Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАралық бақылау бойынша сұрақтар мен тапсырмалар тізімі.
Читайте также:
  1. Адам», «Жеке Адам», «Даралық» түсініктерінің арақатынасы және дамуы.
  2. Аралық бақылау бойынша сұрақтар мен тапсырмалар тізімі.
  3. Бақылау мәліметтері жетіспеген және болмаған жағдайларда таулық өзендер алаптарында қар қорын анықтау тәсілдері.
  4. Банк қызметіндегі ішкі бақылау
  5. Бап. Бiлiм беру жүйесiндегi мемлекеттiк бақылау
  6. Бап. Білім беру жүйесіндегі мемлекеттік бақылау
  7. Бап. Халықаралық ынтымақтастық және сыртқы экономикалық қызмет
  8. Білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау және бағалау бойынша материалдар 1 страница
  9. Білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылау және бағалау бойынша материалдар 2 страница

1. Зерттеу әдістемесі және техникасы.

2. Зерттеудегі «ғылыми аппарат» мәні.

3. Ғылыми жұмыстарды жазу және безендіру әдістемесінің мәні.

4. Берілгеннің мазмұнына қойылатын негізгі талаптар, мазмұндаманың логикасы мен әдістемесіне қойылатын талаптар.

5. Зерттеу нәтижелерін тәжірибеге енгізудің маңызы.

6. Ғылыми зерттеулерді тәжірибеге енгізуге педагогикалық ұжымның дайындығы.

7. Ғылыми зерттеу сферасы ( фундаменталды, монодисциплинарлы және т.б.).

8. Ғылыми танымның әдіснамалық негіздері. (білімдер, функциялар, диалектика).

9. Педагогикалық қарым-қатынас.

10. Оқу-танымдық процесті басқару субъектісі ретіндегі оқытушы тұлғасының сипаттамасы.

11. Қиын қарым-қатынастың жалпы сипаттамасы және анықтамасы. Функциялары.

12. Білім беру процесіндегі оқу-педагогикалық ынтымақтастық және қарым-қатынас.

13. Субъекттердің дамуы және өзін-өзі дамытуы. Қарым-қатынас жүйесіндегі субъект

14. Білім беру процесінің субъекттерінің өзара әрекеті. Өзара әрекет категория ретінде.

15. Қиыншылықтардың этно-әлеумимәдениеттік аймағы.

16. Қиыншылықтардың мәртебелі-позициялы-рөлдік аймағы.

17. Педагогикалық технологиялар.

18. «Педагогикалық технология» түсінігіне сипаттама.

19. Педагогикалық технологиялардың класификациясы.

20. Қазіргі білім берудің психологиялық принциптері мен тенденциялары.

21. Қазіргі білім берудегі оқытудың бағыттары.

22. Педагогикалық проектілеу.

23. Модульдік оқыту. Қашықтықтан оқыту. Дамыта оқыту. Проблемді оқыту.

24. Қазіргі білім берудегі оқытудың негізгі бағыттары.

25. ҚР білім беру жүйесінің құрылымы.26. «Білі беру» түсінігінің жалпыәдіснамалық мәні.

27. Білім беру жүйе ретінде, білім беру процесс ретінді, білім беру нәтиже ретінде.

28. Оқыту және оның жалпы сипаттамасы.

29. Ақыл-ой дамуының деңгейлері. Жеке тұлғаның дамыту. Интеллекттің дамуы.

30. Зерттеу іс-әрекеті педагогикалық іс-әрекеттің компоненті ретінде

31. Педагогикалық зерттеу логикасын құрудың жалпы негіздемелері.

32. Педагогикалық іс-әрекеттегі жеке тұлғалық сапалар.

33. Педагогтың кәсіби компетенттілігі мен мәдениеті. А.К.Маркова бойынша мұғалімнің кәсіби компетенттілігі.

34. Педагогикалық іс-әрекеттің мәдениеті.

35. Педагогикалық іс-әрекетті ұйымдастыру.

36. Әлеуметтік-педагогикалық проектілеу құрылымындағы моделдеу.

37. Білім беру дамуындағы стихиялылық.

38. Алдын алушы прогностикалық әлеуметтік-педагогикалық проектілеу.39. Әлеуметтік-педагогикалық модельдеу.

40. Психологиялық, әлеуметік, формальды әдіс.

41. Биографиялық, биологиялық, психоаналитикалық әдіс.

42. «Бақылауға» сипаттама. Байли бойынша әдістің классификациясы.

Сауалнама әдісі (әңгіме, анкета, тестілеу, интервью).

43. Лонгетюдті әдіс. Көлденең срездер әдісі. Тарихи әдіс.Жекелей жағдайды зерттеуәдісі.

44. Қалыптастырушы және тіркеуші (констатирующий) эксперимент.

45. Эксперименталды оқыту (жекелей және ұжымдық).

46. Қалыптастырушы экперименттің жетістіктері.

47. Зерттеудің 3 стратегиясы ( далалық, лабораториялы, таңдамалы зерттеу және бағалау тапсырмалары).

48. Педагогикалық инновациялар.

49. Білім берудегі инновациялар.

50. Алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибе.


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 26; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты