Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПУБЛІЧНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ
Читайте также:
  1. V. Казнокрадство и воровство в спецслужбах
  2. VI. Подковерные противоборства в спецслужбах как порождения значимых социальных конфликтов
  3. VII. Практика массовых злоупотреблений служебным положением в спецслужбах
  4. XVI. Служба караулов по конвоированию
  5. XX. Служба караула по конвоированию в специальном вагоне
  6. XXI. Служба караула по конвоированию на воздушном транспорте
  7. XXII. Служба караула по конвоированию на водном транспорте
  8. Автоматизація документообігу в сучасних службах діловодства
  9. Адміністративно-територіальний устрій і територіальна основа діяльності органів публічної влади в Україні
  10. Акредитація вузів в Україні

 

Характеристика законодавчо закріпленого поняття публічної служби та визначення його недоліків. Співвідношення понять «публічна служба» та «державна служба». Ознаки публічної служби в Україні: виникнення правовідносин на підставі фактичного складу, обов’язковим елементом якого є акт призначення на посаду чи результат виборів; постійність і професійна основа виконання службовцем своїх повноважень та ін. Організація управління публічною службою. Конституційне право громадян України на публічну службу. Зміст, завдання та напрями контролю у сфері публічної служби. Органи та посадові особи, наділені контрольними повноваженнями у сфері публічної служби. Форми та методи контролю за діяльністю публічних службовців.

Основні види публічної служби: служба в органах державної влади (державна служба) та служба в органах місцевого самоврядування (муніципальна служба). Поняття державної служби та державних службовців. Поняття посади i посадової особи, класифікація посад державних службовців. Ознаки державної служби: здійснюється на професійній основі особами, які займають посади в державних органах та їх апараті; спрямована на практичне виконання завдань і функцій держави та ін. Принципи державної служби: служіння народу України; демократизм та законність тощо. Складові інституту державної служби. Проходження державної служби: поняття й ознаки. Стадії проходження державної служби. Соціальне забезпечення державних службовців. Дисциплінарна відповідальність державних службовців. Особливості дисциплінарної відповідальності окремих видів державних службовців. Особливості дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури, працівників органів внутрішніх справ, суддів. Характеристика закритих й відкритих систем державної служби. Основні напрями державної політики у сфері державної служби.

Поняття й ознаки служби в органах місцевого самоврядування. Посадова особа місцевого самоврядування. Види посад в органах місцевого самоврядування: виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою; виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою тощо. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (служіння територіальній громаді; поєднання місцевих і державних інтересів та ін.). Право на службу в органах місцевого самоврядування. Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування. Проходження служби в органах місцевого самоврядування. Поняття та підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування. 

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 60; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты