Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВизначення сталої больцмана за розподілом молекул у полі сили тяжіння
Читайте также:
  1. АНАЛІЗ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ЙОГО РОЗВИТКУ
  2. Барометрична формула. Розподіл Максвела - Больцмана.
  3. Белки, молекулярная организация и функции.
  4. Будова молекули бензену.
  5. Введение в молекулярную биологию.
  6. Взаємний вплив атомів у молекулі толуену.
  7. Визнання, визначення , класифікація та первісна оцінка запасів
  8. Визначення абсолютної та відносної вологості повітря
  9. Визначення вартості матеріалів.
  10. Визначення видатків на покупні комплектуючі вироби.

КИЇВСЬКИЙ національний УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

Радіофізичний факультет

 

 

С.М.Гойса, Л.В.Іщук, О.Г Зубрікова, Н.В.Бондарева

 

 

Методичні вказівки до лабораторних робіт

з курсу загальної фізики (розділ 2, "Молекулярна фізика")

Частина IІІ

 

 

Видавнича лабораторія радіофізичного факультету

Київського університету імені Тараса Шевченка

Київ 2013

 

УДК 539.18 (075.8)

ББК 22.383я73

 

 

Рецензент

д-р фіз.-мат. наук, проф. Ю.С.Жаркіх

 

Гойса С.М., Іщук Л.В., Зубрікова О.Г., Бондарева Н.В.

Методичні вказівки до лабораторних робіт із курсу загальної фізики (розділ 2, "Молекулярна фізика") частина IІІ.

 

Третя частина методичних рекомендацій до лабораторних робіт з курсу “Молекулярна фізика” містить роботи, розроблені фірмою Phywe (Німеччина). Робота 1 присвячена перевірці формули розподілу Больцмана молекул у потенціальному полі земного тяжіння та визначенню сталої Больцмана. В роботах 2 і 4 визначаються температурні коефіцієнти лінійного розширення твердих тіл та об’ємного розширення рідин. Робота 5 присвячена дослідженню Ефекта Джоуля-Томсона в реальних газах. В роботі 6 за методом Стокса визначається коефіцієнт динамічної в’язкості різних рідин.

В кожній роботі сформульована мета роботи, викладені теоретичні відомості, необхідні для виконання роботи, описані експериментальні установки та методики вимірювань, наведені завдання, контрольні запитання та рекомендована література. Автори вважали доцільним деякі питання, які виносяться на самостійне опрацювання студентами, розглянути більш детально. Виконання вказаних лабораторних робіт має сприяти більш глибокому розумінню фізичних явищ в газах, рідинах і твердих тілах.

Для студентів фізичних та радіофізичних спеціальностей університетів.

 

Затверджено вченою радою радіофізичного факультету

(протокол № від 2013 року)

 

 

УДК 539.18(075.8)

ББК 22.383я73

 

© Гойса С.М., Іщук Л.В., Зубрікова О.Г., Бондарева Н.В., 2013

© Видавнича лабораторія радіофізичного факультету

Київського університету імені Тараса Шевченка 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

 

Визначення сталої больцмана за розподілом молекул у полі сили тяжіння

Мета роботи: експериментально перевірити формулу розподілу Больцмана молекул у полі потенціальної сили, визначити сталу Больцмана.

Прилади та обладнання:комірка із металевими кульками, джерело живлення комірки, лічильник кількості кульок на штативі, таймер.

 

Завдання:

1. Ознайомитись з експериментальною установкою.

2. Отримати розподіл кількості частинок за висотою при 3-5 значеннях температури (за вказівкою викладача).

3. Побудувати отримані залежності у координатах і за ними визначити сталу Больцмана.

4. Порівняти отриманий результат із довідниковим значенням.

5. Визначити похибки вимірів.

 


Дата добавления: 2015-09-14; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты