Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПриклад виконання
Читайте также:
  1. Варіанти завдань для самостійного виконання
  2. Виконання господарських договорів
  3. Виконання моделювання
  4. Виконання роботи.
  5. Виконання штриховки
  6. Виявлення і опис подій і робіт, необхідних для виконання поставленої мети.
  7. Вказівки до виконання завдання
  8. Вказівки до виконання завдання
  9. ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  10. Завдання 2. Засвоїти біохімічний експрес-метод діагностики ферментопатій на прикладі спадкової галактоземії.

Приклад 1.Обчислити a, якщо x=5, y=7, z=0.1; n=10 – натуральне число, , .

Приклад 2.Побудувати графіки функцій , , де , , , які визначені на відрізку [а, b] для n точок.


Примітка. Для виконання завдання необхідно мати уявлення про принципи роботи у середовищі пакета MathCAD, знати команди математичної панелі інструментів, загальної панелі та панелі редагування тексту; уміти проводити обчислення в автоматичному (Auto) та ручному (Manual) режимах, задавати ранжирування змінних і будувати графіки функцій.

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте функціональні можливості прикладного пакета MathCAD.

2. Назвіть галузі використання пакета та основні об’єкти, з якими він працює.

3. Назвіть основні команди математичної панелі інструментів пакету MathCAD.

4. Назвіть основні команди загальної панелі та панелі редагування тексту пакета MathCAD.

5. Що таке ранжирована змінна? Як вона задається?

6. Як побудувати графіки функцій у пакеті MathCAD?

Література: [5, с. 30-320; 6, с. 22-227].

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 4; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты