Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникау 2011 – 2014 н. р.
Галузі наук, голови галузевих конкурсних комісій, базові вищі навчальні заклади

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук

у 2011 – 2014 н. р.

 

№ п/п Назва галузей наук (груп спеціальностей, спеціальностей), з яких проводиться Конкурс Базові вищі навчальні заклади Конкурсу (назва та адреса) Голова галузевої конкурсної комісії, телефон для довідок,  
ПРИРОДНИЧІ НАУКИ
1. Біологічні науки ДВНЗ «Запорізький національний університет» вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69600 Проректор Грищак В.З. (061) 289 12 06, 289 12 52
2. Географічні науки Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича вул. М. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, 58012 Проректор Ушенко О.Г. (0372) 52 22 66, 52 61 42
3. Екологія та екологічна безпека Донецький національний технічний університет вул. Артема, 58, м. Донецьк, 83000 Проректор Башков Є.О. (062) 305 35 67, 91 08 29
4. Хімічні науки Донецький національний університет вул. Університетська, 24, м. Донецьк, 83001 Проректор Безпалова С.В. (062) 305 16 51, 305 22 00
5. Математичні науки Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76018 Проректор Миронюк І.Ф. (0342) 59 60 29, 50 60 50, 50 60 47
6. Фізика Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002 Проректор Сбруєва А. А. (0542) 68 59 10
7. Інформатика та кібернетика Вінницький національний технічний університет Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021 Проректор Павлов С.В. (0432) 59 82 43
8. Ветеринарна медицина Сумський національний аграрний університет вул. Кірова, 160, м. Суми, 40021 Проректор Фотіна Т.І. (0542) 62 78 58
9. Зоотехнія Національний університет біоресурсів і природокористування України вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041 Проректор Мазуркевич А.Й. (044) 527 84 30
10. Агрономія Вінницький національний аграрний університет вул. Сонячна,3, м. Вінниця, 21100 Проректор Правдюк Н. Л. (0432) 57 43 22, 43 72 30
11. Клінічна медицина   Національний медичний університет імені О.О. Богомольця бульвар Тараса Шевченка, 13, м. Київ, 01601 Ректор Москаленко В.Ф. (044) 234 60 63, 234 40 62
12. Клінічна та фундаментальна медицина, стоматологія, фармакологія (англійською мовою) Луганський державний медичний університет кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1, м. Луганськ, 91045 Проректор Пустовий Ю.Г. (0642) 63 02 55
13. Профілактична медицина   Медичний інститут Сумського державного університету вул. Римського-Корсакова, 2. м. Суми, 40007 Директор інституту Маркевич В. Е. (0542) 64 00 33, 68 77 59
14. Теоретична медицина Івано-Франківський державний медичний університет вул. Галицька, 2, м. Івано-Франківськ, 76018 Ректор Рожко М. М. (03422) 2 42 95, (0342) 53 79 84
15. Фармацевтичні науки Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001 Ректор Ковальчук Л.Я. (0352) 52 45 54
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
16. Хімічні технології ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» пр. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005 Проректор Гірін О.Б. (0562) 46 13 21, 47 33 06
17. Обробка матеріалів у машинобудуванні Кіровоградський національний технічний університет пр. Університетський, 8, м. Кіровоград, 25006 Проректор Кропівний В.М. (0522) 55 93 59
18. Зварювання Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул . Руська, 56, м. Тернопіль, 46001 Ректор Ясній П.В. (0352) 52 41 81, 25 35 09
19. Системи автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні Хмельницький національний університет вул. Інститутська,11, м. Хмельницький, 29016 Проректор Параска Г.Б. (03822) 2 51 08
20. Прикладна геометрія, інженерна графіка та ергономіка Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002 Проректор Марченко А.П. (057) 700 40 34
21. Двигуни та енергетичні установки Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002 Проректор Марченко А.П. (057) 700 40 34
22. Машинознавство Чернігівський державний технологічний університет вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027 Проректор Казимир В. В. (0462) 95 20 88, 23 72 89
23. Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка вул. Артема, 44, м. Харків, 61002 Проректор Войтов В.А. (057) 700 38 98
24. Приладобудування Сумський державний університет вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007 Проректор Чорноус А.М. (0542) 33 41 08, 68 77 59
25. Авіаційна та ракетно-космічна техніка. Аеронавігація Національний авіаційний університет вул. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, 03680 Проректор Харченко В.П. (044) 406 76 03
26. Електротехніка та електромеханіка Дніпродзержинський державний технічний університет вул. Дніпробудівська, 2, м. Дніпродзержинськ, 51918 Проректор Садовой О.В. (0569) 55 12 87, 55 20 05  
27. Електричні машини та апарати Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської області, 39600 Проректор Луговой А.В. (0536) 74 32 45,  
28. Енергетика ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, 87500 Ректор Волошин В.С. (0629) 44 66 67, 44 63 57
29. Радіотехніка Харківський національний університет радіоелектроніки пр. Леніна, 14, м. Харків, 61166 Проректор Сліпченко М. І. (057) 702 13 97, 702 10 20
30. Телекомунікаційні системи та мережі Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова вул. Ковальська, 1, м. Одеса, 65029 Проректор Нечипорук О.Л. (048) 731 73 35
31. Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація Севастопольський національний технічний університет вул. Університетська, 33, м. Севастополь, 99053 Проректор Фалалєєв А.П. (0692) 43 53 76
32. Електроніка Херсонський національний технічний університет Бериславське шосе, 24, м. Херсон, 73008 Проректор Сарібеков Г.С. (0552) 32 69 04, 32 69 44
33. Гірництво     Криворізький технічний університет вул. ХХІІ партз’їзду,11, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50027 Проректор Сидоренко В.Д. (056) 409 61 08, 409 06 29
34. Нафтова та газова промисловість Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу вул. Карпатська,15, м Івано-Франківськ, 76019 Проректор Карпаш О.М. (03422) 4 24 30
35. Розробка корисних копалин Донбаський державний технічний університет пр. Леніна, 16, м. Алчевськ Луганської області, 94204 Проректор Заблодський М. М. (06442) 2 25 72, 2 30 73
36. Металургія Національна металургійна академія України пр. Гагаріна, 4, м. Дніпропетровськ, 49005 Проректор Пройдак Ю.С. (0562) 47 44 42
37. Транспорт (Транспортні системи; Автомобілі та трактори; Експлуатація та ремонт засобів транспорту; Машини для земельних дорожніх і лісотехнічних робіт; Економіка транспорту та зв'язків) Харківський національний автомобільно-дорожній університет вул. Петровського, 25, м. Харків, 61002 Заступник ректора Богомолов В.О. (057) 700 38 63  
38. Транспортні технології (за видами транспорту) Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської області, 39600 Проректор Луговой А.В. (05366) 3 71 51
39. Залізничний транспорт та спеціальна техніка Українська державна академія залізничного транспорту майдан Фейєрбаха, 7, м. Харків, 61050 Проректор Ломотько Д.В. (057) 730 10 05, 771 46 83
40. Суднобудування та водний транспорт Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова пр. Героїв Сталінграду, 9, м. Миколаїв, 54025 Проректор Блінцов В.С. (0512) 70 91 05
41. Будівництво та архітектура Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури вул. Сумська, 40, м. Харків, 61002 Проректор Гончаренко Д. Ф. (057) 700 02 40, 700 06 51
42. Водопостачання та водовідведення Київський національний університет будівництва та архітектури Повітрофлотський проспект, 31, м. Київ, 03037 Проректор Лізунов П.П. (044) 248 30 31, 241 55 48  
43. Геодезія Донецький національний технічний університет вул. Артема, 58, м. Донецьк, 83000 Проректор Башков Є.О. (062) 305 35 67, 91 08 29
44. Легка промисловість Київський національний університет технологій та дизайну вул. Немировича-Данченка, 2, м. Київ, 01011 Проректор Злотенко Б.М. (044) 280-16-03
45. Готельно-ресторанна справа Львівський інститут економіки і туризму вул. Менцинського,8, м. Львів, 79007 Ректор Бочан І.О. (032) 294 95 78
46. Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції Національний університет харчових технологій вул. Володимирська, 68, м. Київ, 01601 Проректор Ковбаса В.М. (044) 287 94 95
47. Військові науки Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вул. Гвардійська, 32, м. Львів, 79012 Начальник Ткачук П.П. (032) 238 65 34
48. Цивільна оборона та пожежна безпека Національний університет цивільного захисту України вул. Чернишевського, 94, м. Харків, 61023 Проректор Андронов В.А. (057) 707 34 90, 707 34 72
49. Інформаційна безпека Національний університет «Львівська політехніка» вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013 Проректор Піх З.Г. (032) 258 20 25, 235 77 49
50. Безпека життєдіяльності Харківський національний автомобільно-дорожній університет вул. Петровського, 25, м. Харків, 61002 Проректор Богомолов В.О. (057) 700 38 63, 738 77 88
ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
51. Історичні науки Національний університет «Острозька академія» вул. Семінарська, 2, м. Острог Рівненської області, 35800 Проректор Кралюк П.М. (03654) 30 8 32, 22 9 49
52. Українська мова, та література (у т.ч. методика їх викладання) Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, 32300 Проректор Кеба О.В. (03849) 3 33 61, 3 12 13
53. Романо-германські мови і літератури Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя вул. Крапив’янського, 2, м. Ніжин, 16600 Проректор Мельничук О.В. (04631) 7 19 56, 7 19 82
54. Новогрецька мова та література Маріупольський державний гуманітарний університет пр. Будівельників, 129-а, м. Маріуполь, 87500 Ректор Балабанов К.В. (0629) 53 22 70, 34 45 74
55. Соціолінгвістика Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000 Проректор Котур Б.Я. (032) 239 47 56
56. Педагогічні науки   Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка вул. Києво-Московська, 24, м. Глухів Сумської області, 41400 Ректор Курок О. І. (0544) 2 33 06, 2 34 27
57. Теорія і методика професійної освіти Українська інженерно-педагогічна академія вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003 Проректор Лазарєв М. І. (057) 733 78 57, 733 78 42
58. Педагогічна та вікова психологія ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» вул. В. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький Київської області, 08401 Ректор Коцур В. П. (04567) 5 63 89, 5 46 44
59. Корекційна та соціальна педагогіка ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» вул. В. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький Київської області, 08401 Ректор Коцур В. П. (04567) 5 63 89, 5 46 44
60. Актуальні проблеми інклюзивної освіти Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» вул. Хорива, 1-Г, м. Київ, 04071 Проректор Олефір В.І. (044) 425 29 38
61. Філософські науки Одеський національний університет імені І.І. Мечникова вул. Дворянська, 2, м. Одеса, 65082 Проректор Іваниця В.О. (048) 726 35 13, 758 47 67
62. Переклад   Херсонський державний університет вул. 40 років Жовтня, м. Херсон, 73000 Проректор Федяєва В.Л. (0552) 32 67 03, 32 67 08
63. Мистецтвознавство (дизайн, образотворче мистецтво, збереження художніх цінностей та пам'яток архітектури тощо) Луганський державний інститут культури і мистецтв вул. Красна площа, 7, м. Луганськ, 91055 Проректор Цой І. М. (0642) 59 02 62
64. Видавнича справа та редагування Українська академія друкарства вул. Підголоско, 19, м. Львів, 79020 Ректор Дурняк Б.В. (032) 242 23 40
65. Інтелектуальна власність Донецький державний університет управління вул. Челюскінців, 163 а, м. Донецьк, 83015 Проректор Пілюшенко В. Л. (062) 335 41 94, 337 66 09
66. Юридичні науки Волинський національний університет імені Лесі Українки пр. Волі, 13, м. Луцьк, 43025 Проректор Цьось А.В. (0332) 72 01 25, 24 04 11
67. Соціологічні науки Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01601 Декан Горбачик А. П. (044) 239 31 35
68. Політичні науки Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, 54030 Ректор Будак В. Д. (0512) 37 88 38
69. Фізичне виховання та спорт Національний університет фізичного виховання і спорту України вул. Фізкультури, 1, м. Київ, 03680 Проректор Кашуба В.О. (044) 287 54 34
70. Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара пр. Гагаріна, 72, м. Дніпропетровськ, 49010 Проректор Дронь М.М. (056) 374 98 07
71. Гендерні дослідження Луганський національний університет імені Тараса Шевченка вул. Оборонна, 2, м. Луганськ, 91011 Проректор Клімочкіна О.М. (0642) 53 31 27, 53 35 49
72. Туризм Київський національний торговельно-економічний університет вул. Кіото,19, м. Київ, 02156 Ректор Мазаракі А. А. (044) 531 47 18
73. Кількісні методи в економіці (статистика, економіко-математичне моделювання) Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01601 Декан економічного факультету Базилевич В.Д. (044) 259 71 82
74. Фінанси, грошовий обіг і кредит Національний університет Державної податкової служби України вул. Карла Маркса, 31, м. Ірпінь Київської області Проректор Тарангул Л. Л. (04597) 60 987, 53 111
75. Банківська справа Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України пр. Перемоги, 55, м. Харків, 61174 Ректор Смовженко Т. С. (057) 338 59 01
76. Світове господарство і міжнародні економічні відносини Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського вул. Щорса, 31, м. Донецьк, 83050 Проректор Садєков А.А. (062) 305 34 31, 342 95 60
77. Економіка підприємства та управління виробництвом Одеський державний економічний університет вул. Преображенська, 8, м. Одеса, 65082 Проректор Ковальов А.І. (048) 723 64 89, 723 05 89
78. Економіка сільського господарства та АПК Уманський національний університет садівництва вул. Інститутська, 1, м. Умань, 20305 Проректор Манзій В.В. (04744) 46 9 67, 38 7 89
79. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит Київський національний університет імені Тараса Шевченка вул. Володимирська, 64, м. Київ, 01601 Декан економічного факультету Базилевич В.Д. (044) 259 71 82
80. Маркетинг, управління персоналом і економіка праці Полтавський університет економіки і торгівлі вул. Коваля,3, м. Полтава, 36014 Ректор Нестуля О.О. (0532) 50 91 70
81. Менеджмент Харківський національний економічний університет вул. Леніна, 9а, м. Харків, 61001 Ректор Пономаренко В.С. (057) 702 03 04
82. Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук Полтавської області, 39600 Проректор Луговой А.В. (05366) 24 290

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 5; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты