Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСуть та основні елементи економічної системи. Критерії приналежності до економічної системи.
Читайте также:
  1. II. Основні етапи підготовки курсової роботи й графік її виконання
  2. III. Основні вимоги до оформлення курсової роботи
  3. Базові елементи економічної культури
  4. Банківська система: суть та структура. Основні банківські операції.
  5. Безробіття. Суть, основні типи і форми
  6. Будь принциповим при використанні об'єктивних критеріїв
  7. Визначити основні групи депозитів як інструментів грошового ринку. Дати характеристику основних споживчих характеристик різних груп депозитів
  8. Виникнення й основні етапи розвитку економічної теорії
  9. Грошова система: сутність, структура та основні її елементи
  10. Держава як політична організація суспільства: ознаки і функції. Основні теорії походження д.

Тема 3. Типи економічних систем

1. Суть та основні елементи економічної системи. Критерії приналежності до економічної системи.

2. Традиційна економічна система.

3. Ринкова економічна система та її характерні риси.

4. Особливості та принципи командно-адміністративної економічної системи.

5. Змішана економічна система. Моделі змішаної економіки.

6. Перехідна економіка України. Основні закономірності переходу до ринкової економіки.

Суть та основні елементи економічної системи. Критерії приналежності до економічної системи.

Економічна діяльність суспільства певним чином організована. Спосіб цієї організації називають економічною системою.

Економічна система - сукупність усіх економічних процесів, що відбуваються в суспільстві на основі діючих у ньому відносин власності і організаційних форм господарської діяльності.

Структурними елементами в будь-якій економічній системі виступають:

1. Продуктивні сили - включають предмети праці, засоби праці, науку, інформацію, робочу силу. Їх рівень визначається рівнем розвитку науки і техніки під впливом НТП, професійною та кваліфікаційною структурою робочої сили, науково-технічним потенціалом, розвитком інформаційних технологій тощо.

2. Соціально-економічні відносини, що ґрунтуються на певній формі власності на засоби виробництва. Власність характеризує відносини між людьми щодо присвоєння засобів і результатів виробництва. Відносини власності є визначальними у структурі економічної системи, оскільки вони зумовлюють соціально-економічну специфіку даного суспільства.

1) вони визначають, хто реально володіє, користується і розпоряджається засобами виробництва, на чию користь розподіляється суспільне багатство;

2) вони визначають поділ суспільства на класи і соціальні групи, лежать в основі диференціації суспільства на багатих, середніх і бідних, оскільки багатство розподіляється у відповідності до вкладених ресурсів, їх розмірів;

3) вони показують, хто має економічну владу і керує суспільством;

4) вони у значній мірі визначають систему економічних інтересів та специфіку економічних суперечностей, що виникають у різних господарських суб’єктів.

3. Техніко-економічні відносини, які визначаються рівнем розвитку техніки і технології та характеризують поділ праці і взаємовідносини людей у процесі виробництва. Вони є матеріально-речовим змістом виробництва і передбачають існування певних форм та методів організації праці на рівні окремих підприємств.4. Організаційно-економічні відносини - це відносини, що стосуються встановлення ефективних форм організації економічних зв’язків між підприємствами, які проявляються у процесах спеціалізації, кооперації, комбінування, концентрації виробництва.

5. Господарський механізм - це сукупність форм, методів та систем управління господарством на макрорівні на основі використання економічних законів, економічних важелів, правових норм та інституційних утворень.

6. Тип економічних зв’язків між господарськими суб’єктами - показує, яким чином переважно встановлюються економічні зв’язків: або через систему цін і ринків, або через адміністративно встановлені структури, або через довгострокові угоди, що укладаються між партнерами.

Ці елементи у певній мірі присутні у кожній економічній системі. Їх специфіка якраз і визначає суть певного типу економічної системи.

Сучасна економічна теорія визначає два критерії приналежності до певного типу економічної системи:1. Форма власності на засоби виробництва;

2. Спосіб координації дій економічних суб’єктів.

За цими критеріями виділяються такі типи економних систем: традиційна економіка; ринкова економіка вільної конкуренції; командна економічна система; змішана економічна система; перехідна економічна система.

 

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 24; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты