Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавдання 2. 1. Відобразити в обліку операції з визнання та погашення кредиторської заборгованості, забезпеченої векселями.

Читайте также:
  1. II. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  2. Варіанти завдання до лабораторної роботи 10
  3. Види та завдання педагогічного експерименту
  4. Вказівки до виконання завдання
  5. Вказівки до виконання завдання
  6. Діловодство як галузь знань і діяльності: поняття, завдання, складові частини, види
  7. ДЛЯ ЗАВДАННЯ НАПРЯМКУ ПОХИЛОМУ ХІДНИКУ
  8. Додаткові завдання за темою 2. „Облік капіталу банку ”.
  9. Додаткові завдання за темою 9 «Облік операцій банку в іноземній валюті».
  10. Домашнє завдання

Що необхідно зробити:

1. Відобразити в обліку операції з визнання та погашення кредиторської заборгованості, забезпеченої векселями.

2. Відобразити в обліку нарахування та оплату відсотків за векселем.

Матеріал для виконання завдання 2

Ситуація 1. 20 червня 2011 р. отримано товар на суму 120000 грн., крім того ПДВ 20% - 24000 грн.

01 липня 2011р. надано вексель постачальнику номіналом 144000 грн. на 80 днів під 12% річних

 

Кореспонденцію рахунків за наведеною ситуацією

 

№ з/п Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн.
  20 червня 2011 р.      
Надійшов товар від постачальника        
Відображений податковий кредит        
  Липень 2011 р.      
Виданий вексель у забезпечення кредиторської заборгованості        
Нараховані відсотки по векселю за липень        
  Серпень 2011 р.      
Нараховані відсотки по векселю за серпень        
  Вересень 2011 р.      
Погашено вексель        
Сплачені відсотки по векселю        

 

 

Кореспонденція рахунків за наведеною ситуацією:

 

№ пор. Зміст операції Дебет Кредит Сума, грн.
  08 серпня      
Подано податковий вексель митному органу      
  06 вересня 2011р.      
Суму зобов'язань щодо векселя сплачено до бюджету (вексель погашено)      
Відображено суму зобов'язань щодо векселя у складі податкового кредиту (у періоді перерахування суми до бюджету)      

Ситуація 2. Підприємство придбало в банку 30 вексельних бланків на суму 312,0 грн. (в т.ч. ПДВ 20%), а потім використало 2 бланки для виписування простого та переказного векселів постачальникам на суму 36000 грн. На дату погашення векселів підприємство сплатило векселеотримувачам 36000 грн 

Кореспонденція рахунків за наведеною ситуацією:

 

№ пор. Зміст операції Дебет рахунку Кредит рахунку Сума, грн.
Придбання в банку вексельних бланків      
Виписаний вексель постачальникам      
Оплачено вексель      

Ситуація 3. Під час розрахунку за отримані товари вартістю 9600 грн. (у тому числі ПДВ 20 % – 1600 грн.) покупець (векселедавець) видає продавцеві (векселедержателю) простий вексель. Вартість бланку простого векселя у відділенні банку згідно з накладною і дорученням становить 10,40 грн. у т.ч. ПДВ 20%, держмито за вексельний бланк становить 1,70 грн.

Відобразити операції по збільшенню залишок вартості вексельних бланків, видачі векселю постачальнику, списано вартість бланка векселя згідно з актом списання та його погащення коштами з поточного рахунку

Ситуація 4. Підприємство «А» відвантажує товар на суму 9600 грн. (у тому числі ПДВ 20 % – 1600 грн.) підприємству «Б» і придбаває товар на суму 4800 грн. (у тому числі ПДВ 20 % – 800 грн.) у підприємства «В».Підприємство «А» видає підприємству «В» переказний вексель номінальною вартістю 4800 грн. Акцептує вексель підприємство «Б».Вартість бланку простого векселя у відділенні банку згідно з накладною і дорученням становить 10,40 грн. у т.ч. ПДВ 20%, держмито за вексельний бланк становить 1,70 грн.

Відобразити операції видачі векселю постачальнику та його погашення коштами з поточного рахунку.

Практичні заняття 2-3


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 10; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Завдання 1. 1. Відобразити в бухгалтерському обліку наведені операції. | Завдання 3. 1. Скласти первинні документи з обліку виробітку та заробітної плати (наряд на відрядні роботи, табель обліку робочого часу)
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты