Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 9.Аналіз фінансових результатів і рентабельності. 1. Аналіз рівня і динаміки фінансових результатів підприємства охоплює:
1. Аналіз рівня і динаміки фінансових результатів підприємства охоплює:

1. аналіз прибутку від звичайної діяльності;

2. аналіз прибутку від операційної діяльності;

3. аналіз прибутку від надзвичайної діяльності;

4. аналіз прибутку від реалізації, від операційної діяльності, чистого прибутку.

 

2. Фактори, які впливають на прибуток від реалізації продукції:

1. зрушення в структурі реалізованої продукції;

2. зміна ціни на окремі види продукції;

3. зміна обсягу реалізованої продукції, зміна собівартості окремих видів реалізованої продукції.

4. зміна собівартості окремих видів реалізованої продукції.

 

3. Рентабельність продукції оцінюють за показниками:

1. валової рентабельності продукції, операційної рентабельності продукції, рентабельності продажу за чистим прибутком;

2. операційної рентабельності продукції;

3. рентабельності продажу основних фондів.

4. рентабельності продажу за чистим прибутком

 

4. Основним джерелом інформації для аналізу фінансових результатів підприємства є :

1. звіт про фінансові результати;

2. баланс;

3. листування з фінансовими органами;

4. регістри бухгалтерського обліку.

5.Які основні джерела інформації для аналізу фінансових результатів і рентабельності підприємства?

1.Форма № 1 «Баланс»;

2.Форма № 2 «Звіт про фінансові результати»;

3.Форма № 1 «Баланс», Форма № 2 «Звіт про фінансові результати»;

4.Форма № 1 «Баланс», Форма № 2 «Звіт про фінансові результати», Форма № 6 «Рентабельність окремих видів продукції».

 


Тема 10. Аналіз фінансового стану підприємств (банків)

1. Кризовий фінансовий стан підприємства настає, коли:

1. воно не має змоги залучати до формування запасів позикові джерела;

2. для формування запасів недостатньо капіталізованих джерел;

3. запаси забезпечуються сумою власних оборотних коштів та довгостроковими кредитами і позиками;

4. недостатньо загальної суми основних фінансових джерел формування запасів.

 

2. У процесі аналізу динаміки показників ділової активності оптимальним вважають таке співвідношення темпів зростання чистого прибутку (Тпз), доходу (виручки) від реалізації продукції (Тдз) та капіталу, інвестованого в діяльність підприємства (Таз):

1. 100%≤Таз ≤Тдз ≤ Тпз;

2. 100%≤Тпз ≤Тдз ≤ Таз;

3. 100%≥Таз ≤Тдз ≤ Тпз;

4. Тпздз > Таз>100%.

 

3. Для аналізу грошових потоків використовують такі методи:

1. метод детермінованого моделювання;

2. метод групування даних;

3. балансовий метод;

4. непрямий та прямий метод.

 

4. Платоспроможність підприємства оцінюють за такими відносними показниками:

1. коефіцієнт автономії;

2. коефіцієнт маневреності власних коштів;

3. коефіцієнт абсолютної поточної і критичної ліквідності;

4. коефіцієнт оборотності активів.

5.Який чинник визначає ефективність використання оборотних активів?

1. ріст власних оборотних активів;

2.прискорення оборотності оборотних активів;

3.прискорення оборотності обігових коштів;

4.підвищення вартості оборотних активів.

 

 

6. Які активи відносять до найбільш ліквідних?

1.грошові кошти;

2.грошові кошти і короткотермінові цінні папери;

3.високо ліквідаційні папери;

4.грошові кошти і високоліквідні цінні папери.

 

7.Коефіцієнт поточної ліквідності повинен бути не нижче:

1. 0,2;

2. 1;

3. 1,5;

4. 2.

 

8. Активи є тими, що важко реалізуються?

1.залежалі запаси матеріалів, незавершене виробництво, готова продукція;

2.залежалі запаси матеріалів, продукція, що не користується попитом;

3.сумнівна дебіторська заборгованість; незавершене виробництво; продукція, що не користується попитом; залежалі запаси матеріалів;

4.основні кошти підприємства.

 

9.У яких підприємств найменший ризик, діяльність яких забезпечена переважно:

1.позиковими джерелами фінансування;

2.позиковими і власними джерелами фінансування;

3.валовими доходами;

4.власними джерелами фінансування.

 

10.До довгострокових пасивів відносять:

1.довгострокові позики;

2.довгострокові кредити;

3.дебіторську заборгованість;

4.довгострокові кредити.

 

11.Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається як відношення:

1.грошових коштів і суми короткострокових зобов’язань;

2.грошових коштів і короткострокових цінних паперів і суми короткострокових зобов’язань;

3.грошових коштів, короткострокових цінних паперів, високоліквідних

цінних паперів і суми короткострокових зобов’язань;

4.грошових коштів, короткострокових цінних паперів і суми короткострокових та довгострокових зобов’язань.

 

12. Система показників ліквідності містить коефіцієнти:

1.абсолютної ліквідності, фінансової стійкості;

2.абсолютної ліквідності, проміжної ліквідності, фінансової стійкості;

3.абсолютної ліквідності, проміжної ліквідності, поточної ліквідності, автономності;

4.абсолютної ліквідності, проміжної ліквідності, поточної ліквідності.

 Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 68; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты