Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПорядок виконання роботи з використанням програми MathCad
Читайте также:
  1. II. Основні етапи підготовки курсової роботи й графік її виконання
  2. II. Порядок оказания государственной услуги
  3. II. Порядок реализации прав Залогодержателя
  4. II. Порядок та виплата премії
  5. III. Организация и порядок проведения конкурса
  6. III. Основні вимоги до оформлення курсової роботи
  7. III. Порядок исполнения военно-транспортной обязанности гражданами.
  8. III. Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
  9. III. Порядок учета судейской деятельности
  10. III. Порядок формирования Единой комиссии

Розглянемо розв'язок прикладу з лабораторної роботи № 1.

1. Запустити математичний процесор MathCad.

2. У меню Wiew навести курсор на рядок Toolbars і в її меню клацнути по рядку Boolean або на палітрі панелей інструментів Math клацнути по кнопці .

З'явиться панель інструментів Boolean.

3. Присвоїти змінним довільні значення, наприклад:

4. Увести вираз для цільової функції:

5. Записуємо слово Given, і нижче обмеження (знаки =, ≤, ≥ уводяться за допомогою кнопок на панелі інструментів Boolean):

6. Записуємо X:=Minimize(L,x1,x2,x3,х4) або X:=Maximize(L,x1,x2,x3,х4) залежно від того, мінімальне або максимальне значення цільової функції L хочемо знайти. Функції Minimize та Maximize вставляємо за допомогою меню Insert (Вставить), де вибираємо строку Function (Функция), або натискаємо "Ctrl+f", і далі вибираємо потрібну функцію зі списку.

7. Даємо команду на рахунок (X=). У результаті повинна вийти матриця X значень змінних:

8. Створити вектор-стовпець коефіцієнтів цільової функції С. Для вставки матриці використовуємо кнопку палітри Matrix. У вікні Insert Matrix вказуємо кількість рядків (Rows) і стовпців (Columns) матриці. Матриця С - вектор-стовпець розміром 4×1.

9. Присвоюємо змінній L значення добутку матриць C і Х:

Даємо команду на рахунок (L=). Отримане значення (480) є значенням цільової функції при отриманих значеннях змінних (матриця Х).

10. Зберегти файл у свою робочу папку.

11. Розв'язати завдання з лабораторної роботи №1 у середовищі MathCad.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты