Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетодика визначення загальних творчих здібностей людини.
 

НЕОБХІДНИЙ МАТЕРІАЛ: інструкція, бланк стверджень, “Бланк відповідей”, дешифратор.

 

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ.

Визначення загальних творчих здібностей може виконуватися як колективно, так і індивідуально. Оптантам роздаються “Бланки відповідей” і зачитується інструкція : “Уважно прочитайте наведені нижче пункти “Бланку стверджень” і у відповідній клітинці “Бланку відповідей” проставте знак “+”у колонці “Так”, якщо ствердження співпадає з Вашою думкою про себе, або у колонці “Ні”, —якщо воно не співпадає. Ніяких додаткових знаків чи записів робити не варто. Вам потрібно дуже уважно прослідкувати за тим, щоб номер ствердження і номер клітинки, куди Ви запишете відповідь, співпадали. Якщо все зрозуміло, приступайте до роботи”.

 

БЛАНК СТВЕРДЖЕНЬ.

1. Як правило, я легко пристосовуюсь до людей, ідей та умов.

2. Мені подобається вирішувати типові, стандартні завдання.

3. Мені здається, що я б із задоволенням створював або конструював нове, ніж покращував би, вдосконалював старе.

4. Зазвичай я обачливий, коли маю справу з колективом.

5. В більшості випадків я дію самостійно, без допомоги і підказки друзів та старших.

6. Ніколи не намагався змінити своє ставлення до себе та свої стосунки з друзями.

7. Дуже часто я утримувався від висування ідей, пропозицій, хоча і мав їх.

8. Мені часто вдається знайти нестандартні, оригінальні рішення завдань.

9. Мені подобається, коли відбувається швидка зміна різних видів діяльності.

10. Для мене є характерним прагнення реалізувати одночасно декілька ідей, вирішити декілька проблем.

11. Дуже часто я один вступаю в суперечку з однолітками або старшими.

12. Як правило, я легко погоджуюсь і підкоряюсь колективній думці.

13. У мене часто виникають оригінальні ідеї.

14. Мені подобається виконувати завдання за розробленим планом, схемою, інструкцією.

15. Я завжди охоче розповсюджую, пропагую нові ідеї.

16. Я надаю перевагу виконанню роботи по новому, хоча знаю, що це пов'язано з ризиком бути незрозумілим товаришами, старшими.

17. Зазвичай я працюю без суттєвих змін, відхилень від тих рекомендацій, які дають учителі, батьки.

18. Мені часто доводилось виправдовувати свої дії інструкціями, правилами, рекомендаціями або авторитетами.

19. Мені подобається виконувати завдання дослідницького характеру.

20. Я завжди до кінця відстоюю свою точку зору.

 

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ.

Прізвище, ініціали ___________________ Клас______ Вік ______ Дата _____

 

№ з/п Відповідь № з/п Відповідь № з/п Відповідь № з/п Відповідь
Так Ні Так Ні Так Ні Так Ні
               
               
               
               
               

 

 

ОБРОБКА ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ.

Обробка результатів дослідження проводиться за такою схемою. За допомогою дешифратора (таблиця 1.1.5.1.) проводиться оцінка кожної відповіді оптанта. При цьому за кожну відповідь, яка співпала з номером питання в рядках “Так” чи “Ні”, виставляється 2 бали. Результати сумуються і на основі цього визначається рівень сформованості загальних творчих здібностей оптантів. При цьому, якщо набрано від 33 до 40 балів, то цей рівень сформованості можна оцінювати як “дуже високий”; якщо набрано 26 - 32 бали —“високий”; 13 - 25 балів —“середній”; 6 - 12 балів —“низький”; 0 - 5 балів —“дуже низький”. В ході індивідуальної консультації можна використовувати характеристики людей з різними рівнями прояву творчих здібностей, які наведені в таблиці 1.1.5.3. Отримані результати загальних творчих здібностей визначеного учня записати до таблиці 1.1.5.2.

Таблиця 1.1.5.1.

Дешифратор до методики творчих здібностей

 

Відповідь Номери питань “Бланку стверджень”
Так 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 20
Ні 1, 2, 4, 6, 7, 12, 14, 17, 18

 

Таблиця 1.1.5.2


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 50; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты