Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаФрагмент з переліку основних первинних документів і формуємих на їх основі оперативних масивів по обліку грошових коштів і фінансово-розрахункових операцій
Читайте также:
  1. Алюміній та сплави на його основі
  2. Амплификация специфических фрагментов ДНК
  3. Аналіз стану і використання основних фондів
  4. Аналітичний і синтетичний облік операцій руху виробничих запасів.
  5. Афинская школа. (Платон и Аристотель.) Фрагмент фрески. Ватикан.
  6. Бухгалтерський облік грошових коштів на поточних рахунках підприємства.
  7. Визначити основні групи депозитів як інструментів грошового ринку. Дати характеристику основних споживчих характеристик різних груп депозитів
  8. Вимоги до оформлення документів
  9. Вправи з основних рухів.
  10. Вставка в программу фрагментов из других программных файлов

 

1. Прибутковий (видатковий) касовий ордер – PRKASF (RASKASF)

Оперативний масив прибуткових (видаткових) касових операцій – OPPRKSF (OPRSKSF)

Основний зміст: номер і дата документа; коди виду операції руху, призначення або використання коштів; табельний номер підзвітної особи (депонента тощо); сума; кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку по дебету і кредиту

 

2. Платіжна вимога (платіжне доручення, банківський ордер тощо) - PLBANKF

Оперативний масив обліку наявності та руху коштів на банківських рахунках – OPBANKF

Основний зміст: номер і дата документа; коди виду операції руху, постачальника, покупця або іншої організації, виду призначення грошей; загальна сума по документу, в тому числі націнка, знижка, за тару, податок на добавлену вартість тощо; кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку по дебету і кредиту; строк погашення кредиту або позики

 

3. Авансовий звіт підзвітних осіб - AVOTF

Оперативний масив обліку сум авансового звіту підзвітних осіб – OPAVOTF

Основний зміст: номер і дата документа, коди виду операції руху і призначення грошей, табельний номер підзвітної особи, сума, кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку по дебету і кредиту

 

4. Масив вхідного (вихідного) сальдо по операціях розрахунків з організаціями - SOPBANKF

Основний зміст: номер і дата документа; коди виду операції руху (сальдо по дебету або кредиту), постачальника, покупця або іншої організації, призначення грошей; сума сальдо; рахунок бухгалтерського обліку по дебету або кредиту

Таблиця 5.13

Фрагмент з переліку основних вихідних показників, що формуються у блоці 6 при автоматизації обліку грошових коштів і фінансово-розрахункових операцій, та їх інформаційне забезпечення

 

1. Облік коштів, кредитів і позик банків на синтетичних рахунках

1.1. Формування даних про готівку і кошти а аналітичному розрізі за звітний період

1.1.1. Оборотів готівки і коштів і вихідного сальдо на синтетичному рахунку № 50 “Каса” (№ 51 “Розрахунковий рахунок” та інші) – масиви OPPRKSF, OPRSKSF, OPBAMKF

SPvzb = Spvzbad; SPvz = SPvzb; SPv = SPvz;

SOvzg = SOvzgad; SOvz = SOvzg; SOv = SOvz;

SKvz = SVvz + SPvz – SOvz; SKv = SVvz + SPvz - SOvz;#SKvz = SVvz; перевірка: SKv = SKvz.

1.1.2. Формування даних про кредити і позики на синтетичному рахунку №90 “Короткострокові позики банку”, №92 “Довгострокові кредити банків” та інші) – масиви (див. п. 1.1.1)

Розрахунки ведуться аналогічно до п. 1.1.1.

2. Облік розрахункових операцій з різними організаціями та підприємствами, дебіторами і кредиторами тощо.

2.1. Формування даних про розрахункові операції на синтетичному рахунку №60 “Розрахунки з постачальниками і підрядчиками” за звітний період.

2.1.1. Оборотів і вихідного сальдо по різних ознаках – масиви OPBANKF, OPOTGRI

SKvzad = SVvzad + SDvzad – SOvzad; SKvz = Skvzad;

SKv = SKvz; SVvz = SVvzad; SVv = SVvz;

SDvz = SDvzad; SDv = SDvz; SOvz = SOvzad;

SOv = SOvz; #SKvzad = SVvzad.

2.1.2. Те ж, про невідфактуровані поставки

Розрахунки приведені у блоці 2 (див. табл.. 5.6, п. 1.1.4).

2.1.3. Те ж, про матеріальні цінності у дорозі.

Розрахунки приведені у блоці 2 (див. табл.. 5.6, п. 1.1.5).

2.2. Те ж, на синтетичному рахунку №62 “ Розрахунки з покупцями і замовниками” (№61 “Розрахунки по авансах” та інші)(аналогічно до п. 2.1.1).

3. Розрахунки з бюджетом та іншими організаціями і установами.

3.1. Формування даних про розрахункові операції на синтетичному рахунку №73 “ Розрахунки з бюджетом”.

3.1.1. Оборотів і вихідного сальдо за видами платежів, субрахунками і синтетичному рахунку за звітний період – масив SPECMASF

SRvzg = SFvz . Kg; SRvz = SRvzg; SRv = SRvz;

SOvzg = SRvzgd; SRvz = SRvzg; SRv = SRvz;

SKvzg = SVvzg + SRvzg – SOvzg; SKvz = SKvzg;

SKv = SKvz; #SKvzg = SVvzg.

3.2. Те ж, на синтетичному рахунку №69 “Розрахунки по соціальному страхуванню” за звітний період

Розрахунки ведуться аналогічно п. 3.1.1.

4. Формування даних для складання установленої звітності

 

Та інші.

 

В зазначених формулах використані такі позначення: d – дата і номер документа; b – код використання коштів; g – код виду платежу; a – код постачальника, покупця та інших організацій; v – синтетичний рахунок; z – субрахунок; SP, SO – суми приходу і оплати; SK, SV – вхідне (на початок періоду) і вихідне (на кінець періоду) сальдо; SD – подана сума для оплати; SR – розрахункова сума; K – розрахунковий коефіцієнт; SF – сума, яка підлягає оподаткуванню; #SK- переформована сума кінця звітного періоду на суму початку наступного періоду.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.022 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты