура мови.
Методичні рекомендації

для організації самостійної роботи студентів

з теми:

Літературна мова. Мовна норма. Культура мови.

Культура мовлення під час дискусії»

 

Навчальна дисципліна «Українська мова(за професійним спрямуванням)»

Спеціальність 5.12010102 “Сестринська справа”,

5.12010104 “Стоматологія”

Курс ІІІ (третій)

Кількість навчальних годин 1 година

 

  Обговорено і затверджено на засіданні циклової комісії соціально-економічних та гуманітарних дисциплін Протокол № ___________ від “ ____ ” ______ 2013 р. Голова комісії: _____ Л.С.Рубан

 

Харків – 2014 р.

 

 

Автор:

 

 

Тураєва І.В. – викладач першої категорії

 

Рецензент:

 

 

Редько О.Я. – методист КЗОЗ ХМК № 2, викладач вищої категорії

 

Рубан Л.С.– голова ЦК соціально-економічних

та гуманітарних дисциплін, викладач вищої категорії, викладач - методист

 

І. Актуальність теми :

Мова є однією з найістотніших ознак нації і реально існує як мовна діяльність членів відповідної етнічної спільноти.

Державна мова - "це закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої обов'язкове в органах державного управління та діловодства, громадських органах та організаціях, на підприємствах, у закладах освіти, науки, культури, у сферах зв'язку та інформатики"1.

На ґрунті української національної мови формується і розвивається українська літературна мова.

Мовна норма –це сукупність загальновизнаних, кращих, найбільш придатних мовних засобів, які вважаютьсяправильними на певному історичному етапі. Розрізняють такі типи літературних норм: орфоепічні, морфологічні, орфографічні, лексичні, синтаксичні, стилістичні, пунктуаційні, акцентуаційні.

ІІ. Навчальна мета самостійної роботи:

 

формування національно-мовної особистості, ознайомлення студентів з нормами сучасної української мови в професійному спілкуванні, з основними вимогами до складання та оформлення професійних документів, навчання їх професійного мовлення, збагачення словника термінологічною, фаховою лексикою; підвищення загальномовного рівня майбутніх фахівців, формування практичних навичок ділового усного і писемного спілкування в колективі, розвиток комунікативних здібностей.

 
Знати : ¾ поняття “літературна мова”, “мовна норма”, функції мови; ¾ основні умови ефективного мовленнєвого спілкування, композицію публічного виступу; ¾ прийоми мислення, вимоги до мовлення і мислення, як правильно читати й осмислювати прочитане; ¾ сутність, види, завдання етики ділового спілкування, етичні норми та нормативи; ¾ основні функції, рівні ділового спілкування, міжособові стосунки.   Уміти: ¾ здійснювати регламентування спілкування, застосовувати орфоепічні та акцентологічні норми української літературної мови в усному спілкуванні, доречно використовувати моделі звертання, привітання, ввічливості; ¾ володіти різними видами усного спілкування; готуватися до публічного виступу; ¾ знаходити в тексті й доречно використовувати в мовленні власне українську та іншомовну лексику, термінологічну лексику та виробничо-професійні, науково-технічні професіоналізми, користуватися словником іншомовних слів, термінологічними словниками та довідковою літературою.
 

IІІ. Матеріали самостійної роботи.

ІІІ.1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція)

Дисципліни Знати Вміти
Українська мова Мовні норми Застосовувати мовні норми у мовленні
Правознавство Законодавчі документи щодо державності мови Застосовувати законодавчі документи
Історія України Етапи розвитку української мови Класифікувати мовні підгрупи

ІІІ.2. Зміст теми:

Мова є однією з найістотніших ознак нації і реально існує як мовна діяльність членів відповідної етнічної спільноти.

Хто якою мовою думає, той до того народу належить (В. Даль).

Українська мова - єдина національна мова українського народу.

Відповідно до статті 10 Конституції України, прийнятої Верховною Радою 28 червня 1996 року, українська мова є державною мовою в Україні, "держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України".

Державна мова - "це закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої обов'язкове в органах державного управління та діловодства, громадських органах та організаціях, на підприємствах, у закладах освіти, науки, культури, у сферах зв'язку та інформатики"1.

На ґрунті української національної мови формується і розвивається українська літературна мова.

Як одна з форм національної мови вона існує поряд з іншими її формами - діалектами (територіальними і соціальними), просторіччям, мовою фольклору.

Літературна мова - це унормована, регламентована, відшліфована форма існування загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей: державні та громадські установи, пресу, художню літературу, науку, театр, освіту й побут людей. Вона вважається найвищою формою існування мови.

Мовна норма –це сукупність загальновизнаних, кращих,

найбільш придатних мовних засобів, які вважаютьсяправильними на певному історичному етапі. Розрізняють такі типи літературних норм: орфоепічні, морфологічні, орфографічні, лексичні, синтаксичні, стилістичні, пунктуаційні, акцентуаційні.

З часу виникнення науки про мову можна говорити і про складову частину мовознавства - культуру мови. Адже при створенні словників , граматик, тлумачень текстів, завжди доводилось вибирати, оцінювати, класифікувати мовні факти.

ІІІ.3. Рекомендована література:


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 61; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты