Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ
Читайте также:
  1. I. Характеристика места работы
  2. II. ЛЕ БОН И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКА МАССОВОЙ ДУШИ
  3. III. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕАЭРАТОРОВ.
  4. III.3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ИММУНГЛОБУЛИНОВ - АНТИТЕЛ
  5. III.Характеристика обобщенных трудовых функций
  6. III.Характеристика обобщенных трудовых функций
  7. Белоруссия и Литва в составе РФ (от 3 разделов до 1917). После трех разделов Польши. Характеристика бел и литовского этносов. Их этногенез.
  8. Боли в грудной клетке, характеристика, диагностическое значение.
  9. Браузери: типи браузерів; загальна характеристика, можливості та базові команди браузерів.
  10. Види діяльності підприємства та їх характеристика. Загальна кла­сифікація доходів і витрат діяльності підприємства та їх зв'язок з рахунками бухгалтерського балансу.

 

Концепції адміністративного процесу. Юрисдикційна концепція. Управлінська концепція. Судова концепція. Адміністративний процес, його зміст і загальні риси. Співвідношення понять адміністративного процесу й адміністративної процедури. Предмет адміністративного процесу та його методи. Ознаки адміністративного процесу, що дозволяють розглядати його як самостійне правове явище (наявність чітко визначеної сфери виникнення, існування та припинення адміністративних справ тощо).

Джерела адміністративного процесу. Адміністративно-процесуальні норми та їх специфіка (відрізняються від матеріальних норм своїм призначенням; є другорядними по відношенню до матеріальних норм та ін.). Адміністративно-процесуальні відносини та їх ознаки. Відмінність адміністративного процесу від інших видів юридичної процесуальної діяльності.

Принципи адміністративного процесу. Загальносоціальні принципи в адміністративному процесі. Загальнопроцесуальні принципи в адміністративному процесі. Спеціальні принципи адміністративного процесу.

Інститути адміністративного процесу за напрямками регулювання норм матеріального права: інститут адміністративного процесу в сфері державного управління; інститут адміністративного судочинства; інститут адміністративно-деліктного процесу.

Учасники адміністративного процесу та їх види. Склад осіб, які беруть участь у справі. Адміністративна процесуальна правосуб’єктність. Процесуальне правонаступництво. Структура адміністративного процесу.

Поняття адміністративного провадження. Окремі види адміністративних проваджень (нормотворчі, установчі тощо). Юрисдикційні і неюрисдикційні провадження. Стадії адміністративно-процесуальної діяльності. Адміністративний позов. Форма і зміст адміністративного позову. Відкриття провадження в адміністративній справі та відмова у відкритті провадження в адміністративній справі. Підготовче провадження та його зміст. Судовий розгляд справи. Зупинення та відновлення провадження. Закриття провадження. Винесення постанови. Поняття й види постанов. Провадження за нововиявленими обставинами. Апеляційне провадження. Правозастосовна природа розгляду адміністративних справ. Підсудність адміністративних справ та її види. Розгляд адміністративних справ суб’єктами публічної адміністрації. Суб’єкт владних повноважень. Поняття правосуддя та його ознаки. Особливості здійснення правосуддя і його принципи. Адміністративне судочинство. Завдання адміністративного судочинства. Процесуальні та матеріально-правові основи адміністративного процесу. Докази і доказування як основа адміністративного процесу. Класифікація доказів у адміністративному процесі. Мета і завдання доказування. Обсяг адміністративного процесу. Адміністративна юрисдикція та її види. Заходи процесуального примусу: поняття, підстави і порядок їх застосування. Види заходів процесуального примусу: попередження; видалення із залу судового засідання тощо.
Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 24; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты