Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПублічне адміністрування в адміністративно-політичній сфері
Читайте также:
  1. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИКІВ
  2. Адміністративна відповідальність у сфері підприємницької діяльності
  3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
  4. контролю) у сфері господарської діяльності
  5. Нечесна комерційна практика у сфері захисту прав споживачів
  6. Обов’язки роботодавця у сфері охорони праці
  7. Поняття майна у сфері господарювання таджерела його формування
  8. Стаття 29. Урядовий орган державного нагляду у сфері цивільного захисту у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту
  9. Стаття 6. Основні напрями державної політики у сфері державної служби

 

Поняття адміністративно-політичної сфери адміністративного процесу. Структура адміністративно-політичної сфери. Поняття публічного адміністрування. Система суб’єктів публічного адміністрування адміністративно-політичною сферою (Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України та ін.). Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічного адміністрування адміністративно-політичною сферою. Характерні риси органів адміністративно-політичної сфери (єдність мети діяльності, завдань і функцій). Управління в адміністративно-політичній сфері як різновид державного управління. Основні ознаки управління в адміністративно-політичній сфері: здійснення загальнозначущих функцій; нормативно-розпорядницьке регулювання тощо. Додаткові ознаки управління в адміністративно-політичній сфері: безперервний і оперативний характер діяльності; здійснення спеціалізованих функцій, що вимагають однакової технології; професійний апарат та ін. Особливості системного характеру управління в адміністративно-політичній сфері та його здійснення в рамках соціальних управлінських систем. Специфічний характер управління в адміністративно-політичній сфері, властивий тільки названій сфері та її складовим. Складові адміністративно-політичної сфери: забезпечення обороноздатності, забезпечення національної безпеки та ін. Зв’язок складових адміністративно-політичної сфери з головними й фундаментальними функціями держави. Публічне адміністрування в сфері оборони та безпеки. Оборона як об’єкт публічного адміністрування. Система суб’єктів публічного адміністрування в сфері оборони. Національна безпека як об’єкт публічного адміністрування. Суб’єкти забезпечення національної безпеки. Публічне адміністрування у сфері зовнішніх відносин. Публічне адміністрування у сфері юстиції та особливості його організації. Загальна характеристика публічного адміністрування у сфері внутрішніх справ. Застосування правоохоронними органами у своєму управлінні різноманітних способів (методів) реалізації завдань і функцій державних органів. Використання політичних, ідеологічних, адміністративних та інших засобів у процесі публічного адміністрування в адміністративно-політичній сфері.

Поняття й особливості методів публічного адміністрування. Класифікація методів публічного адміністрування залежно від: форми вираження; правових властивостей та ін. Заходи переконання та їх види. Заохочення як метод публічного адміністрування. Поняття і ознаки адміністративного примусу. Види заходів адміністративного примусу. Форми публічного адміністрування та їх класифікація за різними критеріями: ступенем юридичного вираження, досягнутими результатами, колом осіб тощо. Акти публічного адміністрування: поняття, ознаки і види. Відмінність атів публічного адміністрування від суміжних актів. Забезпечення законності й дисципліни в публічному адмініструванні.
Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 66; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты