Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВказівки до виконання роботи. 1. Ознайомтесь із конструкцією дилатометра та принципом вимірювання зміни поздовжнього розміру трубки при нагріванні за допомогою дилатометра
Читайте также:
  1. II. Основні етапи підготовки курсової роботи й графік її виконання
  2. III. Основні вимоги до оформлення курсової роботи
  3. VII. Надання і рецензування курсової роботи
  4. Варіанти завдання до лабораторної роботи 10
  5. Варіанти завдань для самостійного виконання
  6. Вивчити режими роботи ABS.
  7. Визначення затрат на проектні роботи
  8. Виконання господарських договорів
  9. Виконання моделювання
  10. Виконання роботи

 

1. Ознайомтесь із конструкцією дилатометра та принципом вимірювання зміни поздовжнього розміру трубки при нагріванні за допомогою дилатометра. Визначте ціну поділки індикатора.

2. Зафіксуйте одну з трубок з матеріалу, вибраних викладачем, у дилатометрі так, щоб один з торців впирався у шток індикатора, а фіксуючий гвинт закріпіть у пазу на найбільшій відстані від індикатора (600 мм).

3. Зафіксуйте початкову температуру і виставте індикатор дилатометра на позначку “0“.

4. На передній панелі термостата виставте максимальне значення температури 90оС. Включіть живлення термостата і виміряйте залежність зміни довжини досліджуваної трубки від температури . Температуру фіксуйте при значеннях, кратних 5оС, і слідкуйте, щоб температура не перевищувала 80оС.

5. Досягши температури 80оС, вимкніть термостат, встановивши на його передній панелі мінімальне значення температури та залишивши систему циркуляції включеною для прискорення охолодження трубки. Під’єднайте один із охолоджувальних шлангів до водопровідного крану. Переконавшись, що другий зливальний шланг направлений у стік, включіть холодну воду.

6. Повторіть операції 2-5 при інших початкових довжинах трубки (гвинт зафіксувати на позначках 400 мм, 200 мм).

7. Виміри 2-6 повторіть для інших зразків.

8. За експериментальними даними побудуйте залежності зміни початкової довжини трубки від температури для трьох різних початкових довжин трубки ( , , ).

9. За експериментальними даними побудуйте залежності зміни початкової довжини трубки від її початкової довжини для 5-7 різних значень температури.

10. За графіками 8-9 визначте коефіцієнти лінійного розширення матеріалу зразків. Оцініть коефіцієнт об’ємного розширення даних матеріалів.

10. Обрахуйте похибки вимірів.

11. За довідником визначте, з якого матеріалу виготовлена кожна із запропонованих викладачем трубок.

 

Контрольні запитання

1. Що відбувається із тілами у різних агрегатних станах при нагріванні?

2. Запишіть вираз для коефіцієнтів лінійного і об’ємного розширення твердих тіл. У чому полягає їх фізичний зміст?

3. Отримайте вираз для залежності довжини твердого тіла від температури. Поясніть, які обмеження були накладені при виведенні.4. Поясніть процес теплового розширення твердих тіл з точки зору молекулярної фізики.

5. Що таке потенціал Леннарда-Джонса?

6. Отримайте вираз для коефіцієнта лінійного розширення твердих тіл у рамках моделі ангармонічних коливань.

7. Отримайте вираз для коефіцієнта лінійного розширення твердих тіл у рамках імовірнісної моделі.

8. Як пов’язані коефіцієнти лінійного і об’ємного розширення ізотропних твердих тіл?

9. Намалюйте схему досліду. Поясніть принцип дії дилатометра.

10. Поясніть, як за отриманою експериментально залежністю визначити коефіцієнт лінійного розширення тіла.

11. Як залежить зміна лінійного розміру тіла від його початкової довжини ? Поясніть.

12. Як за залежністю визначити коефіцієнт лінійного розширення тіла?

 

 

Література

 

1. Клим М.М., Якібчук П.М. Молекулярна фізика. – Львів, ЛНУ ім. І.Франка. – 2003. – 543 с. – С.471-474.

2. Шиманський Ю.І., Шиманська О.Т. Молекулярна фізика. – К., Києво-Могилянська академія. – 2007. – 462 с. – С.262-267.

3. Сивухин Д.В. Общий курс физики, Т.2: Термодинамика и молекулярная физика. – М.,1990. ???с. – С.???.4. Кикоин А.К., Кикоин И.К. Молекулярная физика / Под ред. В.А. Григоровой. – М., ГИФМЛ, 1976. – 480с. – С. 467–469.

5. Физический практикум / Под ред. В.И.Ивероновой. – М., вид ,1962. – ??? с.

6. Фізичний практикум. Ч.1 / За ред. В.П.Дущенка. – К., “Вища школа”, 1981. – С.184-186.

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3


Дата добавления: 2015-09-14; просмотров: 9; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты