Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ комплексного ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ
Читайте также:
  1. V. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З ВОГНЕПАЛЬНОЮ ЗБРОЄЮ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ І СПОРТИВНИХ СТРІЛЬБ
  2. V. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ
  3. Авторская методика С. П. Розова
  4. Актуальні проблеми науки державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі
  5. Алгебраическая форма записи комплексного числа
  6. Б. Получение комплексного соединения меди (I)
  7. Бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки. Крива Лаффера.
  8. В различных типах подчинительной связи. методика определения чем предопределяется связь
  9. Вертикаль власти, опыт державного прошлого и задачи национального строительства в РФ.
  10. Вторая методика создания целительского пространства

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра загальноправових дисциплін

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Кафедра кримінально-правових дисциплін

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ

з навчальних дисциплін

«Адміністративне право»

«ЦИВІЛЬНЕ право»

«Кримінальне право»

 

Дніпропетровськ – 2015


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ

з навчальної дисципліни

Адміністративне право»

«ЦИВІЛЬНЕ право»

«Кримінальне право»

 

Освітній ступінь – «Бакалавр»

Спеціальність – «Правознавство» (6.030401)

 

 

  СХВАЛЕНО на засіданні Науково-методичної ради університету (протокол від 30 січня 2015 р. № 3)

 

Дніпропетровськ – 2015


Програма екзамену з навчальних дисциплін «Адміністративне право», «Цивільне право», «Кримінальне право» / Укладачі: завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор юридичних наук, професор Л.Р. Наливайко; завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук М.М. Чабаненко, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін кандидат юридичних наук Т.М. Лежнєва; завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент О.П. Дячкін, кандидат юридичних наук О.І. Соболь. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2015. – 137 с.

 

Рецензенти:

Донський В. В.– Начальник відділу юридичного забезпечення ГУМВС України в Дніпропетровській області полковник міліції, кандидат юридичних наук
Горбаньов І. М.– Начальник управління громадської безпеки ГУМВС України в Дніпропетровський області полковник міліції
Соколенко О.Л.– Декан юридичного факультету Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, доктор юридичних наук, професор
Біла О.А. – Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Алібі»
Мірошніченко О.Д. Перший заступник начальника ГУ УМВС України в Дніпропетровській області, начальник СУ, полковник міліції
Боровенський Р.Ю. Перший заступник начальника УМВС України на Придніпровській залізниці, полковник міліції

  

Обговорено на спільному засіданні кафедр

(Протокол від 16 січня 2015 р. №13)

 

 

© Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2015


ЗМІСТ

Методика проведення комплексного державного екзамену……………………..5

Вимоги щодо рівня сформованості знань, умінь та навичок студента………….6

Критерії оцінювання………………………………………………………………….8

1. Навчальна дисципліна «Адміністративне право»..………………………...9

1.1. Перелік теоретичних питань до комплексного державного екзамену………9

1.2. Перелік практичних завдань до комплексного державного екзамену……..13

1.3. Зміст комплексного державного екзамену…………………………………….25

1.4. Список рекомендованої літератури…………………………………………….43

2. Навчальна дисципліна «Цивільне право»…………………………………..60

2.1. Перелік теоретичних питань до комплексного державного екзамену……..60

2.2. Перелік практичних завдань до комплексного державного екзамену……..65

2.3. Зміст комплексного державного екзамену…………………………………….74

2.4. Список рекомендованої літератури…………………………………………….923. Навчальна дисципліна «Кримінальне право»……..……………………...103

3.1. Перелік теоретичних питань до комплексного державного екзамену……103

3.2. Зміст комплексного державного екзамену…………………………………...106

3.3. Список рекомендованої літератури…………………………………………..134


МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ комплексного ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

Метою комплексного державного екзамену з навчальних дисциплін «Адміністративне право», «Цивільне право», «Кримінальне право» є комплексна перевірка знань студентів, передбачених навчальним планом.

Програма державного екзамену з навчальних дисциплін створена для допомоги студентам при підготовці до комплексного державного екзамену та має наступну структуру: кожна тема, питання якої винесено на державний екзамен, має стислу характеристику, список рекомендованих джерел та нормативні акти, які є базовими для курсу. У разі, коли знання студента є фрагментарними, стисле викладення матеріалу у програмі допоможе студенту вірно побудувати відповіді на питання державного екзамену.

Державні екзамени проводяться за білетами, складеними відповідно до навчальних програм за методикою, визначеною Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ.

При відповіді на питання державного екзамену свою доповідь студентові необхідно будувати таким чином, спочатку загальну інформацію про те, яке місце займає ця проблема, правовідносини чи субінститут у праві, потім загальне визначення сутності проблеми, правовідносин чи субінституту. На наступному етапі бажано розглянути існуюче нормативне забезпечення. Далі йде основна частина доповіді – це розкриття сутності питання. Наостанок, у якості висновків, бажано навести власну думку щодо теми доповіді.Слід звернути особливу увагу на небажаність підміни однієї складової відповіді іншою, коли, наприклад, наводиться власна думка щодо питання, але відсутня відповідь по суті, або студент наводить інформацію про нормативне забезпечення, але не знає того, яким чином ці закони «працюють».

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 23; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты