Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДжерела погашення державних позик.
Читайте также:
  1. А. Сміт про сутність і джерела багатства
  2. Адміністративна відповідальність державних службовців
  3. Відсутність в рефераті посилань на літературні джерела або їх неправильне оформлення може потягнути за собою не зарахування реферату або зниження оцінки.
  4. ДЕРЖАВНИХ ПОТРЕБ
  5. Джерела
  6. Джерела інформації, нормативно-правова база при ревізії операцій на поточному рах. в іноземній валюті.
  7. Джерела корпоративного права Європейського Союзу
  8. Джерела погашення державних позик.
  9. Джерела та порядок формування статутногофонду господарського товариства

 
 

 


1. Класифікація державних позик.

Державні позики є основною формою державного кре­диту. Класифікація державних позик здійснюється за такими ознаками:

1) за правовим оформленнямрозрізняють:

1.1. державні позики, що оформляються підписними зобов'язаннями або надаються на під­ставі угод (безоблігаційні) - угодами оформляються, як правило, кредити від урядів інших країн, міжнародних організацій та фінансових ін­ституцій;

1.2.державні позики, забезпечені випуском цінних паперів (облігаційні) - за допомогою цінних паперів мобілізуються кошти на фінансовому ринку.

2) залежно від розміщенняпозик їх поділяють на:

2.1. внутрі­шні — на внутрішньому фінансовому ринку (надаються юридич­ними і фізичними особами даної країни та нерезидентами);

2.2. зов­нішні — надходять ззовні від урядів, юридичних і фізичних осіб інших країн, міжнародних організацій і фінансових інституцій.

3) за правом емісіїрозрізняють:

3.1. державні - випускають центральні органи управління та на­ходження від них спрямовуються в Державний бюджет;

3.2. місцеві позики - випускають місцеві органи управління і мобілізовані ко­шти спрямовуються у відповідні місцеві бюджети.

4) за характером використання цінних паперівбувають:

4.1. ринкові - облігації (казначейські зобов'язання) ринкових позик вільно купуються, продаються і

перепродаються на ринку цінних паперів;

4.2. неринкові позики - не допускають вихо­ду цінних паперів на ринок, тобто їх власники не можуть їх пере­продати.

5) залежно від установлення забезпеченості державні позики поділяють на:

5.1. заставні позики - відображають один з головних принципів кредитування — матеріальної за­безпеченості та забезпечуються державним майном чи конкретними доходами;

5.2. беззаставні позики - не мають конкретного матеріального забезпечення, їхня надійність визначається авто­ритетом держави, її статусом у світовому співтоваристві;

6) відповідно до терміну погашеннязаборгованості розріз­няють:

6.1.короткострокові (термін погашення до одного року);

6.2.середньострокові (від 1 до 5 років);

6.3.довгострокові (понад 5 років).

7) за характером виплати доходудержавні позики поді­ляють на:

7.1. відсоткові - дохід виплачується у ви­гляді позикового відсотка. При цьому може встановлюватись як твердо фіксована на весь період позики ставка, так і плава­юча, тобто така, яка змінюється залежно від різних чинників, насамперед попиту і пропозиції на кредитному ринку. Виплата процентного доходу здійснюється на купонній основі. Вона може проводиться щорічно, раз на півріччя, щоквартально.7.2. виграшні - виплата доходу здійснюється на підставі проведення тиражів-виграшів. Дохід у такий спосіб отримують не всі кредитори, а тільки ті, чиї облігації виграли. Така система доцільна при незначних сумах позики, що припа­дають на одну особу, унаслідок чого відсотковий дохід не мо­же істотно стимулювати надання позики державі.

7.3. дисконтні (з нульовим ку­поном) - позики характерні тим, що державні цінні папери купуються з певною скидкою, а погашаються за номінальною вартістю. За­значена різниця формує дохід кредитора. За такими цінними паперами відсутні купони, тому їх ще називають облігаціями з нульовим купоном.

 

8) за характером погашеннязаборгованості розрізняють:

8.1. од­норазову виплату;

8.2. виплату частинами. У разі погашення части­нами може застосовуватися три варіанти. Перший — позика по­гашається рівними частинами протягом кількох років. Другий — позика погашається щоразу наростаючими сумами. Третій — щоразу сума зменшується. Другий варіант застосовується тоді, коли передбачається в перспективі щорічне зростання доходів держави, третій — навпаки, коли доходи будуть зменшуватися чи зростати державні видатки;9) залежно від зобов'язаньдержави в погашенні боргу розрі­зняють позики:

9.1. з правом дострокового погашення - дає змогу державі враховувати ситуацію на фінансовому ринку;

9.2 .без права дострокового погашення.

 

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты