Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗмістовий модуль 2. Основи макроекономіки та світового господарства.
Читайте также:
  1. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
  2. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
  3. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
  4. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3
  5. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4
  6. Змістовий модуль № 2
  7. Методичні основи автоматизації процесів збирання економічної інформації
  8. Методичні основи організації економічного аналізу
  9. Методичні основи організації обліку і складання звітності в умовах нової інформаційної технології

Тема 7. Національна економіка. Основні макроекономічні показники. (3 год.)

Національна економіка як продукт історичного розвитку і необхідність її кількісного аналізу. Національне рахівництво. Основні макроекономічні показники. Валовий продукт і методи його виміру. Чистий національний продукт і національній доход. Показники національного добробуту.

Тема 8. Макроекономічна рівновага і макроекономічна

нестабільність. (8 год.)

Необхідність економічної рівноваги як об’єктивної умови економічного розвитку. Вихідні принципи класичної і кейнсіанської моделей аналізу макроекономічної рівноваги. Сукупний попит і сукупна пропозиція як основні регулятори ринкового механізму встановлення макроекономічної рівноваги. Кейнсіанський аналіз макроекономічної рівноваги.

Циклічність як закономірність економічного розвитку. Теорії циклів та криз. Зайнятість і безробіття. Інфляція: природа, форми, фактори, регулювання.

Тема 9. Фінансово-кредитний механізм і грошовий обіг. (5 год.)

Суть фінансів та їх роль у ринковій економіці. Форми фінансових відносин. Фінансовий ринок і його структура. Державний бюджет і бюджетна система. Бюджетний дефіцит і державний борг. Кредит і кредитна система. Банки і банківський кредит. Ринок цінних паперів. Біржова і позабіржова торгівля цінними паперами. Роль і місце інвестиційних фондів і страхових компаній у фінансовій системі. Пенсійні фонди. Суть податків і податкова система. Дискреційна і не дискреційна податкова політика.

Тема 10. Економічне зростання і соціальний прогрес. (1 год.)

Сутність і критерії економічного зростання. Теорії економічного зростання. Чинники і типи економічного зростання. Закони інтенсифікації економіки. Інноваційне оновлення виробничого потенціалу. Структурна перебудова економіки і економічне зростання. Соціальні передумови і наслідки економічного зростання. Суть і критерії соціального прогресу.

Тема 11. Світове господарство та його еволюція. Сучасні форми світогосподарських зв’язків. (6 год.)

Поняття світового господарства, основні етапи його становлення і розвитку. Міжнародний поділ праці – основа інтернаціоналізації виробництва. Становлення глобальної економіки. Транснаціональні корпорації. Інституціональні засади світової економіки.Основні форми міжнародних економічних відносин.

Суперечності глобалізації економіки. Глобальна економічна диференціація. Україна на шляху інтеграції до глобального економічного простору.

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты