Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВивчення результатів дітей як метод наукового дослідження
Читайте также:
  1. C. Методы и программы испытаний
  2. I. Методологический аспект изучения инстинкта и его роли в жизни человека
  3. I. Психрометрический метод
  4. I. Титрант метода
  5. I. Флагелляция как метод БДСМ
  6. II. Методические указания по проведению занятия.
  7. II. Організаційно-Методичні Рекомендації
  8. II. Погрешности механической обработки. Точность обработки. Методы их расчёта
  9. II. Предметная и методическая компетентность
  10. III. Методические указания по самостоятельной работе студентов.

Важливі дані для педагогічного дослідження дає вивчення продуктів діяльності дитини, адже ні в якому іншому віці діяльність дитини не буває такою різноманітною. Аналізуються продукти зображувальної і конструктивної діяльності дитини (малюнки, поробки, аплікації, ліплення, об'ємні зображення, конструкції), музичної діяльності (виконавство і творчість у пісні, грі на музичних інструментах), мовленнєво-творчої діяльності (творчі розповіді, переказування літературних творів, складання казок тощо). Даний метод доцільно використати у вивченні індивідуальних особливостей дітей, їх інтересів і нахилів, ставлення до продуктивних видів діяльності.

Аналіз продуктів діяльності дитини часто входить як складова частина в інші методи дослідження, зокрема, в експеримент. Наприклад, вивчаються педагогічні умови становлення і розвитку інтересу до зображувальної діяльності. В залежності від спрямованості інтересу дитина створює малюнки, які згодом оцінюються за різними показниками.

Організуючи аналіз вивчення продуктів діяльності, слід попередньо чітко сформулювати мету дослідження: наприклад, вивчення ставлення дошкільників до дорослих і однолітків, що виявляється у їх малюнках, розповідях тощо. Для всіх дітей експериментальної групи створюють однакові умови (наприклад, однакові матеріали: папір, фарби, олівці; усамітнене місце та певний час для самостійної діяльності). Дослідник має потурбуватися про створення у кожної дитини мотивації на одержання продуктивного результату, прослідкувати за тим, щоб кожний працював самостійно за умов проведення групового дослідження. У процес створення продукту не слід втручатися з тим, щоб не вплинути на роботу дитини. Критерії оцінювання одержаного продукту розробляються відповідно до поставленої в дослідженні мети, наприклад оцінювання вибору кольору, композиції малюнка тощо.

До переваг даного методу слід віднести: можливість зібрати за короткий час достатньо великий фактичний матеріал (як у однієї дитини, так і у групи дітей); при постійному використанні можливість одержати якісні й кількісні характеристики особливостей поведінки дитини, її емоційних станів; можливість неодноразового повторення для виявлення ступеня закономірності отриманого факту; збереження природності у проявах стану дитини, її відношень.Недоліки методу вивчення продуктів діяльності зумовлені тим, що, по-перше, його можна застосовувати тільки тоді, коли дитина вже почала оволодівати певним видом діяльності, По-друге, обробка одержаних даних іноді виявляється вкрай утрудненою, оскільки вимагає спеціально розроблених схем аналізу, що залежить від уміння дослідника виокремити всі педагогічні особливості одержаного продукту. При цьому можливі порушення об'єктивності і прояви суб'єктивізму, наприклад, при оцінюванні рівня оригінальності дитячого малюнка або поробки.

 

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты