Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМұздың еруін есептеу және мұздың төзімділігін бағалау
Читайте также:
  1. АҚШ-тың қаржы-несиелік және салық жүйесі
  2. Ақша агрегаттары және ақша базасы
  3. Ақша айналамы және ақша айналымының заңы
  4. Ақша массасы және ақша агрегаттары
  5. Ақша массасы және оның жылдамдығы
  6. Адам», «Жеке Адам», «Даралық» түсініктерінің арақатынасы және дамуы.
  7. Азақстан Ұлттық банкісінің ұйымдастырылу және функционалдық құрылымы
  8. Азақстан Республикасының бастауыш және орта кәсіптік білім беру жүйелері
  9. Алыптасуы және даму кезеңдері
  10. Арыз алушы-кәсіпорынның несиелік қабілетін бағалау

Жылу әсерінен мұз беріктілігінің төмендеуі мен мұз жамылғысына ағынның механикалық әсері нәтижесінде өзендердің мұз жарылып сең жүреді.С.Н Булатов анықтағандай еріп жатқан мұздың беріктілігін еріп жатқан кездегі мұз жарғыш күшпен 𝞂 еруден алдыңғы мұз жарғыш күштің 𝞂0қатынасына тең салыстырмалы майыстыру күшімен сипаттауға болады.𝝋=𝞂/𝞂0=(1-√S/S0)2 S-мұздың қалыптасуна жоғалған жылу мөлшерімен сипатталған мұз құрамындағы су мөлшері,S0-мұздың беріктілігінен толық айырылуна сәйкес келетін мұз жамылғысына берілген жылудың шекті мөлшері.

31.Жаңбыр ағындысы гидрографына изохрон және жеке әдісі бойынша болжам жасау Бұл ескі əдістің мағынасы мынада: ағындының ағып жету функциясы ретінде изохроналар аралығындағы аудандардың үлестірімі қабылданады. Карта бойынша изохроналармен шектелген аудандарды анықтап, оларды жалпы ауданға бөледі, сөйтіп бірмезетте ағып жететін ағынды пайда болатын салыстырмалы аудандардың үлестірімін алады: () fi / F= fτ , яғни () df /df τ =f(τ) . Изохроналар картасын салу келесілерден тұрады: 1) ағып жету жылдамдығын VL эмпирикалық формула бойынша есептеу; 2) тұстамалар арасындағы учаскелерде ағындының жүріп өткен уақытын есептеу: ∆τ=∆L/Vср, мұнда ∆L- тұстамалар аралығындағы ара арақашықтық: Vср - учаскенің жоғарғы жəне төменгі тұстамаларындағы жылдамдықтардың орташа мəні; 3) əр тұстамадан төменгі тұстамаға дейін жəне максимал ағып жетуге дейінгі τмакс = ∑∆L/Vср ағып жету уақытын τ есептеу. 4) N∆t=τмакс шарты бойынша есептік уақыт бірлігін ∆t анықтау, мұнда N – алаптағы изохроналар арасындағы қажетті аудандар саны (N 10-нан кем болмағаны дұрыс, ең болмағанда N≥6- 7 болуы керек); 5) ∆t уақыт интервалы арқылы изохроналарды жүргізу.32.Мұз құбылыстарының ұзақ мерзімді болжамдарында қолданылатын атмосфералық циркуляциялардың индекстеріатмосфералық процестерді талдап ұзақ мерзімге болжамдау кезінде маңызды ұстанымдардың бірі олардың уақыт және кеңістік бойынша біртектілігі болып табылады. Әдетте атмосф/қ процесстер табиғи синоптикалық тағы сол сияқты кезеңдер мен маусымдарға бөліп қарастырады. Табиғи синоптикалыө кезеңдерге бөлу тропосферадағы белгілі бір сипатқа ие барикалық өрістердің солтүстік жарты шардың басым бөлігінде кеңістік бойынша бірнеше күн бойы сақталуы ұстаным бойынша жүргізіледі. Табиғи синоптикалық маусымдарға бір типті үдірістердің ұзақ уақыт боы басымдылыққа ие болуына байланысты бөлінеді. Зерттеулерге сай көп жағдайларда тағы сол сияқты кезең басында бүкіл табиғи синоптикалық маусым барысында басым болатын синоптикалық процесстер байқалады. Синоптикалық кезең ұзақтығы әдетте 1,5-2айды құрайтындықтан маусымның үрдісін ен болмағанда маусымның алғашқы екі табиғи синоптикалық кезеңдеріндегі процесстер бойынша бағалау арқылы алдыңғы 1 2ай бойы басым болатын процесстер жайлы білуге болады.
Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты