Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМеханізм адміністраТивно-правового регулювання суспільних відносин
Читайте также:
  1. Бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки. Крива Лаффера.
  2. Взаємозв'язок попиту, пропозиції і ціни. Ринковий механізм регулювання економічних відносин
  3. Виробничі відносини. Їх суть, система і структура
  4. Відносини власності
  5. Відносини власності на фактори виробництва і характери їх поєднання. Права власності.
  6. Відносини гетьмана з Петром І
  7. Відносини з колоніями
  8. Відносини з метрополіями
  9. Відносини з Росією
  10. Генетичний механізм контролю синтезу білку.

 

Поняття й ознаки правового регулювання. Сфера та пріоритетні напрямки правового регулювання у сучасній Україні. Співвідношення понять «правове регулювання», «законодавче регулювання» та «адміністративно-правове регулювання». Поняття й ознаки механізму правового регулювання. Співвідношення понять «правовий вплив» та «механізм правового регулювання».

Поняття та ознаки адміністративно-правового регулювання й відносини, що входять до його сфери. Елементи адміністративно-правового регулювання: адміністративно-правові норми; методи, засоби і типи адміністративного права та ін. Значення адміністративно-правового регулювання у відносинах між суб’єктами адміністративного права.

Поняття механізму адміністративно-правового регулювання суспільних відносин. Змістовна і формальна ознаки механізму адміністративно-правового регулювання. Цілі й мета механізму. Органічні та функціональні групи складових механізму адміністративно-правового регулювання й характерні відмінності між ними. Поняття й ознаки адміністративно-правових норм. Їх класифікація за різними критеріями: за предметом регулювання, юридичним характером припису, дією в часі тощо. Складові структури адміністративно-правової норми: гіпотеза, диспозиція, санкція. Форми реалізації адміністративно-правових норм; використання, виконання, дотримання, застосування. Визначення ознак й поняття актів реалізації адміністративно-правових норм. Співвідношення понять «акти реалізації норм права» та «акти застосування норм права». Поняття й особливості адміністративно-правових відносин. Структура, зміст та класифікація адміністративно-правових відносин. Юридичний факт та його значення у механізмі адміністративно-правового регулювання суспільних відносин. Правова свідомість як форма суспільної свідомості, її функції та складові. Роль правової свідомості у процесі створення й реалізації норм адміністративного права. Поняття законності та її формальна й сутнісна ознаки. Акт тлумачення норм права: поняття, ознаки та класифікація. Поняття акта застосування норм права та його основні риси (державно-владний характер, обов’язковість виконання, спрямованість на індивідуальне регулювання конкретних суспільних відносин тощо).

Стадії механізму адміністративно-правового регулювання: регламентація суспільних відносин; виникнення суб’єктивних прав та юридичних обов’язків; реалізація суб’єктивних прав та юридичних обов’язків.

 

 Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 9; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты