Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРинкова економічна система та її характерні риси.
Читайте также:
  1. I. Кто есть кто, или система ценностей
  2. II. Система автономного синтеза белков
  3. III. Система инфекционного контроля
  4. III. Система охраны
  5. VIII. СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
  6. Административно-командная система
  7. Антиобледенительная система
  8. Багато реакцій в живих системах є оборотними. Як змінюється швидкість таких реакцій за участю ферментів?
  9. Банки. Види банків. Банківська система України
  10. Банківська система: суть та структура. Основні банківські операції.

 

Ринкова економіка вільної конкуренції існувала у XVII-XIX ст. у розвинутих на той час країнах і до сьогоднішнього дня її механізм вважається однією із загальнолюдських цінностей, оскільки міг забезпечити максимальну економічну ефективність та раціональне використання ресурсів на основі дії об’єктивних економічних законів. Її характерні риси:

1. Панування приватної власності. В умовах чистого капіталізму матеріальні ресурси складають власність приватних (фізичних) осіб чи фірм (юридичних осіб), а не держави (уряду). Приватна власність дозволяє окремим особам чи підприємствам за своїм розсудом володіти, користатися і розпоряджатися ресурсами. Приватна власність може виступати як індивідуальна, що належить окремій особі, так і колективна, чи акціонерна - належить групі осіб. У той же час навіть при чистому капіталізмі визнається неминучість існування державної власності на деякі ресурси, це так звані «природні монополії», чи інфраструктура (пошта, залізничний транспорт, підприємства комунального обслуговування).

2. Свобода вибору означає:

§ власники матеріальних ресурсів і грошового капіталу можуть використовувати ресурси за своїм розсудом;

§ наймані робітники вправі зайнятися будь-яким видом діяльності, на який вони здатні;

§ споживачі можуть купувати товари і послуги в такому наборі, який вони вважають найбільш придатним для задоволення своїх потреб.

3. Свобода підприємницької діяльності означає, що при чистому капіталізмі приватні підприємства можуть купувати економічні ресурси, виробляти і продавати товар чи послугу на вибір самої фірми. Ніякі штучні перешкоди або обмеження, які встановлює уряд, не заважають підприємцям приймати рішення.

4. Переважання особистих інтересів. В умовах ринкової економіки кожна економічна одиниця (індивід чи фірма) прагне робити те, що вигідно йому самому. От чому підприємці ставлять своєю метою максимізацію прибутків чи мінімізацію збитків..

5. Конкуренція - економічне суперництво між різними фірмами й галузями за вигідні умови виробництва та продажу вироблених товарів та послуг. Конкуренція є основною регулюючою силою в ринковій економіці. Саме конкуренція примушує виробників продукувати ті товари які бажають споживачі, знижувати їх вартість, впроваджувати нові технології, оновлювати виробництво, розширювати асортимент.6. Відкритість економіки визначається політикою лібералізму - відсутністю будь-яких обмежень щодо ввезення та вивезення факторів виробництва та виробленої продукцію.

7. Обмежена роль уряду. Ринкова економіка є саморегулюючою, всі рішення приймаються без примусу, під дією ринкових механізмів: попиту, пропозиції, ціни тощо. Роль уряду повинна обмежуватися захистом приватної власності і встановленням належної правової структури, що полегшує функціонування вільних ринків, де панує приватний капітал.

 

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты