Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Читайте также:
  1. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИКІВ
  2. Адміністративна відповідальність у сфері підприємницької діяльності
  3. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ
  4. Аналіз показників матеріально-технічного забезпечення і використання предметів праці
  5. Види публічного мовлення
  6. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИМ ТУРИЗМОМ
  7. Державний борг і методи управління ним
  8. Довірче управління фінансовими вкладеннями як вид фінансової послуги.
  9. Етапи развитку соціального управління

 

Законність як фундаментальна юридична категорія, що розглядається у кількох аспектах: як принцип здійснення публічною адміністрацією владних повноважень; як принцип поведінки фізичних осіб у сфері права; як принцип побудови системи нормативних актів. Принципи законності (верховенство права, верховенство закону тощо). Гарантії дотримання законності. Їх класифікація за змістом (вимоги розвиненості правової системи; ефективність системи нагляду за законністю та ін.) та за статусом (превентивні, охоронні, каральні). Співвідношення понять «публічне управління» та «публічна адміністрація». Поняття публічної адміністрації та її ознаки. Складові системи публічної адміністрації. Завдання й напрямки діяльності суб’єктів публічної адміністрації.

Система способів забезпечення законності (контроль; нагляд; звернення громадян до державних органів із заявами тощо).

Адміністративний контроль: загальне поняття, сутність, місце і роль в діяльності публічної адміністрації. Об’єктивні та суб’єктивні чинники запровадження адміністративно-правових засобів контролю. Класифікація контролю за різними критеріями: за органами, які його здійснюють; сферою діяльності, яка підлягає контролю ; формами його проведення та ін. Принципи контрольної діяльності: підзаконність, неупередженість тощо. Форми адміністративного контролю. Внутрішній та зовнішній адміністративний контроль. Об’єкти внутрішнього адміністративного контролю. Поняття фактичного адміністративного контролю. Документальний адміністративний контроль.

Адміністративний нагляд: поняття, ознаки та мета. Суб’єкти, які здійснюють адміністративний нагляд: міліція; інспекції; прокуратура. Суб’єкти, які підлягають встановленню адміністративного нагляду. Принципи здійснення адміністративного нагляду: пріоритетність безпеки у питаннях життя і здоров’я людини; підконтрольність і підзвітність органу державного нагляду відповідним органам державної влади та ін. Строки встановлення адміністративного нагляду. Припинення адміністративного нагляду. Обмеження дій піднаглядних осіб.

Особливості звернення громадян як способу забезпечення законності у сфері публічного управління. Поняття звернення громадян та його ознаки. Мета й значення звернень громадян. Колективне та індивідуальне звернення. Право громадян на звернення. Адміністративно-правовий захист прав, свобод та законних інтересів громадян. Пропозиція, заява (клопотання), скарга як типи звернень громадян. Вимоги до звернення. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення. Оскарження в адміністративному порядку та його особливості в окремих сферах діяльності публічної адміністрації. Порядок судового захисту прав громадян в діяльності публічної адміністрації. 

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 21; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты