Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВаріанти завдань для самостійного виконання
Читайте также:
  1. II. Основні етапи підготовки курсової роботи й графік її виконання
  2. Аналітичні та графічні варіанти викладання проблеми технологічного вибору в економіці. Крива виробничих можливостей та її аналіз.
  3. Варіанти завдання до лабораторної роботи 10
  4. Варіанти завдань
  5. Варіанти завдань
  6. Виконання господарських договорів
  7. Виконання моделювання
  8. Виконання роботи
  9. Виконання роботи.

1. Для виготовлення виробів двох видів є 100 кг металу. На виготовлення одного виробу першого виду витрачається 2 кг металу, а одного виробу другого виду - 4 кг. Скласти план виробництва, що забезпечує отримання найбільшого прибутку від продажу виробів, якщо відпускна вартість одного виробу першого виду складає 3 грн, а одного виробу другого виду - 2 грн, причому виробів першого виду треба виготовити не більше 40, а виробів другого виду - не більше 20.

2. Для виготовлення виробів двох видів склад може відпустити металу не більше 350 кг, причому на виріб першого виду витрачається 5 кг, а на виріб другого виду - 7 кг металу. Вимагається спланувати виробництво так, щоб був забезпечений найбільший прибуток, якщо виробів першого виду вимагається виготовити не більше 35 шт., а виробів другого виду - не більше 25 шт., причому один виріб першого виду коштує 20 грн, а другого виду - 40 грн

3. З відходів основного виробництва підприємство може організувати випуск чотирьох видів продукції – А, Б, В, Г. Для цього планується використовувати два типи взаємозамінного устаткування. Кількість виробів кожного виду, яке може бути виготовлене на відповідному устаткуванні в перебігу однієї години, а також витрати, пов'язані з виробництвом одного виробу, наведені в таблиці

Тип устаткування Кількість вироблюваних протягом 1 години виробів виду Витрати, грн, пов'язані з виробництвом протягом 1 години виробів виду
А Б В Г А Б В Г
I 2,7 2,6 2,7 2,4
II 2,6 2,7 2,6 2,5

Устаткування I типу підприємство може використовувати не більше 80 годин, а устаткування II типу – не більше 60 годин.

Ураховуючи, що підприємству слід виготовити виробів кожного виду відповідно не менше 240, 160, 150 і 220 штук, визначити, протягом якого часу і на якому устаткуванні слід виготовляти кожен з виробів так, щоб отримати не менш потрібної кількості виробів при мінімальних витратах на їх виробництво.

4. Сталевий круглий прокат необхідно розрізати на заготовки завдовжки 45, 35 і 50 см. Необхідна кількість заготовок кожного виду складає відповідно 40, 30 і 20 шт. Можливі варіанти розрізу і величина відходів при кожному з них наведені в таблиціДовжина заготовки, см Варіант розрізу
- - -
- - -
- - -
Величина відходів, см

Скільки штук прокату слід розрізати за кожним із можливих варіантів, щоб отримати не менше потрібної кількості заготовок при мінімальних відходах?

5. Листи матеріалу розміром 6×13 м2 потрібно розкроїти так, щоб вийшли заготовки двох типів: 800 штук заготовок розміром 4×5 м2 і 400 штук заготовок розміром 2×3 м2. Витрата матеріалу при цьому має бути мінімальною. Способи розкрою матеріалу і кількість заготовок кожного типу, що отримуються при розкрої одного аркуша, представлені в таблиці

Розмір заготовки, м2 Спосіб розкрою
I II III IV
4´5 м2 -
2´3 м2
Величина відходів, м2

6. На меблевій фабриці зі стандартних листів фанери необхідно вирізувати заготовки чотирьох видів у кількостях, відповідно рівних 24, 31, 18 і 32 шт. Кожен аркуш фанери може розрізати на заготовки двома способами. В таблиці наведені кількість отримуваних заготовок при кожному способі розкрою та величина відходів, що отримуються при кожному способі розкрою одного аркуша фанери.Вигляд заготівки Кількість заготовок, шт., при розкрої за способом
А Б
I
II
III
IV
Величина відходів, см2

7. Фірма має у своєму розпорядженні транспорт, що дозволяє однократно перевезти не більше 800 т вантажу загальним об'ємом, що не перевищує 600 м3. Цей транспорт передбачається використовувати для перевезення 11 найменувань вантажу, маса, об'єм і ціна одиниці кожного з яких наведені в таблиці

Параметри одиниці вантажу Номер вантажу
 
Маса, т
Об'єм, м3
Ціна, тис. грн 4,4 2,7 3,2 2,8 2,7 2,8 3,3 3,5 4,7 3,9 4,0

Визначити, скільки одиниць кожного вантажу слід розмістити, щоб загальна вартість розміщеного вантажу була максимальною.

8. Для створення суміші використовують два види речовин; вартість 1 кг речовини першого виду - 10 грн, а речовини другого виду - 7 грн. У кожному кілограмі речовини першого виду міститься 6 од. компоненту А, 18 од. компоненту Б і 3 од. компоненту В, а в кожному кілограмі речовини другого виду відповідно 3, 4 і 5 од. Потрібно, щоб у суміш компоненту А входило не менше 430 од., типу Б - не менше 75 од. і типу В - не менше 120 од. Яку кількість речовини кожного виду необхідно витратити, щоб витрати на суміш були мінімальними?9. З чотирьох видів сировини необхідно скласти суміш, до складу якої повинно входити не менше 26 одиниць речовини А, 30 од. - речовини В і 24 од. – речовини С. Кількість одиниць речовини, що міститься в 1 кг сировини кожного виду і ціна 1 кг сировини вказані в таблиці. Скласти суміш, що містить не менш потрібної кількості речовин А, В і С і має мінімальну вартість.

 

Речовина Кількість одиниць речовини, що міститься в 1 кг сировини виду
  I II III IV
А
В -
С
Ціна 1 кг сировини, грн

10. У розпорядженні підприємства є три види агломерату, корисних компонентів А і Б, що відрізняються вмістом, і ціною.

Вид агломерату Вміст компоненту А, % Вміст компоненту Б % Розмір запасу, т Ціна, грн/т

Знайти рішення, що забезпечує мінімізацію сумарної вартості суміші при виконанні таких умов:

- вміст компонента А в суміші повинен бути в інтервалі 30-35 т;

- вміст компонента Б в суміші повинен бути в інтервалі 10-20 т;

- кількість суміші – 175 т.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 24; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты