Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗ 22-00 до 6-00
а) Нічний час роботи

б) Вечірній час роботи

в) Нічна зміна

г) Вечірня зміна

218. Доплати за нічний час роботи розраховуються по формулі:

1 40 %

а) Дніч. = ----- * Фосн. * -----------

3 100%

2 40%

б) Дніч. = ------- * ТС год. * ---------

5 100%

1 20 %

в) Дніч. = ----- * Фдод.. * -------------

6 100%

3 15%

г) Дніч. = ------- * ТС год. * ---------

4 100%

219. Доплати за вечірній час роботи розраховуються по формулі:

1 20 %

а) Двеч. = ----- * Фосн. * -----------

3 100%

2 40%

б) Двеч. = ------- * ТС год. * ---------

3 100%

1 20 %

в) Двеч. = ----- * Фдод.. * -------------

6 100%

1 15%

г) Двеч. = ------- * ТС год. * ---------

3 100%

 

220. Доплати за роботу в святкові дні:

а) Дсв. = ТС год.* Зср.дн.

б) Дсв. = ТСгод. * Тзм. * Чяв. * Св * Зм/n

в) Дсв. =Фосн. + Ф додат.

г) Дсв. = ТСгод. * Теф. * Чсп.

221. Доплата, яка розраховується по формулі: Д = ТСгод. * Тзм. * Чяв. * Св * Зм/n

а) За роботу в святкові дні

б) За вечірній час роботи

в) За роботу в шкідливих умовах

г) преміювання

222. Вказати показник, який відсутній в формулі: Дсв. = ТСгод. * ? * Чяв. * Св. * Зм/n

а) Теф.

б) ФОП

в) Тзм.

г) Зср.дн.

223. Вказати показник, який відсутній в формулі: Дсв. = ? * Тзм. * Чяв. * Св. * Зм/n

а) Теф.

б) ТСгод.

в) ФОП

г) Зср.дн.

224. Вказати показник, який відсутній в формулі: Дсв. = ТСгод. * Тзм. * ? * Св. * Зм/n

а) Чяв..

б) ФОП

в) Тзм.

г) Зср.дн.

225. Вказати показник, який відсутній в формулі: Дсв. = ТСгод. * Тзм. * Чяв. * ? * Зм/n

а) Теф.

б) ФОП

в) Тзм.

г) Святкові дні.

Фосн. + Двеч. + Дніч. + Дсв. + Дшк.

226. По формулі: ? = ---------------------------------------------------- розраховується

Теф. * Чсп.

а) Ефективний фонд часу

б) Середньоденний заробіток

в) Кількість змін

г) Премія

Фосн. + Двеч. + Дніч. + Дсв. + ?

227. Вказати показник, який відсутній в формулі: Зср.дн. = -------------------------------------------

Теф. * Чсп.

а) Ефективний фонд часу

б) Середньоденний заробіток

в) Кількість змін

г) Доплата за шкідливість

? + Двеч. + Дніч. + Дсв. + Дшк.

228. Вказати показник, який відсутній в формулі: Зср.дн. = -------------------------------------------Теф. * Чсп.

а) Фонд основної заробітної плати

б) Середньоденний заробіток

в) Кількість змін

г) Доплата за шкідливість

Фосн. + Двеч. + Дніч. + Дсв. + ?

229. Вказати показник, який відсутній в формулі: Зср.дн. = -------------------------------------------

? * Чсп.

а) Ефективний фонд часу

б) Середньоденний заробіток

в) Кількість змін

г) Доплата за шкідливість

Фосн. + Двеч. + Дніч. + Дсв. + Дшк.

230. Вказати показник, який відсутній в формулі: Зср.дн. = -------------------------------------------

Теф. * ?

а) Ефективний фонд часу

б) Середньоденний заробіток

в) Спискова чисельність

г) Доплата за шкідливість

231. Величина оплати відпусток розраховується по формулі:

а) Овідп. = Відп. + Зср.дн. + Чсп.

б) Овідп. = Відп. * Зср.дн. * Чсп.

в) Овідп. = Відп. + Зср.дн

г) Овідп. = Відп. * Зср.дн. + Чсп.

232. Величина оплати часу виконання державних обов'язків розраховується по формулі:

а) Од.о. = ДО. + Зср.дн. + Чсп.

б) Од.о. = Відп. * Зср.дн. * Чсп.

в) Од.о. = ДО. + Зср.дн

г) Од.о. = ДО. * Зср.дн. + Чсп.

( Фосн. + Двеч. + Д ніч. + Дшк. ) * %Пр

233. По формулі: ? = ---------------------------------------------------- , розраховується100%

а) Фонд основної оплати праці

б) Величина премії

в) Спискова чисельність

г) Середньоденний заробіток

234. По формулі: ? = Двеч. + Дніч. + Дсв. + Овідп. + Од.о. + ПР + Вліт. + Дшк. + Дбр. + Пільг., розраховується

а) Спискова чисельність

б) Середньомісячна заробітна плата

в) Фонд додаткової заробітної плати

г) Фонд основний заробітної плати

235. Вказати показник, який відсутній в формулі: : Ддодат. = Двеч. + Дніч. + ? + Овідп. + Од.о. + ПР + Вліт. + Дшк. + Дбр. + Пільг.,

а) Фонд додаткової заробітної плати

б) Фонд основної оплати праці

в) Доплата за шкідливість

г) Середньоденний заробіток

236. Вказати показник, який відсутній в формулі: : Ддодат. = Двеч. + Дніч. + Дшк. + Овідп. + Од.о. + ? + Вліт. + Дшк. + Дбр. + Пільг.,

а) Премія

б) Фонд основної оплати праці

в) Доплата за шкідливість

г) Середньоденний заробіток

237. Вказати показник, який відсутній в формулі: : Ддодат. = Двеч. + Дніч. + Дшк. + Овідп. + Од.о. + ПР + Вліт. + ? + Дбр. + Пільг.,

а) Фонд додаткової заробітної плати

б) Фонд основної оплати праці

в) Доплата за шкідливість

г) Середньоденний заробіток

238. Величина відрахувань на соціальні потреби розраховується по формулі6

а) Осоц. = Осоц.% * (Фосн. +Фдодат.) / 100%

б) Осоц. = Осоц.% * Фосн. / 100%

в) Осоц. = Осоц.% * Фдодат ./ 100%

г) Осоц. = Осоц.% * ФОП / 100%

239. За формулою: ?. = Осоц.% * (Фосн. +Фдодат.) / 100%, розраховуються

а) Фонд основної оплати праці

б) Відрахування на соціальні потреби

в) Фонд додаткової заробітної плати

г) Доплата за шкідливість

240. Кошторис витрат на утримання і експлуатацію устаткування містить у собі витрати, зв’язані із:а) Утриманням будинків і споруд

б) Охороною праці

в) Утриманням баз і складів

г) Експлуатацією устаткування

241. Кошторис загальнозаводських витрат містить у собі витрати, зв’язані із:

а) Утриманням будинків і споруд підприємства в цілому

б) Охороною праці цеху

в) Утриманням баз і складів

г) Експлуатацією устаткування

242. Кошторис позавиробничих витрат містить у собі витрати, зв’язані із:

а) Утриманням будинків і споруд підприємства в цілому

б) Охороною праці цеху

в) Утриманням перевалочних баз і складів

г) Експлуатацією устаткування

243. Сукупність усіх витрат підприємства, пов’язаних із процесом виробництва і реалізації продукції

а) Прибуток

б) Ціна

в) Податок

г) Собівартість

244. Види собівартості:

а) Цехова, виробнича, повна

б) Планова, фактична, кошторисна

в) Кошторисна, номінальна, реальна

г) Дійсна, цехова, загальна

245. Цехова, виробнича, повна – це

а) Види собівартості

б) Види калькуляцій

в) види цін

г) Види заробітної плати

246. Документ, який визначає витрати на виробництво і реалізацію одиниці продукції, це

а) Прибуток

б) Ціна

в) Калькуляція

г) Собівартість

247. Планова, фактична, кошторисна – це

а) Види собівартості

б) Види калькуляцій

в) види цін

г) Види заробітної плати

248. Різниця між доходом підприємства від реалізації продукції і витратами на її виробництво і збут, це

а) Прибуток

б) Ціна

в) Калькуляція

г) Собівартість

249 Оптова ціна одиниці продукції розраховується по формулі:

а) Цод. = С повн.од. * Прибуток.од.

б) Цод. = С повн.од. + Прибуток.од.

в) Цод. = С повн.од. – Ппибуток.од.

г) Цод. = С повн.од. : Прибуток од.

250. Показник ?. = С повн.од. + Прибуток.од., це

а) Прибуток

б) Ціна

в) Калькуляція

г) Собівартість

251. Повний прибуток від реалізації продукції за рік розраховується за формулою:

а) Прибуток = Ц + Рентабільність

б) Прибуток = ( Цод. – Спов.од.) * Qрік

в) Прибуток = ( Цод. + Спов.од.) * Qрік

г) Прибуток = Ц * Рентабельність

252. Калькуляція собівартості не містить наступні статті витрат

а) Сировина,матеріали

б) Енерговитрати

в) Чисельність працівників

г) Оплата праці основних робітників

253. Калькуляція собівартості в статті витрат «Оплата праці і відрахування на соціальні потреби основних робітників» не містить наступні витрати

а) Основна оплата праці

б) Додаткова оплата праці

в) Прибуток

г) Відрахування на соціальні потреби

254. Позавиробничі витрати пов’язані з

а) Експлуатацією устаткування

б) Утриманням будинків

в) Процесом реалізації продукції

г) Відповідь відсутня

255. Калькуляція, яка складається на нові види продукції

а) Повна

б) Цехова

в) Кошторисна

г) фактична

 

 

Тести до Державного екзамену з дисципліни «Планування і організація виробництва»

1. Територіальний розподіл праці - це:

д) класифікація працівників по професійним знанням і навичкам;

е) сукупність взаємозв’язаних процесів праці та природних процесів, направлених на виготовлення певної продукції;

ж) розділення праці виробничих сил в відповідності з раціональною спеціалізацією;

з) розділення праці в середині підприємства по виробленої продукції, по видам робіт.

2. Процес виробництва складається з:

д) основних, допоміжних, обслуговуючих процесів;

е) малих, великих процесів;

ж) товарних, валових процесів;

з) відповідь відсутня;.

3. Процес праці – це

д) зміна властивостей і складу предмета праці, яке здійснюється при участі людини;

е) сукупність взаємопов’язаних процесів праці;

ж) технологічно однорідна частина виробничого процесу;

з) важлива функція управління підприємством.

4. Основні принципи організації виробничого процесу

д) спеціалізація, пропорціональність, паралельність, безперервність, ритмічність, прямоточність;

е) ремонт, контроль, транспорт;

ж) перспективність, текучість, оперативність;

з) паралельність, ритмічність.

5. Одночасне виконання операцій, сумісність виконання основних і допоміжних операцій

д) ритмічність;

е) пропорційність;

ж) паралельність;

з) гнучкість;

6. Зміна властивостей і складу предметів праці, яка здійснюється за участю людини – це

д) продуктивний процес;

е) природний процес;

ж) процес праці;

з) прогресивний процес

7. Номенклатура – це

д) різновид продукції по типам, сортам, розмірам;

е) вибір найкоротшого шляху проходження по всім операціям;

ж) перелік видів продукції, які випускає підприємство;

з) основна ціль підприємства.


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.027 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты