Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 4. Інформаційна база та організація економічного аналізу
1. Для аналітичного дослідження господарської діяльності підприємства використовують:

1. обліково-звітну інформацію;

2. планову інформацію, обліково-звітну інформацію, не облікову інформацію;

3. директивну інформацію;

4. не облікову інформацію.

 

2. Основними джерелами інформації для аналізує:

1. планові та обліково-статистичні джерела інформації;

2 планові джерела;

3. обліково-статистичні джерела;

4. обліково-статистичні джерела та матеріали періодичних видань.

 

3. До облікових джерел інформації відносять:

1. оперативні дані;

2. фінансова і статистична звітність;

3. кошториси, проектна документація;

4. кошториси, проекти, договори.

 

4. Інформація, що обмежена рамками технології і натуральних виробничих показників це:

1. економічна інформація;

2. виробнича інформація;

3. статистична інформація;

4. кошторисна інформація.

 

5.Принципами створення інформації є:

1. науковість;

2. єдність інформації і оперативність;

3. єдність інформації, оперативність, з’ясування інформаційної потреби, об’єктивність;

4. оперативність, об’єктивність.

 

6. Сукупність інформаційних ресурсів і методів їх організації, необхідних і придатних для реалізації аналітичних і управлінських процедур, які забезпечують господарсько- фінансову діяльність підприємства – це…

1. методика економічного аналізу;

2. процедура економічного аналізу;

3. інформаційне забезпечення економічного аналізу;

4. економічна інформація.

 


Тема 5. Аналіз виробництва продукції, робіт (послуг)

1. Факторна модель обсягу виробленої продукції враховує вплив таких факторів:

1. вартість використаних матеріальних ресурсів на виробництво продукції;

2. матеріаловіддача продукції;

3. рівень браку;

4. вартість використаних матеріальних ресурсів на виробництво продукції, матеріаловіддача продукції.

 

2. Виконання плану за асортиментом продукції визначають такими способами:

1. за коефіцієнтом варіації;

2. за найменшим відсотком виконання плану;

3. за середнім відсотком виконання плану за асортиментом;

4. за найменшим відсотком виконання плану, середнім відсотком виконання плану за асортиментом.

 

3. Зміни в асортименті продукції порівняно з планом призводять до:

1. номенклатурних зрушень;

2. зрушень у чисельності працівників;

3. асортиментних зрушень;

4. структурних зрушень.

 

4. На зміну обсягу виробництва продукції впливають такі групи факторів:

1. забезпеченість підприємства трудовими ресурсами;

2. забезпеченість підприємства основними фондами;

3. забезпеченість підприємства матеріальними ресурсами;

4. забезпеченість підприємства трудовими ресурсами, основними фондами, матеріальними ресурсами.

 

5. Яка факторна модель характеризує забезпеченість підприємства трудовими ресурсами:

1. Валова продукція =Чисельність Робітників х Продуктивність Праці;

2. Валова продукція = Фондовіддача х Середня вартість основних виробничих фондів;

3. Валова продукція = Чисельність Робітників х Середню Заробітну плату

4. Валова продукція =Матеріальні Витрати х Матеріаловіддачу

6.Показниками аналізу виробництва продукції є:

1.валова продукція;

2.товарна продукція;

3.валова товарна продукція;

4.реалізована продукція;

 

7.Які чинники впливають на обсяг випуску продукції?

1.забезпеченість підприємства трудовими ресурсами;

2.забезпеченість підприємства основними фондами;

3.забезпечення підприємства трудовими ресурсами ф основними фондами;

4.забезпечення підприємства трудовими ресурсами, основними фондами і матеріальними ресурсами.

8.Зміна якого показника відрізняє товарну продукцію від валової?

1.зміна залишків незавершеного виробництва;

2.зміна залишків готової нереалізованої продукції;

3.зміна витрат майбутніх періодів;

4.зміна залишків готової нереалізованої продукції і витрат майбутніх періодів.Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 121; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты