Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕфективний фонд робочого часу, це
Читайте также:
  1. Економічне обґрунтування роботи зі створення автоматизованого робочого місця
  2. Показники використання робочого часу
  3. Розділ 1. Робочий час та режим праці і відпочинку. Класифікація витрат робочого часу та методи його вивчення
  4. Скорочена тривалість робочого часу
  5. Спостережний лист фотографії робочого часу
  6. Яким працівникам встановлена скорочена тривалість робочого часу?

а) Календарна кількість днів

б) Номінальний фонд з відрахуванням днів відпустки, хвороби

в) Дні прогулів

г) Внутрішньо змінні витрати робочого часу;

191. При безперервному трьохзмінному режимі роботи, номінальний фонд робочого часу визначається, як різниця між календарним фондом і кількістю

а) Вихідних і свят

б) Днів хвороби

в) Днів відпустки

г) Вихідних

192. Номінальний фонд робочого часу з відрахуванням днів відпустки, хвороби, державних обов'язків, це

а) Календарний фонд

б) Фонд оплати праці

в) Ефективний фонд

г) Номінальний фонд

 

193. Явочна чисельність основних робітників може бути розрахована за формулою

а) Чяв = ТСгод * Теф

б) Чяв = Нобсл. * А * n

в) Чяв = Ткал. – Вих.

г) Чяв. = Фперв. + Зтр. + Змонт.

194.Явочна чисельність може бути розрахована за формулою

а) Чяв = ТСгод * Теф

Тзм.

б) Чяв = -----------------------

Нчасу

Річне завдання * Нчасу

в) Чяв = --------------------------------------

Тном. * Кв.н.

г) Чяв. = Фперв. + Зтр. + Змонт.

195.Явочна чисельність може бути розрахована за формулою

а) Чяв = ТСгод * Теф

Тзм.

б) Чяв = ------------------

Нчасу

в) Чяв. = Фперв. + Зтр. + Змонт.

 

Річне завдання

г) Чяв = --------------------------------------

Тном. * Нвироб.* Кв.н.

Річне завдання * Нчасу

196. За формулою Ч = --------------------------------------, розраховується чисельність

Тном. * Кв.н.

а) Спискова

б) Явочна

в) одинична

г) загальна

197. Спискова (облікова) чисельність працюючих розраховується за формулою

а) Чсп. = Чяв. * Кневих.

б) Чсп. = Чяв. * Виробиток

в) Чсп. * Кневих.

г) Чсп. + ТСгод. * Теф.

198.За формулою Ч = Чяв. * Кневих., розраховується чисельність

а) Спискова

б) Явочна

в) одинична

г) загальна

199. Показник = Тном. : Теф., це

а) Виробіток

б) Коефіцієнт невиходів

в) Тарифна ставка

г) прибуток

200. Показник = Тном. : Теф., це

а) Фонд оплати праці

б) Тарифна ставка

в) Прибуток

г) Коефіцієнт невиходів

201. Розділення праці виробничих сил в відповідності з раціональною спеціалізацією - це

а) класифікація працівників по професійним знанням і навичкам;

б) сукупність взаємозв’язаних процесів праці та природних процесів, направлених на виготовлення продукції;в) територіальний розподіл праці ;

г) розділення праці в середині підприємства по виробленої продукції, по видам робіт;

202. Основні, допоміжні, обслуговуючі процеси складають :

а) Процес виробництва;

б) Фонд оплати праці;

в) Прибуток;

г) Календарний фонд робочого часу;.

203. Фонд оплати праці – це

а) Винагорода за підсумки роботи за рік

б) Сума премій

в) Сума коштів на виплату заробітної плати персоналу

г) Винагорода за особливі умові праці

204. Сума коштів, що підприємство направляє на виплату заробітної плати персоналу

а) Фонд оплати праці

б) Додаткова заробітна плата

в) Інші заохочувальні виплати

г) Номінальний фонд часу

205. Додаткова заробітна плата, це

а) Оплата за фактично відпрацьований час

б) Сума разових матеріальних та компенсаційних виплат

в) Сума коштів на виплату заробітної плати персоналу

г) Винагорода за особливі умові праці (нічні, шкідливі), премії

206.Фонд додаткової заробітної плати (Фдод.) містить в собі:

а) Оплату за фактично відпрацьований час

б) Оплату за фактично виконаний обсяг робіт

в) Доплати за нічній, вечірній час роботи, оплату премійг) Інші заохочувальні і компенсаційні виплати

207. Фонд додаткової заробітної плати не може містить в собі

а) Доплати за вечерні і нічний час роботи

б) Доплату за роботу у святкові дні

в) Доплати за роботу в шкідливих умовах праці

г) Оплату за фактично відпрацьований час

208. Фонд основної заробітної плати (Фосн.) розраховується по наступної формулі:

а) Фосн. = ТСгод. * Теф. * Чсп.

б) Фосн. = Чяв. * Кневих.

в) Фосн. = Нобсл. * А * n

г) Фосн. = Ткал. - В

209. Фонд основної заробітної плати (Фосн.) розраховується по наступної формулі:

а) Фосн. = ТСгод. * Теф. * Чсп.

б) Фосн. = ТСгод.

в) Фосн. = Відп. * Зср. ден. * Чсп.

г) Фосн. = ТСгод. * Тзм. * Св.

210. Зміна, в якій не менше 50% часу приходиться на нічний час, це

а) Вечерня

б) Нічна

в) Денна

г) одинична

211. Нічна змін

а) в якійне менше 50% часу приходиться на нічний час

б) яка передує нічній зміні

в) яка містить доплати

г) відповідь відсутня

212. Зміна, яка передує нічній, незалежно від часу свого початку і закінчення

а) Вечерня

б) Нічна

в) Денна

г) одинична

213. Вечерня зміна

а) в якійне менше 50% часу приходиться на нічний час

б) яка передує нічній зміні

в) яка містить доплати

г) відповідь відсутня

214. Доплати за нічній час роботи складають

а) 20%

б) 40%

в) 60%

г) 90%

215. Доплати за вечірній час роботи складають

а) 20%

б) 40%

в) 60%

г) 90%

216. Нічний час роботи

а) З 20-00 до 6-00

б) З 21-00 до 7-00

в) З 22-00 до 8-00

г) З 22-00 до 6-00


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты