Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 1. Предмет і види економічного аналізу
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Луганський державний коледж економіки і торгівлі

Тести

для контролю знань

з дисципліни «Економічний аналіз»

для спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства»

5.03050901 «Бухгалтерський облік»

 

Розробив викладач Розглянуто на засіданні

Заяц В.В. циклової комісії

економічних дисциплін

Протокол від «06»12.2011р. №5

Голова циклової комісії

_________Л.П. Яковлєва

 

 

м. Луганськ

2011р.

Пояснювальна записка

Тести з дисципліни «Економічний аналіз»

Складені на підставі навчальної програми з економічного аналізу в обсязі 162 години і затвердженої на засіданні циклової комісії економічних дисциплін.

Призначені для перевірки знань студентів спеціальностей з напрямку «Економіка і підприємництво», а також для практичної апробації знань та самоконтролю.

 


Тестовий контроль знань

Тема 1. Предмет і види економічного аналізу

 

1. За часом прийняття управлінського рішення розрізняють такі види економічного аналізу:

1. ретроспективний;

2. поточний;

3. перспективний, ретроспективний;

4. циклічний.

 

2 Як класифікується аналіз за суб’єктами:

1. внутрішній і зовнішній;

2. маркетинговий і виробничий;

3. комплексний і тематичний;

4. одного підрозділу і декілька підрозділів підприємства.

 

3. Аналіз, що досліджує взаємозв’язок технічних і економічних процесів та встановлення їх впливу на економічні результати діяльності підприємства називається:

1. виробничий;

2. фінансовий;

3. маркетинговий;

4. аналіз інновацій і розвитку.

 

4. У середній величині відображається:

1. кількісне співвідношення між двома ознаками, явищами;

2. загальні, характерні, типові ознаки досліджувальних явищ за відповідною ознакою;

3. структура сукупності за будь-якою однією ознакою.

4. взаємозв’язок між окремими елементами (факторами).

 

5. Під … аналізом розуміється методика комплексного і системного вивчення та оцінки впливу факторів на результативний показник.

1. економічним;

2. факторним;

3. фінансовим;

4. стохастичним.

 

6. При вивченні впливу чинників на зміну результатного показника на відповідну дату використовується… аналіз.

1. ретроспективний;

2. статистичний;

3. динамічний;

4. перспективний.

 

7.У наведених реченнях замість крапок вставте потрібні слова:

… – це сукупність послідовних аналітичних процедур, які мають на меті одержання заключень, висновків та рекомендацій щодо прийняття оптимальних рішень стосовно досліджуваного економічного об’єкту чи явища.

1.аналіз;

2.індукція;

3.синтез;

4.дедукція.

 

8.Родоначальником систематизованого економічного аналізу вважають:

1.Жака Саварі;

2.Бастіано Вентурі;

3.Анжело де Піетро;

4.І.А. Блатова.

 

 

9.Економічний аналіз за періодами дослідження поділяють на:

1.внутрішньогосподарський;

2.міжгосподарський;

3.періодичний і разовий;

4.внутрішній і зовнішній.

 

 

10.Оперативний аналіз – це аналіз за:

1.день;

2.день, декаду;

3.день, декаду, місяць;

4.квартал.

 

11.За допомогою аналізу дають якісну характеристику об’єкту, що аналізується, встановлюють причинно – наслідкові зв’язки:

1.аналітичного;

2.пошукового;

3.діагностичного;

4.аналітичного і пошукового.

 Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 56; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты